לייעוץ ללא התחייבות

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

פשיטת רגל חוב מזונות – המדריך המלא

פשיטת רגל חוב מזונות

כשאדם בישראל נכנס להליכי פשיטת רגל, חוב מזונות הוא בין התשלומים שמקבלים עדיפות גבוהה ביחס לחובות האחרים ושלא ניתן לקבל עליהם הפטר בתום התהליך, למעט במקרים יוצאי דופן. בשורות הבאות נסביר מי רשאי להגיש בקשה לחוב מזונות במהלך פשיטת רגל, מהם שלבי ההליך ומה מעמד החוב במסגרתו.

פשיטת רגל חוב מזונות – מה זה אומר? 

מקובל להניח כי בהליכי פשיטת רגל, חוב מזונות הינו חוב שמקורו בדמי מזונות שהיו צריכים להיות משולמים בעבר לבת / בן הזוג של החייב ו/או לילדיו, בעקבות הליך הגירושין, אך טרם שולמו בידי חייב עד שנכנס להליכי פשיטת רגל. אולם לא מדובר רק בחובות עבר, כאשר זוג לא מצליח לגשר על הקשיים בבית לבד, ולמרות נסיונות גישור ופניה אל עורכי דין לענייני משפחה מומלצים, לא הצליחו להגיע לשלום בית, הם עורכים הסכם גירושים אשר כולל את תנאי תשלום המזונות, וזכות זו נשמרת גם בתהליך פשיטת רגל. ולמעשה, החייב למעשה נדרש לשלם לגרושתו וילדיו גם דמי מזונות לאחר מתן צו הכינוס, במידה והם עדיין זכאים לקבלם על פי החוק והוראת בית המשפט.

אולם מעבר לחוב בדמי המזונות שנצבר עד המועד שבו ניתן לחייב צו כינוס המסמל את הפתיחה בהליכי פשיטת הרגל, החייב למעשה נדרש לשלם לגרושתו וילדיו גם דמי מזונות לאחר מתן צו הכינוס, במידה והם עדיין זכאים לקבלם על פי החוק והוראת בית המשפט. 

הגשתה של תביעת חוב מזונות במסגרת הליך פשיטת הרגל, היא הדרך של הזכאים לדמי המזונות לקבל תשלום מלא או חלקי של כספי החוב הללו, הידוע בשפה המשפטית / פיננסית בתור "דיבידנד". 

מי רשאי להגיש בקשה לחוב מזונות במהלך פשיטת רגל?

רשאי להגיש בקשה לחוב מזונות במהלך פשיטת רגל, כל נושה בפשיטת רגל שהחוב שלו הוא חוב מזונות עבר (בת זוג או ילד של החייב), ו/ או זכאות לתשלום דמי מזונות בהווה.

פשיטת רגל חוב מזונות – מהם שלבי ההליך?

בהליכי פשיטת רגל חוב מזונות נגבה על ידי הגשת תביעת חוב. ההליך להגשתה במקרה של תשלומי מזונות, אינו שונה מזה של הגשת תביעת חוב בעבור סוגי חובות אחרים, אף על פי שבהליכי פשיטת הרגל חוב מזונות נחשב כחוב בדין קדימה, שהוא חוב אשר זוכה לקדימות על פני סוגי חובות אחרים. 

השלב הראשון לגביית חוב מזונות שנוצר עד המועד בו ניתן לחייב שנכנס להליך פשיטת רגל צו כינוס, הוא הגשת תביעת חוב בתוך עד שישה חודשים ממועד מסירתו של צו הכינוס לנושים. 

לאחר מתן צו הכינוס, החייב יידרש לשלם את דמי המזונות השוטפים על בסיס צו תשלומים חודשי שיקבע עבורו בית משפט מחוזי. כדי לקבל את תשלומי המזונות השוטפים מחייב שנמצא בהליכי פשיטת רגל, הזכאים יידרשו להגיש בקשה לקציבת דמי מזונות.

תביעת חוב מזונות תוגש אל הכונס הרשמי במשרד המשפטים, שבתורו יעביר אותה לטיפולו של נאמן או מנהל מיוחד שימונה מטעם בית המשפט לליווי הליכי פשיטת הרגל של החייב.

במסגרת בקשה זו, הנושה הזכאית לכספי המזונות נדרשת לציין מהן הכנסותיה, הוצאותיה, ההוצאות בגין ילדיה הקטינים ומהו המידע שנמצא ברשותה לגבי הכנסותיו של החייב. לאחר קליטת הבקשה לקציבת דמי מזונות בפשיטת הרגל, היא מועברת גם לתגובת החייב ולתגובתו של הנאמן או המנהל המיוחד. 

על סמך כל הנתונים הנ"ל, בית המשפט המחוזי קוצב את סכום תשלומי המזונות השוטפים שיועברו לנושה במסגרת הליכי פשיטת הרגל של החייב. 

עורך דין פשיטת רגל יוסף אוזנה

פשיטת רגל חוב מזונות – מה מעמדו של חוב מזונות בתהליך פשיטת רגל? ומה חשוב לדעת

ישנם כמה דברים שחשוב לדעת בנוגע למעמד של חוב מזונות בהליכי פשיטת רגל:

זכאות מהעבר = זכאות לקבל דיבידנד

במסגרת הליכי פשיטת רגל, אפשר להגיש כנגד חייבים תביעה להסדרת חוב של כספי מזונות מהעבר, שאותם החייב טרם שילם לגרושתו ו/או ילדיו. חוב מסוג זה מקנה למגישי תביעת חוב במסגרת הליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון, זכאות לקבלת דיבידנד, שהוא תשלום המתבצע מתוך הכנסותיו השוטפות של החייב ו/או מתוך נכסיו, אשר המכונסים בקופת כינוס כחלק מהליך פשיטת הרגל שלו. הגשתה של תביעת חוב באה לאפשר לזכאים לדמי מזונות, לקבל לידיהם דיבידינד, שהוא תשלום מלא או חלקי של כספי החוב, במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

חוב מזונות = דין קדימה 

חוב מזונות נחשב כחוב בדין קדימה, משום שהוא מקבל קדימות ביחס לחובות אחרים המטופלים כחלק מהליכי פש"ר או חדלות פירעון. משמעות הדבר היא שבשלב פירעון החובות לנושים בהליכי פשיטת הרגל, ישולם חוב המזונות עוד לפני שתהיה אפשרות לפרעון של חובות כלפי נושים במעמד של נושה רגיל. משמעות הדבר היא כי לזכאים לדמי מזונות יש סיכוי יחסית גבוה לקבל לידיהם את מלוא כספי מזונות שלהם הם זכאים, במסגרת הליך פשיטת הרגל. זאת להבדיל מחובות מסוגים אחרים בפשיטת רגל.

אם לא הוגשה תביעת חוב לא יתקבלו דיבידנדים

לנושה שלא הגישה תביעת חוב כנגד חוב מזונות, לא תהיה אפשרות לקבל לידיה דיבידנד מתוך הנכסים והכספים של הגרוש שלה, הניתנים למימוש וחלוקה בין נושיו, במסגרת הליכי פשיטת הרגל שלו. 

חוב מזונות אינו נמחק עם סיום פשיטת הרגל

למרות האמור לעיל, חוב מזונות איננו נמחק בסופו של הליך פשיטת רגל. כלומר, סוג חוב זה אינו בר הפטר ולכן אפשר יהיה לתבוע את הכספים הללו גם בתום ההליכים באמצעים שונים. למשל, על ידי פתיחת הליכי גבייה כנגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל. יחד עם זאת, החוק קובע כי קיימות נסיבות מיוחדות שבהתקיימן עשוי להינתן לחייב הפטר גם מתשלום של חוב מזונות מהעבר, במסגרת הליכי פשיטת הרגל שלו. 

זכות לתביעת ההפרש

היה והוגשה תביעה לחוב מזונות במהלך הליך פשיטת רגל, ובעקבות זאת שולם לנושה דיבידנד, ככל שהסכום ששולם לא כיסה את חוב המזונות במלואו, לנושה תישמר הזכות להגיש תביעה נוספת בגין ההפרשים, אחרי שהליך פשיטת הרגל יבוא אל סיומו. 

כיום, בעקבות הרפורמה מה- 15 בספטמבר 2019, שהחליפה את הליכי פשיטת הרגל בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי,  במקרה בו נפתח הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מול חייב אשר נדרש לשלם לגרושתו ו/או לילדיו דמי מזונות על פי הוראת בית משפט, הגורם המורה על תשלום דמי המזונות מתוך נכסי החייב המרוכזים בקופת נשייה או מהכנסותיו השוטפות, נקרא הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים. במקרים אלו, סכום תשלומי המזונות אמור להישאר כסכום המזונות שנקבע טרום כניסתו של החייב להליכי חדלות הפרעון. אולם אמירה זו תקפה אך ורק להליכים שנפתחו לאחר מועד כניסתו של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש לתוקף.

לסיכום

כפי שאתם בטח מבינים אם הגעתם לכאן, הליכי פשיטת רגל הם מורכבים מאוד במובנים רבים ולבטח בהקשר להגשת תביעות חוב, כמו במקרה של חוב מזונות. בהתאם לכך, אדם גרוש שנקלע למצוקה כלכלית שמקשה עליו בעמידה בתשלומי המזונות שלו לגרושתו וילדיו, כמו גם אישה שמתקשה לקבל לידיה את כספי המזונות המגיעים לה כחוק, יעשו טוב אם יפנו לעזרה משפטית מקצועית. ליווי של עורך דין פשיטת רגל, או עורך דין חדלות פירעון, הוא ללא ספק המפתח למימוש אופטימלי של הזכויות שהחוק מעמיד לרשותכם והבסיס הנדרש להגנה על האינטרסים הכלכליים שלכם.

מעוניינים בייעוץ משפטי איכותי, ללא התחייבות, בנושא חוב מזונות בפשיטת רגל?

YLaw משרד עו"ד מומחה בתחום, כאן לשירותכם. פנו אלינו בטלפון 077-231-3281 או מלאו את פרטיכם בטופס כאן למטה, ואנו ניצור עמכם קשר בהקדם!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.