לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

העדפת נושים בפשיטת רגל – הסבר מלא על התהליך

העדפת נושים בפשיטת רגל

בהליכי פשיטת רגל יכול להיווצר תרחיש בו בין הנושים של החייב נוצרת תחרות בהקשר לקבלת כספי החוב. יחד עם זאת, בחוק נקבע כי במצב כזה, חייב לבוא לידי ביטוי עיקרון השוויון בין הנושים. פירוש הדבר הוא כי העדפת נושים בפשיטת רגל אינה מותרת על פי החוק.
מתי בכל זאת תינתן לנושים מסוימים עדיפות בגביית כספי החוב, על פני נושים אחרים? על שאלה זו ושאלות חשובות נוספות הנוגעות להסדר חובות בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון, נענה בשורות הבאות בהרחבה.

למה הכוונה במונח העדפת נושים בפשיטת רגל?

המטרה בבסיסו של כל הליך פשיטת רגל הינה לרכז במקום אחד את כלל נכסיו של החייב שאינו מצליח לעמוד בפירעון החובות שלו, ולהשתמש באותם נכסים על מנת לפרוע את החובות שהחייב צבר מול נושיו, עד כמה שיכולתו הכלכלית של אותו חייב מאפשרת.

החוק במדינת ישראל קובע כי כאשר אדם פרטי או בית עסק נקלעים להליכי פשיטת רגל, יש לחלק את נכסיהם, שווה בשווה בין נושיהם השונים, וזאת בהתאם לסוג הנושים וסדר הקדימויות שהחוק מעניק לכל אחד מהם. משמעות העניין היא כי לחייב אסור בתכלית האיסור להפלות לרעה את מי מנושיו לטובת מתן עדיפות לפירעון החוב של נושה אחר. הדבר נחשב כהעדפה אסורה מבחינת חוקית, משום שהיא פוגעת בעיקרון השוויון בין הנושים, אותו הזכרנו קודם לכן.

כאשר מתייחסים למונח "העדפת נושים בפשיטת רגל" הכוונה היא כי החייב פרע את חובותיו שלא בהתאם לסדר הנשייה שהחוק קובע. במצב כזה הנאמן שמונה לליווי הליכי פשיטת הרגל של אותו חייב, מוסמך לפנות לבית המשפט בבקשה לבטל את תשלומי החובות שבוצעו בניגוד לחוק, ובמקרים מסוימים, ההעדפה הפסולה יכולה אפילו להביא לביטול הליך פשיטת הרגל של החייב לחלוטין.

מהם סוגי הנושים הקיימים?

בהליכי פשיטת רגל, ישנם 3 סוגים עיקריים של נושים שהחוק מכיר בהם:

  1. נושים מובטחים – אלו הם נושים שדאגו להבטיח מראש שכספיהם יושבו להם בעזרת בטוחה, על ידי שיעבוד של נכס שבבעלות החייב. כך למשל במקרה של משכנתא שבה הדירה שהלווה רוכש משועבדת לבנק. לבנק תהיה עדיפות להיפרע מחוב משכנתא באמצעות דירתו הממושכנת של הלווה שנקלע לפשיטת רגל, לפני שאר הנושים.

במקרה של חברה בתהליך פירוק, קיימים סוגי נושים נוספים שיש להם בטוחות לפירעון החוב. למשל נושים שמחזיקים בנכס של החייב בהתאם לזכות העיכבון. לדוגמה, מוסך שמעכב שחרור של כלי רכב שהתשלום עבור התיקון שלו לא הוסדר בידי החייב.

  1. נושים בדין – כאן מדובר בנושים שזכאותם להיפרע מהחייב נגזרת מהוראות החוק, כמו במקרה של חוב שכר עבודה או חוב דמי מזונות.
  2. נושים רגילים – הנושים ה"רגילים" הם למעשה כל יתר הנושים שאינם משתייכים לקטגוריות הנושים שהזכרנו קודם.

מהו סדר העדפת נושים?

פקודת פשיטת הרגל קובעת סדר פירעון לפיו קודם יפרעו החובות לנושים מובטחים, בהמשך חובות לנושים לפי דין ורק בסוף ליתר הנושים – היינו, לנושים ה"רגילים", שיאלצו לחלוק ביניהם את שארית הנכסים אשר נותרה בקופת הנשייה אצל כונס הנכסים הרשמי. החלוקה בין הנושים הרגילים תתבצע באופן יחסי בהתאם להיקף החוב של החייב כלפיהם.

עורך דין פשיטת רגל יוסף אוזנה

 מהי העדפת נושה אסורה?

העדפת נושה אסורה עשויה לבוא לידי ביטוי בכמה וכמה אופנים. אולם ככלל, הכוונה הינה לחלוקת כספים בצורה בלתי שוויונית בין נושים שונים שאמורים להיות באותה רמת קדימות. כמו כן, העדפת נושה עשויה להתבטא בשדרוג נושה מסוים באמצעות שינוי הדירוג שלו בסדר הנשייה. כך למשל במקרה של הפיכת נושה רגיל לנושה במעמד של נושים מובטחים. 

בסעיף 98 בפקודת פשיטת הרגל נקבע שהעדפה מסוג זה אינה תקפה בראי החוק ואף נחשבת כמעשה מרמה. בהתאם לכך, תשלום של חוב שהתבצע באופן שמפר את האיסור על העדפת נושים, יכול כאמור להוביל לכך שהנאמן על הליך פשיטת הרגל של החייב שהפר את האיסור, יגיש לבית המשפט בקשה לביטול העברת הכספים הבלתי חוקית. 

מעבר לכך, במקרים אלו עשויה התנהלותו של החייב להצביע על היעדר תום לב מצידו ובהתאם לזאת, להוביל לכך שהליך פשיטת הרגל שלו יבוטל לגמרי.

מה קורה כאשר הבקשה לפשיטת הרגל נעשית על ידי הנושה?

כאשר נושה מובטח מגיש ביוזמתו בקשה לפתיחה בהליך פשיטת רגל כנגד חייב, הדבר מחייב אותו לוותר על הבטוחה שניתנה לו לפירעון החוב. פירושו שאותו נושה יאבד את מעמדו כנושה מובטח ויטופל כנושה רגיל שנמצא אחרון בסדר הנושים הזכאים להיפרע מהחייב. 

לחילופין, יוכל הנושה שיוזם הליך פשיטת רגל, לציין אומדן לשווי הבטוחה. אומדן זה יהיה הסכום שלגביו לנושה תינתן לאותו נושה עדיפות. שארית החוב תיחשב כחוב שאיננו מובטח שלגביו מעמד הנושה יהיה זהה למעמדם של יתר הנושים הרגילים.

באילו מקרים יוגדר נושה מאוחר? 

"נושה מאוחר" הוא מי שזכאותו להיפרע מחייב בהליך פשיטת רגל, הוכרה רק אחרי שיתר הנושים נפרעו מהחייב באמצעות קופת הנשייה. 

מה קורה במקרה של נושה מאוחר?

סעיף 133 בפקודת פשיטת הרגל קובע שכל עוד בקופת הנכסים של החייב נותר סכום שמספיק לכיסוי חובות נוספים, יש לשלם קודם כל לנושה המאוחר באופן שיצור שוויוניות בינו לבין יתר הנושים. במידה ובקופה אין יתרה מספקת לחלוקה עתידית של כספים בין הנושים, הנושים שכבר שולמו להם כספים לא יידרשו להשיבם. הסיבה לכך היא שהחוק שואף להימנע מפגיעה באותם נושים שכן פעלו בזמן להגשת תביעת חוב, ולמנוע תרחיש שבו יאלצו להחזיר לקופת הכינוס כספים שכבר השתמשו בהם.

האם בן הזוג יכול לתבוע תשלום מקופת פשיטת הרגל?

בסעיף 83 בפקודת פשיטת הרגל נקבע שבני זוג יהיו רשאים לתבוע תשלומים מקופת הנשייה בהליך פשיטת רגל, אך ורק אחרי שכל יתר הנושים נפרעו באמצעותה. כלומר הלכה למעשה, בני הזוג נמצאים אחרונים בסדר הנושים בהליכי פש"ר. מאחר וזוהי החרגה שלכאורה מתנגשת עם עיקרון השוויון בין הנושים, בתי המשפט בישראל אוכף את ההוראה בסעיף זה אך ורק במקרים יוצאי דופן. בהתאם לכך, כבר קרו מקרים שבהם בני זוג של חייבים נהנו ממעמד שווה לזה של שאר הנושים הרגילים בהליך פשיטת הרגל.

איך מתנהל הליך פשיטת רגל תקין בנושא החזרת חובות?

כפי שהזכרנו קודם לכן, במסגרת הליכי פשיטת רגל (או הליכי פירוק חברות), חל על הנושים של החייב עיקרון השוויון, שממנו נגזר האיסור של העדפת נושים בפשיטת רגל. אולם חשוב לסייג ולומר שהכוונה היא לא לשוויון מוחלט בין כל הנושים, אלא שוויון בין כלל הנושים שמשתייכים לאותה דרגה. 

החזר החובות בהליך פשיטת הרגל התקין אמור להתבצע כאמור בהתאם לסדר הקדימויות שקובע החוק לנושים מהסוגים השונים, כך שבעלי העדיפות הראשונה הם נושים מובטחים, לאחריהם נושים על-פי דין, ולבסוף שאר הנושים. החריגים לעניין זה הם נושים מאוחרים ובני זוג של חייבים.

לסיכום

בנושא של העדפת נושים חוק חדלות פירעון שנכנס לתוקף בשנת 2019, מתווה הוראות מעט שונות מפקודת פשיטת הרגל. לכן מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין חדלות פירעון בתהליך. לייעוץ מקצועי וללא התחייבות ממשרד עורך דין פשיטת רגל מומחה בתחום, פנו כבר עכשיו למשרד עו"ד YLaw בטלפון 077-231-3281 או השאירו את פרטיכם בטופס למטה ונדאג לחזור אליכם בהקדם!

עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281