לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

ביטול הליכים בהוצאה לפועל – המדריך המלא לחייב ולזוכה!

ביטול הליכים בהוצאה לפועל

כאשר כנגד אדם שנקלע לחובות נפתח תיק בהוצאה לפועל, ללחץ שמייצר האקט עצמו, נלוות גם סנקציות שונות שרשות האכיפה והגבייה מטילה, כמו עיקולים והגבלות שונות. אלו נועדו להפעיל על החייב לחץ שידרבן אותו לפרוע את חובותיו לנושיו או לזוכים בפסק דין, אולם בפועל הסנקציות הללו רק מקשות בחלק ניכר מהמקרים, על תהליך החזר החובות.
הבשורה המעודדת עבור חייבים בעלי תיקים בהוצאה לפועל, היא שלעיתים מתאפשר ביטול הליכים בהוצאה לפועל והסדרה של החוב בדרכים נוחות יותר. 

מהם בעצם הליכים בהוצאה לפועל?

הליכים בהוצאה לפועל הם סנקציות שונות המוטלות על חייבים שאינם מצליחים לפרוע את חובותיהם ובעקבות זאת נפתח כנגדם תיק ברשות האכיפה והגבייה (השם העדכני של לשכת ההוצאה לפועל). הסנקציות הללו מתבטאות בעיקולים ובהגבלות מסוגים שונים, כגון הגבלה על חשבונו הבנקאי של החייב, צו לעיכוב יציאה מן הארץ, הגבלה על רישיון הנהיגה וכן הלאה.
בנוסף לכך, ישנם חייבים המוצאים את עצמם נקלעים להליכי חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל) המתנהלים בהוצאה לפועל, שלא ביוזמתם. 

על מנת שלא להגיע למצב ביש שכזה שבו מישהו אחר קובע עבורכם את העובדות בשטח, מומלץ ביותר להקדים תרופה למכה ולפעול להסדר חובותיכם בהוצאה לפועל. ישנן דרכים שונות לעשות זאת, שבמקביל אליהן ניתן גם להגיש בקשה לביטול הליכי הוצאה לפועל. אולם חשוב לדעת כי ביטול הליכי הוצל"פ יתאפשר אך ורק בהינתן שנמצאה לכך הצדקה, או במידה והזוכה בתיק ההוצאה לפועל הסכים לביטולם.

מהו צו עיקול הוצאה לפועל?

צו עיקול בהוצאה לפועל הינו הוראה שנועדה להגביל את יכולתו של החייב להשתמש ברכוש שבבעלותו.
צו כזה מאפשר למכור את הרכוש המעוקל של חייב שאינו פורע את חובו, על מנת לשלם חלק מסכום החוב לזוכה או את הסכום הכולל.
עיקול עשוי להתבצע על ידי העברת הרכוש מהמקום שבו הוא נמצא, הותרתו על כנו ונעילתו, או הפרדתו מהרכוש שאיננו מעוקל. 

הדרך האפקטיבית ביותר לביטול הליכים בהוצאה לפועל ובכלל זה עיקולים, הינה כאמור, לפרוע את החוב בכללותו מול ההוצאה לפועל ישירות. אולם במידה ואין לכם אפשרות לעשות זאת, ישנה לעיתים האפשרות לביטול הליכי הוצאה לפועל גם באמצעות גיבוש הסדר חובות עם הזוכים בתיק ההוצאה לפועל. 

החייב, הזוכה והרשם – מהות התפקיד והאחריות של כל אחד

הזוכים בתיק הוצאה לפועל, הם למעשה האנשים או החברות שיזמו את פתיחת הליכי ההוצאה לפועל מול החייב. מעמדם זה, מאפשר להם גם לבקש את ביטול ההליכים בהוצאה לפועל שבהם הם פתחו. בהתאם לכך, לחייב כדאי לשקול את האפשרות של פנייה לזוכים בתיק ההוצאה לפועל בבקשה לביטול ההליכים בתמורה לפתרון כלשהו לפרעון החוב (כמו הסדר חובות), או לחילופין להגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים נוחים יותר שבהם יוכל לעמוד. 

הרשם בהוצאה לפועל הוא הגורם שמוסמך לאשר בקשות לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל או ביטול הליך הוצאה לפועל, המתקיים כנגד חייב.
לשם כך, החייב יידרש להגיש לרשם בקשה מנומקת, שתיבחן בהתחשב בשיקולים שונים הקשורים במצבו הכלכלי והתזרימי, כמו גם במסוגלות הכלכלית שלו לעמוד בתשלום חובותיו, ביחס למצבם הכלכלי של הנושים ולמאזן ביניהם. בנוסף, לרשם ההוצאה לפועל ישנה הסמכות גם להורות על ביטול הליכים בלשכת ההוצאה לפועל, ככל שאלו נפתחו בעקבות פסק דין שהשתנה או עודכן. 

מהן הסיבות עבורן ניתן לבקש ביטול הליכים בהוצאה לפועל?

אפשר לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבטל הליכי הוצאה לפועל שננקטו כנגד חייב, בטענה לכך שהעיקולים או הסנקציות שהוטלו עליו פוגעים בו באופן חמור ובלתי מידתי, כמו במקרה של הגבלות הפוגעות משמעותית ביכולתו של החייב לעבוד לפרנסתו ולשם תשלום חובותיו. 

בין הסיבות שאותן יכול החייב לציין כנימוק לבקשת ביטול ההליכים בהוצל"פ, ישנן הטענות הבאות:

  1. בקשה לביטול עיקול של כלי רכב: ניתן לבקש ביטול הליכים בהינתן והרכב משמש את החייב לעבודתו או נועד לסייע בהתניידות של חייב נכה, ומכאן שהעיקול יכול לפגוע בפרנסתו של החייב ו/או ביכולת התפקוד היומיומית שלו.
  1. בקשה לביטול הליכים על רקע איחוד תיקים בהוצאה לפועל: במידה והחייב עומד בצו תשלומים חודשי בן שלושה אחוזים במסגרת איחוד תיקים, סביר שחובו יפרע בתוך פרק זמן קצר ולכן מן הראוי לבטל את העיקול שהוטל עליו.
  1. בקשת ביטול הליכים על רקע פגמים שהתגלו בתיק בהוצאה לפועל: היה ולחייב לא נמסרה מעולם התראה או אזהרה לקראת פתיחתם של הליכי ההוצל"פ, או שהתגלו בניהול תיק ההוצאה לפועל שלו פגמים שונים, הוא יוכל לבקש כי ההליך / העיקול יבוטל.
  1. בקשה לביטול עיקול על משכורת מחשש לפגיעה בכלכלת המשפחה: נימוק זה הוא רלוונטי באם ניכר כי עיקול משכורתו של החייב, יוביל לפגיעה ביכולת שלו ושל בני ביתו להתקיים בכבוד, והוא חורג מן ההוראות הקבועות בסעיף 8 לחוק הגנת השכר.
  1. בקשה לביטול הליכים בחשבונו של החייב מחשש לפגיעה מתמשכת מול גורמים מסוימים (כמו ספקים בבית העסק שלו) שעלולה להוביל להגדלת חובותיו, ולהקטין את יכולתו לשלם אותם לזוכים. הדבר נכון במיוחד כשחייב מצליח להתמודד עם צו התשלומים שנקבע לו, וישנו חשש שההליכים בחשבון יפגעו ביכולתו להתמיד בכך.
  1. בקשה לביטול עיקולים ברכוש שעלולים לפגוע בניהול עסקי החייב: למשל, במקרה של עיקול על מלאי בבית העסק. 
  1. בקשה לביטול עיקול של רכוש שבבעלות אדם אחר: היה ועוקל רכוש שנמצא בבית החייב אך שייך בפועל לאדם אחר שחי בבית, אפשרי לבקש שההליך יבוטל.
עורך דין הוצאה לפועל לשירותכם

כיצד מגישים בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל?

חייב החפץ בביטול הליכים, צריך להגיש בקשה לביטול הליכים בהוצאה לפועל לרשם ההוצאה לפועל, שבנסיבות ובתנאים ספציפיים עשוי לאשרה.

הבקשה ניתנת להגשה ידנית או מקוונת, דרך טופס בקשה לביטול עיקול (טופס 214). בטופס יש לסמן מהו ההליך שמעוניינים לבטל ואילו נסיבות מצדיקות זאת. 

לחילופין, זוכה בתיק הוצל"פ שהחליט שברצונו לבטל הליכים בהוצאה לפועל שנקט כנגד חייב, יצטרך להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לביטולם של ההליכים, שאותה הרשם יאשר אוטומטית.

מה כדאי לדעת כדי להשיג את המטרה שלכם באופן הרצוי?

על מנת שביטול הליכים בהוצאה לפועל יתאפשר, כדאי להיוועץ בעורך דין לענייני חובות שיבדוק את המקרה לגופו, וייעץ לכם איך לנסח את הבקשה או איך לפעול מול הזוכים, על מנת להגדיל את הסיכויים לכך שהעיקולים או הסנקציות שהוטלו עליכם כחייבים, יבוטלו בהקדם האפשרי.

כמה זמן לוקח עד ביטול הליכים בהוצאה לפועל \ ביטול עיקול בהוצאה לפועל?

בקשת זוכה לביטול הליכים או ביטול עיקול בהוצאה לפועל תאושר ותבוצע אוטומטית לאחר קליטתה במערכת.
לעומת זאת, הטיפול בבקשת חייב לביטול הליכי הוצאה לפועל, אורך לרוב מספר שבועות, בהתאם לפרוצדורה שנבחרה לשם כך ובנסיבות הספציפיות של המקרה.
אולם במקרים רבים ניתן לקצר הליכים במידה משמעותית, בעזרת סיוע משפטי של עורך דין הוצאה לפועל מנוסה.

מה קורה אחרי קבלת אישור ביטול הליכים בהוצאה לפועל?

אחרי קבלת אישור ביטול הליכים בהוצאה לפועל, כתלות בסוג ההסדר שאליו החייב הגיע מול הזוכים בתיק ההוצאה לפועל שלו, הוא יידרש לפרוע את חובותיו.
במידה והחוב נפרע זה מכבר, תיק ההוצאה לפועל יסגר והחייב יוכל לקבל אישור על כך. מנגד, ככל שהחייב נכנס להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ההליכים שנפתחו כנגדו יוקפאו באופן אוטומטי.

למה מומלץ להיעזר בשירותי עורך דין הוצאה לפועל?

במאמר זה ראינו שביטול הליכים בהוצאה לפועל עשוי להתבצע במספר דרכים. כדי לבחור בדרך המתאימה ביותר למצבכם, מומלץ מאוד להיעזר בשירותיו של עורך דין לענייני הוצאה לפועל שלו הניסיון המקצועי והידע הדרוש למציאת הפתרונות הרלוונטיים ביותר לכל חייב, בהתאם למצבו הפיננסי ולנסיבות שבעקבותיהן נפתח תיק ההוצל"פ כנגדו. זאת לצד ההיכרות של עורך הדין עם גורמי המפתח הרלוונטיים בהוצאה לפועל ובבתי המשפט, שמאפשרת לו לכוון את החייב להתנהלות האפקטיבית ביותר מול לשכת ההוצאה לפועל ומול הזוכים.

משרד עורכי דין YLaw מתמחה בליווי חייבים מול ההוצאה לפועל וישמח לעזור גם לכם לבחון אפשרויות שונות לביטול הליכי גבייה וצווי מניעה, והתמודדות יעילה עם החובות. 

לסיוע משפטי ראשוני וחינמי מעורך דין הוצאה לפועל מנוסה – ללא כל התחייבות – השאירו פרטים בטופס או חייגו 077-231-3281 ונשמח לעמוד לרשותכם!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281