לייעוץ ללא התחייבות

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

צו כינוס – הכל על ההליך החשוב

צו כינוס מסדירים את החובות ויוצאים לחיים חדשים

כשבית משפט מקבל בקשה להכרזה על פשיטת רגל של אדם פרטי או חברה שנקלעו לחובות, השופט נדרש להחליט האם לאשר או לדחות אותה.
במידה והשופט מחליט לאשר את הבקשה, הוא מוציא צו לפתיחה בהליכי פשיטת רגל מול אותו אדם או גוף שבמסגרתה ניתן גם צו כינוס לנכסיו של פושט הרגל.
במדריך שלפניכם נסביר מהו צו כינוס, מה משמעותו של הליך כינוס נכסים, את מי הוא משרת, מי רשאי לבקש אותו, אילו חובות חלים על החייב שנכסיו כונסו וכיצד עורך דין פשיטת רגל מנוסה יכול לסייע בהקשר זה.

מהו צו כינוס? מה משמעותו? ואת מי הוא משרת?

צו כינוס, הוא פקודה לפתיחה בהליך של כינוס נכסים מול אדם או גוף הנתונים בחובות. צו זה ניתן על ידי בית המשפט, כאשר מוגשת לו בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל מול אדם או חברה שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם לנושים שלהם או שסכום ההתחייבויות הכולל שלהם גבוה מסכום נכסיהם.

צו הכינוס מוביל לכך שכל הנכסים של החייב מועברים לפיקוחו של כונס הנכסים הרשמי במשרד המשפטים, ובית המשפט ממנה מנהל מיוחד מטעמו שאחראי ללוות את הליך פשיטת הרגל של החייב ולנהל את נכסיו באופן שיתמוך בהחזרת שיעור מסוים מחובותיו לנושים.

משמעותו הנלווית של צו הכינוס, היא שמרגע קבלתו כל הליכי הגבייה בהוצאה לפועל וההליכים המשפטיים שנפתחו כנגד החייב, מוקפאים. זה למעשה אומר כי לנושיו של החייב אין אפשרות לנקוט ביוזמתם בהליכי גבייה כנגד חייב שנמצא בהליכי פשיטת רגל, מבלי שניתן להם אישור מיוחד לכך מבית המשפט.
פירושו שאם ברצונם לקבל בחזרה את כספם (או לפחות חלק ממנו) במסגרת הליכי פשיטת הרגל של החייב, עליהם להגיש תביעת חוב לאחר מתן צו כינוס הנכסים לחייב, לכונס הרשמי במשרד המשפטים, וזאת בתוך לא יותר משישה חודשים.

עיכוב הליכים

כשבית המשפט מוציא צו לכינוס נכסים בעקבות מתן צו לפתיחת הליכי פשיטת רגל מול חייב מסוים, הוא בעצם מורה על הקפאת ההליכים שנפתחו כנגד החייב ומניעת פתיחה בהליכי גבייה והליכים משפטיים חדשים כנגדו, כל עוד הליך פשיטת הרגל מתנהל.

תכליתו של צו כינוס הנכסים היא להגן על נכסי החייב ולנהל אותם תחת גורם מפקח אחד.
צו זה משרת את החייב בכך שהוא מגן על נכסיו מפני נושים שונים, אך גם מפניו הוא.
הגנה זו נדרשת תחת נקודת המוצא שחייבים שנקלעו למצב של פשיטת רגל, עלולים לנהל את הנכסים שלהם בצורה שתחמיר את מצבם הכלכלי, תמנע מהם לפרוע כראוי את חובותיהם, ואף עשויים לבצע פעולות שיסבכו אותם יותר, כמו העלמת נכסים. עצם ריכוזם של נכסי החייב תחת קורת גג אחת, מסייע בגיבוש תמונת מצב ברורה יותר של מצבו הפיננסי של החייב ומידת יכולתו לפרוע את חובותיו.

מהן חובותיו של החייב במהלך קיומו של צו הכינוס?

משניתן לחייב צו כינוס, ישנן כמה חובות והגבלות החלות עליו, כשהעיקריות בהן הן אלו:

  1. פניה למנהל המיוחד – על החייב לתאם עם המנהל המיוחד שמינה עבורו בית המשפט בעקבות קבלת צו כינוס בדיקה כלכלית, כחלק מחקירת יכולתו לפרוע את חובותיו.
  2. הודעה לנושים על צו כינוס – החייב נדרש להודיע לכל הנושים על קבלת צו הכינוס, באמצעות הודעת דואר רשום בתוך עד 30 ימים ממועד מתן הצו. 
  3. תשלומים חודשיים – קבלת צו הכינוס כפופה לעמידה של החייב בצו תשלומים חודשי, שאותו עליו להעביר לקופת הכינוס לטובת השבת חובותיו לנושים.
  4. הגשת דוחות – החייב נדרש להגיש למנהל המיוחד שמינה בית המשפט על הליך פשיטת הרגל שלו, דוחות על הכנסותיו והתחייבויותיו, שיעידו על מצבו התזרימי.
  5. הגבלת יציאה מן הארץ – יציאת החייב מגבולות ישראל מעוכבת באמצעות צו מניעה, מרגע שניתן צו הכינוס.
  6. הפניית דברי דואר – בית המשפט עשוי להורות כי כל דברי דואר הממוענים אל החייב, יועברו לחזקתם של המנהל המיוחד או כונס הנכסים הרשמי.

אי עמידה של החייב בדרישות ובהגבלות הללו, עלולה להביא לביטול צו כינוס ופשיטת רגל – מה שאומר שהנושים יוכלו לשוב ולהפעיל הליכי גביה, הליכים משפטיים והליכי הוצאה לפועל כנגד החייב ונכסיו, וזאת לטובת השבת כספי החוב לידיהם.

מי רשאי לבקש צו כינוס ומה ההבדלים?

בית המשפט עשוי להוציא צו כינוס בעקבות הגשת בקשת להכרזה על פושט רגל בידי החייב עצמו או מי מנושיו. אולם קבלת צו כינוס לבקשתו של נושה, תתאפשר אך ורק בעקבות דיון בנושא שבו החייב יהיה נוכח.

ההגבלות והחובות החלים על החייב שהוצא צו כינוס לנכסיו

ישנן הגבלות וחובות מסוימים החלים על חייבים שהוצא צו כינוס לנכסיהם, שמטרתם היא לתמוך בקידום הליך פשיטת הרגל שלהם והשבת שיעור גבוה מסך חובותיהם לנושים:

  • צו תשלומים חודשי כתנאי למחיקת החובות: בית המשפט קובע סכום מסוים שהחייב נדרש להעביר מדי חודש לקופת הכינוס עבור פירעון חובותיו.
  • בירור מצב החייב: חייב שקיבל צו כינוס נדרש להגיש לכונס הרשמי דוח המפרט את סך נכסיו ומצב עסקיו, כולל חובותיו, ההתחייבויות הכספיות שלו, זהות הנושים שלו, הבטוחות שסיפק להם, וכל נתון נוסף שהכונס יבקש. את הדוח יש להגיש לכונס בתוך ימים ספורים ממתן צו הכינוס.
  • ניהול חקירת החייב: כונס הנכסים עשוי לדרוש מהחייב להתייצב לחקירת יכולת כלכלית פומבית בבית המשפט.
  • התייצבות באסיפת נושים: החייב נדרש לסייע למנהל המיוחד לאתר נכסים שבבעלותו ולממשם, כמו גם להתייצב באסיפת הנושים הפותחת את ההליך. 
עורך דין פשיטת רגל יוסף אוזנה

תוך כמה זמן מקבלים צו כינוס?

צו כינוס לנכסי החייב ניתן בידי בית משפט מחוזי בסמוך להגשתה של בקשת פשיטת הרגל, וזאת בתוך 30 ימים ועד 180 ימים ממועד הגשת הבקשה.

מיהו הכונס הזמני ומה תפקידו?

כשבקשה להכרזה על אדם כפושט רגל מוגשת לערכאות משפטיות, בית המשפט מוסמך למנות גורם שנקרא "כונס זמני" שיפקח על נכסי החייב, עוד לפני מתן צו כינוס הנכסים הרשמי כחלק מהליך חדלות הפירעון.
תפקידו של כונס הנכסים הזמני הוא להגן על נכסי החייב מפני העברה או מכירה לצד שלישי. הדבר עשוי להתבצע לבקשת החייב, לבקשת נושה או על פי שיקול דעתו של הכונס הרשמי, כאשר ישנן גם נסיבות שבהן עשוי בית המשפט לעשות זאת ביוזמתו מבלי שתוגש לו בקשה בנושא.

מה היתרונות של צו כינוס עבור החייב?

צו הכינוס בא כאמור, להגן על נכסי החייב ולהבטיח כי ערכם לא יפגע. בנוסף, העובדה שנכסי החייב מרוכזים כולם באותו המקום, מסייעת בפירעון יעיל יותר של החוב במסגרת הליך פשיטת הרגל. אולם היתרון העיקרי עבור החייב בקבלת צו הכינוס, הוא ההגנה מהליכי גבייה ותביעות מחוץ להליכי פשיטת הרגל שלו.
זאת בזכות העובדה שכל עוד צו הכינוס בתוקף, חלה על החייב הגנה מנקיטת הליכים משפטיים והליכי גבייה על ידי נושיו – בין שמדובר על הליכי גבייה חדשים או ישנים (למעט במקרים מיוחדים שבהם ניתן אישור בית משפט לכך).
המצב מאפשר לחייב לנהל את מצבו הכלכלי ביעילות וללא הסחות דעת במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

שיקום כלכלי: השינוי בחוק מאז 2019 – מה היה קודם ומה עכשיו?

עד לפני שנים ספורות, צו כינוס נחשב כחלק בלתי נפרד מהליכי פשיטת רגל. אולם החל מה- 15 לספטמבר 2019 נכנסה לתוקפה רפורמה בתחום פשיטת הרגל, כך שכיום הליכי פש"ר מתנהלים על פי חוק חדש שנקרא חוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי. אף שצו כינוס הנכסים עדיין תקף לגבי חייבים המצויים בהליכי פשיטת רגל אשר נפתחו לפני כניסת החוק החדש לתוקף, הליכי חדלות פרעון ליחידים שנפתחו לאחר ספטמבר 2019 מטופלים באמצעות צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון וצו שיקום כלכלי.

איך עורך דין מומחה לפשיטת רגל יכול לסייע במהלך צו כינוס?
פשיטת רגל וכינוס נכסים הם תהליכים מורכבים, שלא לומר – מלחיצים עבור חייבים.
כדי להתמודד ביעילות עם המצבים המאתגרים הללו ולהפחית למינימום את ההגבלות שיוטלו עליכם במסגרתם, כדאי לפנות כבר מתחילת הדרך אל עורך דין חדלות פירעון מנוסה, שיסייע לכם בהסדרת חובותיכם בצורה היעילה ביותר, תוך דאגה לאינטרסים והזכויות שלכם. 

שוקלים לפתוח בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון? הצוות המשפטי המוביל של משרד עו"ד YLaw יעניק לכם את הסיוע וההגנה המשפטית שלהם אתם זקוקים, לאורך כל הדרך.
צרו איתנו קשר בטלפון
077-231-3281 או השאירו פרטים בטופס למטה, ותזכו לייעוץ מקצועי, אישי, דיסקרטי וללא כל התחייבות!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
בקשת רשות להתגונן

בקשת רשות להתגונן היא כלי משפטי שימושי לנתבעים בתביעות בסדר דין מהיר. כשמוגשת תביעה כזו, הנתבע אינו זכאי אוטומטית להגיש כתב הגנה, אלא צריך לבקש

קרא עוד »
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.