לייעוץ ללא התחייבות

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

עיקול מטלטלין – איך יוצאים מהטלטלה הזאת?!

עיקול מטלטלין

במידה והחייב איננו פורע את חובותיו או לא עומד בצו התשלומים שנקבע בתיק ההוצאה לפועל שנפתח נגדו, עשוי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיקול מטלטלין. בסקירה הבאה נסביר מה זה, כיצד זה מתבצע ומהי הדרך הנכונה להתמודד עם מצב כזה.

מתמודדים עם עיקול מטלטלין ולא בטוחים כיצד לפעול? פנו עכשיו אל עו"ד הוצאה לפועל בטלפון: 077-231-3281

מהו עיקול מטלטלין?

עיקול מטלטלין, הוא מהלך שרשאית לשכת ההוצאה לפועל לבצע על מנת להתמודד עם חייבים שאינם משלמים את חובותיהם במועד. במסגרת עיקול זה, לשכת ההוצאה לפועל פועלת להחרמת נכסים של חייב, שאינם נכסי מקרקעין או נדל"ן, כך שבמידה והחוב של החייב לא משולם, ההוצאה לפועל תהיה למכור את רכושו זה ולפרוע את החוב באמצעות התמורה שהתקבלה מהמכירה.

עו"ד הוצאה לפועל לשירותכם

מה האחריות של ההוצאה לפועל בנושא עיקול מטלטלין?

ככל שהוחלט על עיקול מיטלטלין של חייב, הוצל"פ אחראית לבצע את הפעולות להלן, במידת הצורך:

 • לעקל את נכסי החייב הרלוונטיים.
 • להוציא את המיטלטלין הנ"ל ממקום הימצאם או להותירם תוך אפשרות לחסימת גישה אליהם באמצעות מנעול או הפרדתם מיתר הנכסים שלא עוקלו.
 • להסדיר את הגישה למקומות שבהם נכסי החייב נמצאים או עשויים להימצא ולעקל אותם – גם אם הדבר מצריך פריצה למקומות אלו.
 • להתמודד עם כל התנגדות שעשויה להתעורר במסגרת ביצוע העיקול.
 • במקרים של עיקול נכס שהעברת הזכויות בו מחייבת רישום, כדוגמת עיקול רכב, ההוצאה לפועל אחראית להסדיר את הליך העיקול בעזרת רישום ברשויות הרלוונטיות (לצורך העניין, במקרה של עיקול רכבים, העיקול ירשם בידי ההוצאה לפועל במערכות של משרד הרישוי). באופן זה, החייב יהיה מנוע ממכירה או העברת בעלות בנכסיו שעוקלו לצד שלישי.
 • ככל שהחייב לא ידאג לסילוק חובו, ההוצאה לפועל תהיה אחראית גם לדאוג למכירת המיטלטלין שעוקלו, לטובת פירעון חובו של החייב תוך שימוש בכספים שהתקבלו ממכירת המילטלין המעוקלים.

מי מטיל עיקול מטלטלין ואיך נרגיש את זה?

זוכים בתיקי הוצאה לפועל, שהחייב לא משלם להם במועד, רשאים להגיש לרשם בהוצאה לפועל בקשה לעיקול מיטלטלין. זאת בתנאי שאחרי פתיחת התיק בלשכת הוצאה לפועל, נשלחה לחייב אזהרה על כך ולמרות זאת, הוא לא דאג לפרוע את חובו או לא עמד בצו התשלומים שנקבע עבורו במסגרת תיק ההוצאה לפועל.

עיקול המיטלטלין במסגרת הליכי הוצאה לפועל, יכול להתבטא בעיקול חפצים, ציוד ורכוש ששייכים לחייב, כגון תכשיטים שיועברו למשמורת בכספת של לשכת ההוצאה לפועל, עיקול מחשב, או רישום עיקול על כלי רכב במשרד הרישוי ותפיסתו לאחר מכן.

ההבדל בין עיקול מטלטלין ברישום לבין עיקול מטלטלין בפועל

כאמור, ישנם סוגים של מטלטלין כדוגמת כלי רכב, שהעברת הזכויות בהם כרוכה ברישום. לכן במסגרת עיקולם, ההוצאה לפועל נדרשת להסדיר קודם כל את עיקול המיטלטלין ברישום מול הרשויות הרלוונטיות (למשל – רישום העיקול של הרכב במחשבי משרד הרישוי). רק לאחר מכן, במידה ובתוך 7 ימים מהתאריך שבו נעשה העיקול ברישום, החייב לא דאג לפרוע את חובותיו הרשומים בתיק ההוצאה לפועל, הזוכה בתיק רשאי לבקש שהמטלטלין שעוקלו ברישום יוצאו ממקומם ויוצעו למכירה על מנת לכסות את החוב. במצב זה, יתבצע עיקול המטלטלין בפועל.

איך עובד התהליך של עיקול מטלטלין?

התהליך לעיקול המטלטלין מתבצע על פי השלבים הבאים:

 1. כניסה לנכסי החייב שבהם המטלטלין המיועדים לעיקול אמורים להימצא – בין שמדובר בביתו של החייב, בית העסק שלו או כל שטח אחר שבחזקת החייב.
 2. כניסה לשטחים שאינם בבעלות החייב – במסגרת עיקול מיטלטלין, רשאי מנהל ההוצאה לפועל להורות על כניסה לכל נכס שבו עשויים להיות מוחזקים מטלטלי החייב, לשם עיקולם. זאת גם במידה והשטח האמור אינו שייך לחייב עצמו. אולם במקרה כזה מנהל לשכת ההוצאה לפועל נדרש למסור לבעל השטח הודעה בדבר צו הכניסה למקום (זאת למעט במקרים שבהם עולה האפשרות שההודעה המוקדמת תוביל לסיכול העיקול).
 3. פריצה לשטחים ומתקנים נעולים – אם המקום או המתקנים בהם נמצא רכושו של החייב המיועד לעיקול, ננעלו – מנהל ההוצאה לפועל מוסמך להורות על פתיחתם או פריצתם (בנוכחות עד ראיה מלבד המנהל), לשם הוצאת הנכסים הרלוונטיים ממקומם, הפרדתם מיתר המיטלטלין במקום או נעילת המטלטלין הספציפיים במנעול כדי למנוע את המשך שימושו של החייב בהם.
 4. מינוי נאמן על המטלטלין – מנהל ההוצאה לפועל מוסמך למנות אדם שיהיה אחראי על המיטלטלין שהופקעו מחזקת החייב.
 5. מכירת המיטלטלין המעוקלים – במידה ובתוך 7 ימים ממועד עיקול המיטלטלין ברישום, החייב לא שילם עדיין את חובו, הזוכה בתיק ההוצאה לפועל יכול לבקש מהרשם שהחפצים שעוקלו יוצאו למכירה. נכסים שיכולים להתקלקל, עשויים להיות מוצעים למכירה באופן מיידי, לפי שיקול דעתו של הרשם בהוצאה לפועל.
סיוע משפטי מעורך דין יוסף אוזנה

מהם פריטי המטלטלין שאסור לעקל?

ישנם פריטי מטלטלין שאסור לעקל על פי החוק בישראל והם:

 • אוכל שהחייב ומשפחתו אמורים להתקיים עליו למשך 30 ימים.
 • ביגוד, מיטה, מצעים, כלי אוכל ומטבח, כלי בית, תרופות וציוד רפואי – זאת בתנאי שאלו משמשים כולם את החייב ובני ביתו לצורך הקיום היומיומי שלהם.
 • תשמישי קדושה – למעט במקרה של חוב שנובע מקניית תשמישי הקדושה הללו.
 • בעלי חיים, ציוד ומיכשור שמשמשים את החייב לפרנסתו (לדוגמא, מונית המשמשת נהג מונית) – זאת בתנאי שמדובר במכונות ששוויין אינו עולה על 5,000 ש"ח ושיתר המיטלטלין לא עולים מעל 1,300 ש"ח. עם זאת, ככל שחובו של החייב יוצר עקב רכישת מכשור או בע"ח אלו, ניתן יהיה לעקל אותם.
 • ציוד ובע"ח של אדם נכה – הנזקק להם לתפקודו (כלב נחייה, כסא גלגלים וכדומה).
 • פריט אחד מתוך כל אחת מהקטגוריות להלן (אלא אם חובו של החייב שבגינו העיקול הוטל מלכתחילה, נוצר עקב רכישת הפריטים הללו):
 • טלוויזיה ששוויה איננו מעל 500 ש"ח/ רדיו ששוויו לא עולה על 150 ש"ח.
 • מחשב ששוויו לא חורג מ- 1,000 ש"ח / מדפסת שאינה עולה מעל 200 ש"ח.
 • טלפון שמחירו אינו גבוה מ- 150 ש"ח.
 • מכונת כביסה שאינה עולה יותר מ- 1,000 ש"ח.
 • חיות מחמד.

יתרה מכך, החוק אוסר על הוצאת מיטלטלין מהמקום בו הם נמצאים במידה ובמקום הימצאם נוכח קטין שטרם מלאו לו 16 שנים ובמקום אין הורה או אדם אחר במעמד בגיר שאחראי עליו. זאת למעט במקרים יוצאי דופן, שבהם זוהי הדרך היחידה שבה ניתן יהיה להוציא לפועל את צו העיקול. 

האם ניתן לערער או לבקש ביטול עיקול מטלטלין?

כן. חייבים רשאים לבקש רשות ערעור על עיקול מיטלטלין שהוטל עליהם, כמו גם זוכים בתיקי הוצאה לפועל שביקשו להוציא צו עיקול למיטלטליו של חייב ובקשתם נדחתה.

באשר לביטול עיקול מיטלטלין – לאחר שהחוב בתיק ההוצל"פ סולק, המנהל בלשכת ההוצאה לפועל נדרש לבטל את העיקול ולהשיב לחייב את המיטלטלין שנותרו בחזקתו. אולם גם במידה והחוב טרם נפרע, החייב יכול לבקש ביטול עיקול למטלטלין בהוצאה לפועל.

מתי ניתן לבקש עיכוב הליכים בתהליך עיקול מטלטלין?

ניתן לבקש עיכוב הליכי עיקול למיטלטלין, אם אתם סבורים שהעיקול פוגע בכם, משום שמדובר ברכוש ששייך לכם ולא לחייב. במקרה כזה, אם תוכלו לספק לבית המשפט הוכחות לכך שמדובר במיטלטלין השייכים לכם, תוכלו לבקש מרשם ההוצאה לפועל שמכירת המיטלטלין תעוכב, על מנת לאפשר לכם לגשת לבית המשפט לטובת הבהרת נושא הבעלות ברכוש המעוקל. עם זאת, הרשם עשוי לדרוש מהמבקש לספק להוצאה לפועל עירבון כנגד שמירת המיטלטלין לתקופה זו.

איך מתמודדים עם עיקול מטלטלין בדרך הטובה ביותר?

התמודדות עם עיקול מיטלטלין אינה עניין של מה בכך. לכן אם נקלעתם למצב שבו אתם עומדים לקראת עיקול רכוש או כספים שבבעלותכם, מומלץ לפנות בדחיפות אל עורך דין חובות, שיספק לכם ייעוץ מקצועי בהקדם לגבי אפשרויות להסדרת החוב והימנעות מסנקציות והליכי הוצאה לפועל נוספים. 

לסיכום

משרדנו סייע לחייבים רבים להתמודד בהצלחה עם צווי עיקול מיטלטלין והגבלות שונות בהוצאה לפועל ולצאת מהחובות בעזרת פתרונות משפטיים מותאמים אישית, כמו הסדר חובות, איחוד תיקים ואף הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, במקרים מסוימים. 

נשמח לשוחח עמכם ולסייע לכם לבחון את אפשרויות הפעולה הזמינות עבורכם, לצורך התמודדות יעילה עם חובותיכם.

זקוקים לסיוע מקצועי בנושא עיקול מטלטלין? פנו כעת למשרד עו"ד YLaw בטלפון: 077-231-3281.

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
בקשת רשות להתגונן

בקשת רשות להתגונן היא כלי משפטי שימושי לנתבעים בתביעות בסדר דין מהיר. כשמוגשת תביעה כזו, הנתבע אינו זכאי אוטומטית להגיש כתב הגנה, אלא צריך לבקש

קרא עוד »
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.