לייעוץ ללא התחייבות

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר היא הליך משפטי המאפשר לחייב להתנגד לביצוע שטר חוב או צ'ק שבגינם נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל. זוהי דרך חוקית שמאפשרת לחייב לבקש שהשטר או הצ'ק לא ייפדו מסיבות מוצדקות, כמו אי קבלת תמורה בעסקה, זיוף, או טענות אחרות המצדיקות את אי ביצוע השטר.

במאמר זה נסקור את הנושאים הבאים:

 • מתי ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר?
 • משמעויות ההתנגדות עבור החייב ובעל החוב
 • תהליך הגשת ההתנגדות
 • תנאים לקבלת ההתנגדות
 • ועוד

אם אתם מתמודדים עם הליכי הוצאה לפועל בלתי מוצדקים לגביית שטר או צ'ק, פנו אל משרד עו"ד חובות YLAW לייעוץ מקצועי ועזרה בהגנה על זכויותיכם.

מתי תוכלו להגיש התנגדות לביצוע שטר?

הגשת התנגדות לביצוע שטר היא זכות הזמינה לחייב שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל בגין שטר חוב או צ'ק. ניתן להגיש התנגדות כאשר החייב סבור שקיימים נימוקים מוצדקים לאי ביצוע השטר, למשל:

 1. כשל תמורה כאשר הזוכה בתיק ההוצאה לפועל לא סיפק את הסחורה או השירות עבורם ניתן השטר.
 2. זיוף – במקרה שהחתימה על השטר זויפה.
 3. גניבת הצ'ק – אם ההמחאה נגנבה מהחייב.
 4. היעדר חתימה – היעדר חתימה של החייב על השטר.
 5. היסב פגום – כאשר יש פגם בהעברת השטר מאדם לאדם.
 6. קיזוז – כאשר לחייב יש חוב נגדי כלפי הזוכה.
 7. צ'ק ביטחון – כאשר הצ'ק ניתן כביטחון בלבד ולא התקיימו התנאים להפיכתו לצ'ק רגיל.

חשוב לציין כי גם במקרים של מימוש משכנתא, ניתן להגיש התנגדות בנסיבות מסוימות, למשל אם הוגשה בקשה למימוש משכנתא על דירת מגורים לפני שחלפו 6 חודשים ממועד היווצרות החוב.

בכל מקרה, המועד להגשת התנגדות הוא בדרך כלל תוך 30 ימים מתאריך קבלת האזהרה מההוצאה לפועל.

מה המשמעות של התנגדות לביצוע שטר עבור החייב?

הגשת התנגדות לביצוע שטר מציעה לחייב מגוון יתרונות משמעותיים, בעיקר כאשר היא מוגשת במועד. ראשית, היא מעכבת אוטומטית את הליכי ההוצאה לפועל, מונעת מהזוכה לנקוט בפעולות כגון עיקולים או הגבלות, ומאפשרת לחייב להציג את טענותיו בפני בית המשפט. 

בנוסף, החייב פטור מחקירת יכולת כל עוד ההתנגדות לא נדחתה, ויש אפשרות לביטול החוב או הפחתתו אם ההתנגדות מתקבלת. 

גם אם ההתנגדות נדחית בסופו של דבר, עצם הגשתה מעניקה לחייב זמן נוסף להתארגנות כלכלית ועשויה למנוע פגיעה מיידית במוניטין הכלכלי שלו. 

חשוב לציין כי יתרונות אלה משמעותיים בעיקר כאשר ההתנגדות מוגשת בזמן, שכן הגשה באיחור מצריכה בקשות נוספות ואינה מבטיחה את אותם יתרונות אוטומטיים.

מה המשמעות של התנגדות לביצוע שטר עבור בעל החוב?

עבור בעל החוב, הגשת התנגדות לביצוע שטר על ידי החייב מציבה מספר אתגרים משמעותיים. ראשית, היא גורמת לעיכוב בגביית החוב, דבר שעלול להשפיע על תזרים המזומנים של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל, במיוחד אם מדובר בסכום גדול. 

בנוסף, הזוכה נדרש להתמודד עם ההתנגדות החייב הגיש במישור המשפטי, להגיב להתנגדות ולהוכיח את תקפות השטר בבית המשפט, מה שעלול לגרור הוצאות נוספות כמו שכר טרחת עורך דין ואגרות. 

קיים גם סיכון לביטול החוב או הפחתתו אם ההתנגדות מתקבלת. לכן הזוכה צריך להיות מוכן להציג ראיות ומסמכים המוכיחים את זכותו לגביית השטר, ולשמור מסמכים רלוונטיים. 

לעיתים, התהליך עשוי להוביל למשא ומתן ופשרה בין הצדדים. כל אלה מדגישים את האתגרים והמורכבות שהתנגדות לביצוע שטר מציבה בפני בעל החוב.

איך מגישים התנגדות לביצוע שטר

איך מגישים התנגדות לביצוע שטר?

הגשת התנגדות לביצוע שטר היא הליך פורמלי שדורש הקפדה על הפרטים והתזמון שלו. אלו הם השלבים העיקריים בתהליך הזה:

מילוי טופס

יש למלא טופס בקשה להתנגדות לביצוע שטר – טופס 218. בטופס זה יש לציין את פרטי החייב, מספר תיק ההוצאה לפועל ונימוקי ההתנגדות.

צירוף תצהיר

לבקשת ההתנגדות יש לצרף תצהיר המאמת את העובדות המפורטות בהתנגדות. התצהיר צריך להיחתם בפני עורך דין הוצאה לפועל, שופט, או עובד מוסמך של בית המשפט או ההוצאה לפועל.

הגשה ללשכת ההוצאה לפועל

הבקשה מוגשת בשני עותקים ללשכת ההוצאה לפועל שבה נפתח התיק.

עמידה במועדים

חשוב להגיש את ההתנגדות תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה. הגשה מאוחרת יותר תחייב בקשה נפרדת להארכת מועד.

פירוט נימוקים

יש לפרט בבקשה את כל הנימוקים להתנגדות, כגון כשל תמורה, זיוף, או כל טענה אחרת המצדיקה את אי ביצוע השטר לדעת החייב.

בקשה לעיכוב הליכים

אם ההתנגדות מוגשת באיחור, יש להגיש בנוסף בקשה לעיכוב הליכים עד להכרעה בהתנגדות.

המסמכים שתידרשו לצרף להתנגדות לביצוע שטר

בעת הגשת התנגדות לביצוע שטר, יש לצרף מספר מסמכים חשובים:

 • צילום תעודת זהות של המתנגד (החייב).
 • תצהיר מפורט המאמת את העובדות המוזכרות בהתנגדות.
 • עותקים של כל מסמך רלוונטי התומך בטענות ההתנגדות.
 • העתק של הבקשה לביצוע השטר שהוגשה על ידי הזוכה.
 • צילומים של השטרות או ההמחאות שלגביהם מוגשת ההתנגדות.
 • ייפוי כוח, במקרה שהחייב מיוצג על ידי עורך דין.

מתי צריך להגיש התנגדות לביצוע שטר?

המועד הקריטי להגשת התנגדות לביצוע שטר הוא תוך 30 יום מקבלת האזהרה מההוצאה לפועל. הגשה במועד זה מקנה לחייב יתרונות משמעותיים, כגון עיכוב אוטומטי של ההליכים, אי צורך בבקשה נפרדת לעיכוב הליכים, ופטור מהתייצבות לחקירת יכולת עד להכרעה בהתנגדות. 

לעומת זאת, הגשת התנגדות לאחר 30 יום מחייבת בקשה להארכת המועד עם הסבר מפורט לאיחור, בקשה נפרדת לעיכוב הליכים, ואין עיכוב אוטומטי של ההליכים עד להחלטת בית המשפט. יחד עם זאת, חשוב לציין שגם אם חלף המועד, עדיין כדאי לשקול הגשת התנגדות אם יש נימוקים טובים, אך ככל שהזמן עובר, כך קטנים הסיכויים שבית המשפט יאשר את הבקשה להארכת מועד.

מה ישפיע על קבלה או דחייה של התנגדות לביצוע שטר?

ההחלטה אם לקבל או לדחות בקשת התנגדות לביצוע שטר, תלויה במספר גורמים מרכזיים:

 1. חוזק הנימוקים: ככל שהטענות המועלות בהתנגדות חזקות יותר ומגובות בראיות, כך גדלים הסיכויים לקבלתה.
 2. עמידה במועדים: הגשת ההתנגדות במועד (תוך 30 יום) משפרת משמעותית את סיכויי קבלתה.
 3. איכות התצהיר: תצהיר מפורט ומדויק, המתאר היטב את העובדות, מחזק את ההתנגדות.
 4. ראיות תומכות: הצגת מסמכים ועדויות התומכים בטענות ההתנגדות
 5. אמינות החייב: התרשמות בית המשפט מאמינות החייב ומהתנהלותו הכללית עשויה להשפיע על ההחלטה.
 6. טיב הטענות: טענות כמו זיוף או כישלון תמורה, אם יוכחו, עשויות להיות משכנעות יותר מטענות טכניות.
 7. התנהלות הזוכה: אם יתברר כי הזוכה פעל בחוסר תום לב או הסתיר מידע רלוונטי, הדבר עשוי לחזק את ההתנגדות.
 8. מורכבות העניין: ככל שהסוגיה מורכבת יותר, כך גדל הסיכוי שבית המשפט ייתן רשות להתגונן ויאפשר בירור מעמיק יותר.
 9. סכום החוב: לעיתים, גובה החוב עשוי להשפיע על נכונות בית המשפט לאפשר דיון מעמיק יותר.
 10. היסטוריה קודמת: התנהלות קודמת של החייב בהליכים משפטיים או בהוצאה לפועל עשויה להשפיע על ההחלטה.

מהם שלבי התהליך של התנגדות לביצוע שטר בפועל?

תהליך ההתנגדות לביצוע שטר מורכב ממספר שלבים:

הגשת ההתנגדות

החייב מגיש את טופס ההתנגדות בצירוף כל המסמכים הנדרשים ללשכת ההוצאה לפועל.

העברה לבית המשפט

אם ההתנגדות הוגשה בזמן, ראש ההוצאה לפועל מעכב את הליכי הביצוע ומעביר את התיק לבית המשפט המוסמך.

דיון ראשוני

בית המשפט בוחן את ההתנגדות ומחליט אם להעניק לחייב רשות להתגונן.

החלטה על רשות להתגונן

אם ניתנה רשות להתגונן, אז מה שהוגש בתור בקשה לביצוע שטר הופך לכתב תביעה, בעוד שההתנגדות הופכת לכתב הגנה.

הליך משפטי מלא

במקרה של מתן רשות להתגונן, מתנהל הליך משפטי מלא, הכולל הגשת ראיות, חקירת עדים וסיכומים.

פסק דין

בסיום ההליך, בית המשפט נותן פסק דין המכריע בתביעה.

חזרה להוצאה לפועל

תוצאות ההליך מועברות להוצאה לפועל לפי התנאים הבאים:

 • אם ההתנגדות התקבלה, התיק בהוצאה לפועל נסגר.
 • אם ההתנגדות נדחתה, הליכי ההוצאה לפועל ממשיכים בהתאם לפסק הדין.

אפשרות ערעור

הצד המפסיד רשאי להגיש ערעור על ההחלטה לערכאה גבוהה יותר.

ליווי עם עורך דין בנושא התנגדות לביצוע שטר

מהם התנאים לקבלת ההתנגדות לביצוע שטר?

קבלת התנגדות לביצוע שטר תלויה במספר תנאים מרכזיים שבית המשפט שוקל בקפידה.
ראשית, נדרשת הגשה במועד או קבלת בקשה להארכת מועד, לצד קיום עילה משפטית מוצדקת להתנגדות. חשיבות רבה ניתנת גם להגשת תצהיר מפורט ומדויק ולראיות תומכות המחזקות את טענות ההתנגדות. 

כמו כן, בית המשפט מתרשם מאמינות החייב וסבירות טענותיו, ומעריך אם יש סיכוי סביר להצלחת ההתנגדות. נשקלת גם השאלה האם ההתנגדות אינה ניסיון פסול לדחות תשלום חוב לגיטימי. 

בנוסף לשיקולים האלו, נלקחים בחשבון גם מורכבות העניין, התנהלות הזוכה, והאפשרויות לאיזון בין האינטרסים של שני הצדדים. 

ככל שהסוגיה מורכבת יותר או אם יש ראיות לחוסר תום לב מצד הזוכה, גדלים הסיכויים שבית המשפט ייתן לחייב רשות להתגונן ויקבל את ההתנגדות.

מתי לא ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל?

ישנם מספר מצבים בהם לא ניתן או לא כדאי להגיש התנגדות לביצוע שטר:

 • המועד החוקי עבר: אם עברו יותר מ-30 יום מקבלת האזהרה ואין נימוק טוב לאיחור, סיכויי קבלת ההתנגדות נמוכים מאוד.
 • היעדר עילה מוצדקת: אם אין לחייב טענה משפטית ראויה נגד ביצוע השטר, הגשת התנגדות עלולה להיחשב כשימוש לרעה בהליכי משפט.
 • הודאה קודמת בחוב: אם החייב כבר הודה בחוב או הסכים לפריסתו, יהיה קשה מאוד להצדיק התנגדות.
 • פסק דין חלוט: אם כבר ניתן פסק דין חלוט בעניין השטר, לא ניתן להגיש התנגדות רגילה.
 • הסכם פשרה קודם: אם נחתם הסכם פשרה בין הצדדים בנוגע לחוב, יהיה קשה להתנגד לביצועו.
 • שטר שכבר בוצע: אם החוב כבר נפרע במלואו, אין טעם בהגשת התנגדות.
 • התיישנות הטענה: אם חלפה תקופת ההתיישנות על הטענות נגד השטר, לא ניתן יהיה להעלותן בהתנגדות.
 • מעשה בית דין: אם הסוגיה כבר נדונה והוכרעה בהליך משפטי קודם, לא ניתן להעלותה שוב בהתנגדות.
 • חוסר תום לב קיצוני: אם החייב פעל בחוסר תום לב קיצוני, בית המשפט עשוי לדחות את ההתנגדות על הסף.
 • היעדר זכות עמידה: אם מגיש ההתנגדות אינו הצד שרשאי להגישה (למשל, אינו החייב או מי מטעמו).
עשה לי עסקת נדלן ליווה אותי מההתחלה עד הסוף יחס מעולה ושירות מכל הלב !! אין עליו!
ספיר מנצור
ספיר מנצור
14:53 04 Aug 23
כבר פעם שניה שאני נעזרת בשירותי עו׳ד יוסף אוזנה, תודה על מירב המאמצים לתוצאה הטובה ביותר ושרות מהלב. ממליצה בחום.
איילה ממן
איילה ממן
08:38 25 Jul 23
יוסף היקר אני רוצה להודות לך על הטיפול המקצועי והיעיל נלחמת בבית המשפט בכל הכח נתת את כולך ובסופו של דבר התוצאות היו בהתאם ומעבר לכל הציפיות.מעבר למקצוענות שלך ניהלת את המאבק ברגישות ובהתחשבות לאורך כל הדרך.זכינו שבחרנו בך לייצג אותנו.מאחל לך בהצלחה.תודה, תודה.תודה.
אמנון כהן שמאות רכב
אמנון כהן שמאות רכב
18:42 20 Jul 23
הגעתי ליוסף בעקבות בעייה אישית קשה יוסף הכיל את הלחץ ומיד הרגיע אותי הסביר לי באופן סבלני ומקצועי על התהליך לאחר מכן ליווה אותי לאורך כול הדרך תוך כדי מענה מקצועי אדיב וסבלניהופתעתי שקיבל תוצאה אפילו יותר טובה עקב המקצועיות של יוסף ממליץ בחוםתותח אמיתי עם לב של זהב 💛
Rotem Batito
Rotem Batito
15:46 18 Jul 23
Khaled Gh
Khaled Gh
18:08 28 Jun 23
כשהכרתי את יוסף הייתי כבר במצב נואש של כמה שנים טובות של איחוד תיקים ונסיונות להגיע להפטר מלאולאחר פגישה קצרה איתו הגענו להסכם ותחילת עבודה וכעבור שבןעיים בלבד הוא הביא אותי אל הנקודה שרציתי בצורה נקייה וזריזהיוסף הוא עורך דין מספר 1 בתחום מקצועי ואמין קשוב לכל בקשה ולכל בעיה אין מילים לתאר אץ ההרגשה של השיחה שקיבלתי ממנו כשהכל נגמר
איציק בן ישעיהו
איציק בן ישעיהו
09:50 25 Jun 23
עו״ד מסור וקשוב לכל בעיה!!!מומחה מספר 1 💯💯יש לו סבלנות רבה, הקשבה ומענה מדוייק…ממליצה עליו בחום!!תודה רבה על הכל🙏🏼🙏🏼
מירב אוזנה
מירב אוזנה
18:50 18 May 23
תודה על טיפול בתיק מקצועי ואנושי כאחד!!!!
ממליצים בחום רב!
Hanna Yosef Rabi
Hanna Yosef Rabi
07:17 22 Dec 22
انصح وبشده محامي ولا اروع ❤️🔥شكراً الك يوسف ع مساعدتك النا
waheeb obeid
waheeb obeid
06:28 12 Sep 22
מומלץ בחום🙏🏽🙏🏽
רותם מחמלי
רותם מחמלי
19:11 06 Sep 22
היי אני רוצה להודות לבורא עולם ששלח לי שליח נאמן את העורך דין התותח יוסף אוזנהשעזר לי מאוד קיבלתי ממנו שירות מקצועי עם המון סבלנות , הכלה והדרכה. יוסף המקסים פשוט תיקתק הכל בזמן מאד קצר . ממליצה בחום על שירותיו .
Dana Elimelech
Dana Elimelech
19:02 31 Jul 22
אני אתחיל בזה שאני לא נוהג לכתוב אבל אחרי ליווי כזה ממש מגיע לו !
עו"ד יוסף אוזנה היקר תודה רבה על שירות יוצא מן הכלל במכירת הבית שלנו ההקשה שיתוף פעולה והכי הרבה זו הסבלנות כלפינו תודה שבחרנו בך ובטוח להמשיך איתך גם בקניית הדירה הבאה מעריכים משפחת בן שמחון
עו״ד אוזנה ליווה אותי בתהליך רכישת דירה.
אתחיל בהיענות המהירה מצידו בשל לוח זמנים צפוץ מצידי.
ליווה אותי במקצועיות מוחלטת, פעל למען העסקה ובזכותו כל הדברים קרו מהר מאוד.
בנוסף היה זמין לכל שאלה והכול נעשה בסבלנות ואדיבות.

כיף לעבור הליך משפטי לצד אדם מקצוען בעל ידע נרחב בתחומו.

ממליצה בחום.
Yuval Ohayon
Yuval Ohayon
10:21 06 Jul 22
יוסף עזר לי מאוד תותח על!
משה שמואל מוזס
משה שמואל מוזס
08:50 23 May 22
מקצועי ביותר בתחומו שווה כל אגורה עו"ד מספר 1 בתחום החדלות פרעון והנדל"ן מומלץ ביותר...💯💯💯
Roni Kolhida
Roni Kolhida
18:18 21 Nov 21
I highly recommend Yosef Uzana as a real estate lawyer. I was really impressed with his knowledge. He was very thorough and explained all the small details of the contracts. He was very kind, assertive with negotiations, efficient and fast. His arguments were very strong and backed up, and he was always available for any questions. I know I am in the best hands when Yosef is representing my interests.
Odiel Malchi
Odiel Malchi
14:56 06 Jul 21
I highly recommend Yosef Ozana as a real estate lawyer. I was really impressed with his knowledge. He was very thorough and explained all the small details of the contracts. He was very kind, assertive with negotiations, efficient and fast. His arguments were very strong and backed up, and he was always available for any questions. I know I am in the best hands when Yosef is representing my interests.
Odiel Malchi
Odiel Malchi
14:52 06 Jul 21
עו"ד יוסף אחד האנשים הכי מיוחדים ותותחים שפגשתי עם הרבה ידע ורצון לעשות את הכי טוב עם הצלחה מעולה...תודה על הכל אין עליך....
אבישי ראובן
אבישי ראובן
11:22 01 Jul 21
يوسف من امهر المحاميين ياللي تعاملت معاهم لشطب الديون يستحق ان يكون من الاوائل
محمد سرندح
محمد سرندح
08:31 24 May 21
محامي نمبر وان . مشكور كتير على المساعدة
Bilal Ashker
Bilal Ashker
08:30 11 Apr 21
צחי כהו
צחי כהו
07:29 23 Mar 21
מלאך בדמות בן אדם!! הגעתי אליו אחרי תסבוכות שנוצרו כתוצאה מאשתי שחלתה בסרטן.
הוא נלחם כאריה, היה סבלן שאין כדוגמתו ובעקבות המצב הלא פשוט שלי לקח הרבה זמן עד שיכולתי לשתף פעולה.
מאחרי הקלעים הוא לא הרפה, עשה כל פעולה אפשרית כדי להעמיד אותי על הרגליים, תמיד באהבה ובחיוך.
תחושת הביטחון שהוא מקנה שווה הון.
הוא בולט בתחום והוא הספינה שתוציא אתכם לחוף מבטחים בעז"ה.
תעלו על הספינה כמה שיותר מהר, תרגישו שאתם בידים הכי טובות שאפשר, ובהצלחה לכולנו.
תודה, מילה קטנה כל כך גדולה♥️
יעקב כרמל
יעקב כרמל
02:49 23 Mar 21
ממליץ בחום, טיפול בתיק בכל מקצועיות ואמינות, דואג לכל פרט ונלחם על כל דבר בכל הכוח. יחס אישי מהמם. שוב ממליץ בחום
Haitham Abu Nijmeh
Haitham Abu Nijmeh
19:37 22 Mar 21
אין מילים לתאר את האיכפטיות שמטפל בה בתיק במקצויעיות, נלחם על כל פרט קטן כאילו זה שלו. ממליץ בחום
Dr. Haitham Abu Nijmeh
Dr. Haitham Abu Nijmeh
19:33 22 Mar 21
يوسف انتا محامي رقم واحد .

العمل ليس مجرد تشريفٍ ولا هو منصبٌ للمفاخرة، بل هو تكليفٌ وأمانة، وأنت قد أثبتت بالوجه الشرعي أنك بقدر المسؤولية والأمانة، وأنك خير من تولى المناصب، فشكراً لك على جهودك الرائعة، وعلى عملك وتعاونك لأجل ديوني هذه لولاك لما تقدمت ولا انتهيت منها .
بالمحكمة الاخيرة اغلقت لي دين بمبلغ 160,000 لا 30,000 عمل رائع و انا سعيد جدا

اقدم لك الشكر من القلب .
יוסף, אתה עורך הדין שלי מספר אחד. עבודה איננה כבוד וכסף בלבד, ואין זו עמדה להתרברב. אלה, מדובר במשימה ובאמון, והוכחתם באופן חוקי כי אתם אחראים וכנות, וכי אתם הטובים ביותר למלא תפקידים, אז תודה לכם על המאמצים הנפלאים שלכם, ועל העבודה והשיתוף פעולה למען חובותי. בדיוו בבית המשפט האחרון סגרתם את החוב שלי
מ- 160,000, ל- 30,000 עבודה נפלאה, ואני מאוד שמח אני מודה לך מכל הלב.
Morad Abo Laith
Morad Abo Laith
11:15 02 Dec 20
עורך דין מקצועי, מסור, מהיר ויעיל. טיפל לנו בכמה בעיות בהצלחה וגם נתן ייעוץ משפטי. מאוד נעים לפנות אליו.
אני בעל עסק קטן ועשיתי כל טעות בהנהלת העסק שיש. יוסי והצוות המדהים טיפלו בי כמו הייתי קרוב משפחה. הוא עובד קשה עבור לקוחותיו, תמיד זמין ומלא סבלנות.
David Fuchs
David Fuchs
13:15 29 Nov 20
Yosef the best lawyer he did for me the unthinkable recomend him completely
עורך דין אוזנה דואג עד הסוף!! דאג להסדרים שלא חלמתי עליהם👍🏽🙏🏼
Amir Klein
Amir Klein
10:58 21 Oct 20
עורך דין מספר 1!
והכי חשוב זמין תמיד ואמין.
דאג לי להסדר מול הבנקים תוך חודשיים בלי פשיטת רגל והסרת כל העיקולים.
חובות של 130,000₪ בהוצאה לפועל הופחתו ל- 45,000₪ בפריסה לארבע שנים.
ابو محمد قرش
ابو محمد قرش
09:35 03 Sep 20
יוסף נותן שירות מאוד אישי ושקוף מאוד זמין ונתן לנו מענה הרבה מעבר לציפיות !! מאוד מאוד ממליץ
צח כהן
צח כהן
11:10 06 Feb 20
js_loader

שאלות נפוצות

בהקשר של התנגדות לביצוע שטר, ישנן כמה שאלות נפוצות שעולות לעיתים קרובות:

מה זה "טענת קיזוז" ואיך היא יכולה לעזור לכם?

טענת קיזוז היא כלי משפטי חשוב המאפשר לחייב לטעון כי יש לו חוב נגדי כלפי הזוכה, אותו יש לקזז מסכום החוב הנתבע. טענה זו יכולה להפחית את סכום החוב באופן ניכר או אף לבטלו לחלוטין. שנית, היא מספקת בסיס משפטי מוצק להגשת התנגדות לביצוע שטר. בנוסף, עצם העלאת טענת הקיזוז יכולה לפתוח פתח למשא ומתן עם הזוכה ולעודד הגעה לפשרה. היא גם עשויה לדחות את הליכי הגבייה עד לבירור הטענה, ומעניקה לחייב הזדמנות להציג ראיות לחובות נגדיים של הזוכה.

איך משתמשים ב"טענת פרעתי" בהתנגדות לביצוע שטר?

"טענת פרעתי" היא טענה חזקה בהתנגדות לביצוע שטר, לפיה החייב כבר פרע את החוב. לשימוש אפקטיבי בטענה זו, יש לאסוף ראיות מוצקות כגון קבלות ואישורי העברה, לתעד בדייקנות את פרטי הפירעון בתצהיר, ולהסביר מדוע השטר לא בוטל אם זה המקרה. חשוב לצרף דפי חשבון רלוונטיים, תצהירי עדים אם ישנם, וכל התכתבות עם הזוכה הנוגעת לפירעון. אם מדובר בפירעון חלקי, נדרש חישוב מדויק של הסכומים. למרות שזו טענה חזקה, היא דורשת ביסוס ראייתי משמעותי להצלחתה.

מה זה "מתן רשות להתגונן" ואיך זה קשור להתנגדות לביצוע שטר?

"מתן רשות להתגונן" הוא שלב מכריע בהליך ההתנגדות לביצוע שטר, שבו בית המשפט מחליט אם לאפשר לחייב להציג את טענותיו במסגרת הליך משפטי מלא. זהו השלב הראשוני לאחר הגשת ההתנגדות, כאשר בית המשפט בוחן אם יש לחייב טענת הגנה ראויה לבירור. אם ניתנת רשות להתגונן, ההליך הופך למשפט רגיל, עם הבקשה לביצוע השטר הופכת לכתב תביעה וההתנגדות לכתב הגנה. חשוב לציין כי מתן הרשות אינו מהווה קבלה של טענות החייב, אלא רק אישור לבירור מעמיק יותר של הסוגיה.

היתרונות של ליווי משפטי בתהליך התנגדות לביצוע שטר

ליווי משפטי מקצועי בהליך התנגדות לביצוע שטר מעניק יתרונות משמעותיים לחייבים בהוצאה לפועל. עורך דין חובות מנוסה יכול לסייע לחייב בזיהוי עילות התנגדות מתאימות, ניסוח טענות מדויק ואיסוף ראיות חיוניות. בכך ייצוג משפטי מגדיל את סיכויי ההצלחה בהליך ההתנגדות, ומבטיח שמירה על זכויותיכם לאורך התהליך. 

אם אתם מתמודדים עם הליכי הוצאה לפועל, זה הזמן לפנות אלינו במשרד עו"ד YLAW לקבלת סיוע משפטי מקצועי.

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
בקשת רשות להתגונן

בקשת רשות להתגונן היא כלי משפטי שימושי לנתבעים בתביעות בסדר דין מהיר. כשמוגשת תביעה כזו, הנתבע אינו זכאי אוטומטית להגיש כתב הגנה, אלא צריך לבקש

קרא עוד »
בקשה לביצוע פסק דין

אם ניצחתם בתביעה וקיבלתם פסק דין לטובתכם, אך הצד השני אינו מקיים את פסק הדין, הגשת בקשה לביצוע פסק דין כספי תסייע במימוש זכויותיכם. זוהי

קרא עוד »
התנגדות לביצוע שטר

התנגדות לביצוע שטר היא הליך משפטי המאפשר לחייב להתנגד לביצוע שטר חוב או צ'ק שבגינם נפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל. זוהי דרך חוקית שמאפשרת לחייב

קרא עוד »
טענת פרעתי – המדריך המלא

טענת פרעתי היא טענה שהחייב טוען במסגרת הליך הוצאה לפועל שנפתח כנגדו לגביית חוב, בין אם במסגרת פסק דין, הלוואות, תשלומים וכיוצ״ב. משמעותה של טענת

קרא עוד »
בקשה לביצוע שטר

מחזיקים בשטר חוב או בצ'ק שלא נפרע במועד? רוצים לממש את זכותכם ולגבות את הכספים המגיעים לכם? הגשת בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל, היא הפתרון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.