לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

חוב למס הכנסה – המדריך המקיף ביותר!

חוב למס הכנסה המדריך המלא

*נכון להיום, משרדנו אינו מתעסק בחובות למס הכנסה, אך מאמר זה יכול לספק לכם מידע רב בנושא, קריאה מהנה!

חוב למס הכנסה נוצר במרבית המקרים בעקבות חישוב שגוי של היקף המס ששולם. אולם לפני שאתם ממהרים לשלם, חשוב לעצור רגע ולברר מה מקור החוב והאם דרישת התשלום שקיבלתם היא אכן מוצדקת. 

בשורות הבאות נסביר בפרוטרוט איך מתבצעת בדיקת חוב למס הכנסה, כיצד משלמים אותו ובאילו נסיבות תתאפשר מחילת חוב למס הכנסה.

מי צריך לשלם מס הכנסה?

פקודת מס הכנסה במדינת ישראל, מחילה שומת מס על עובדים שכירים ועצמאיים כאחד, שהכנסתם השנתית עולה על מדרגת המס המינימלית הקבועה בחוק. 

על ההבדל בין שכירים ועצמאים

למרות שחישוב חבות המס של כל תושב ישראלי, מתבצע על בסיס שנתי, התשלום למס הכנסה מנוכה בפועל מדי חודש בחודשו אצל שכירים ואצל עצמאיים – מדי חודש או חודשיים. אצל העובד השכיר, ניכוי המס מבוצע במקור בידי המעסיק בהתאם למשכורת החודשית של העובד לצד נקודות הזיכוי המגיעות לו ממס הכנסה, בעוד שאצל העצמאים – מי שאחראי לשלם את המס הוא העובד עצמו, כאשר במרבית המקרים הדבר מתבצע במסגרת תשלום מקדמות למס הכנסה המחושבות מתוך הכנסתו בפועל ללא התחשבות בהטבות המס להן הוא זכאי. 

במקרים בהם חישוב ההכנסות בתום שנת המס, מצביע על שיעור הכנסות גבוה מזה שלפיו חושב ונגבה התשלום החודשי למס הכנסה – עלול להיווצר חוב למס הכנסה, ואילו במידה וההכנסה השנתית המחושבת תוך התחשבות בנקודות הזיכוי של העובד, מתבררת כנמוכה מזו שלפיה נגבו המקדמות או ניכויי המס במקור, העובד עשוי להיות זכאי לקבלת החזרים ממס הכנסה.

איך נוצר חוב למס הכנסה?

תשלום חוב למס הכנסה ניכויים עשוי להידרש באחד מכמה מקרים נפוצים:

אי דיווח על הכנסות

מרבית המקרים הללו מתרחשים כאשר לשכרו של אדם מעבודתו, מתווספת הכנסה ממקור אחר, כדוגמת הכנסה מדמי שכירות, כספי פרס או הגרלה, הכנסה מנכס בחו"ל, שכר לא מדווח מעבודה במקום נוסף ועוד.

הפרשי הצהרת הכנסה לבין הכנסה בפועל אצל שכירים ועצמאים

דיווח הכנסות נמוך מרמת ההכנסות בפועל, המבוצע בידי מעסיקו של העובד השכיר, בידי העובד העצמאי עצמו, או על ידי המוסד לביטוח לאומי.

אי הגשת תיאום מס

עובדים שכירים המועסקים ביותר ממקום עבודה אחד ומעוניינים להימנע מגביית מס ביתר, נדרשים להגיש לפקיד שומה בקשה לעריכת תיאום מס. בהיעדר תיאום מס, עלול להיווצר חוב למס הכנסה.

עיכוב תשלומים

בעלי עסקים עצמאיים מתקשים לעיתים בהגשת הדוחות השנתיים למס הכנסה, במועדים הקבועים בחוק. במצב של איחור בהגשת הדוח, עשוי פקיד השומה להנפיק לעובד שומת מס גבוהה מחבות המס של העצמאי בפועל.

הטבות מס שלא מומשו

ישנם מקרים שבהם מס הכנסה אינו מתחשב בהקלות המס או נקודות הזיכוי שלהן זכאי העובד בחישוב שומת המס החלה עליו. כך עלול להיווצר תרחיש שבו רשות המיסים סבורה כי קיים חוב למס הכנסה, אף שהמצב אמור להיות הפוך.

איך בודקים חוב למס הכנסה?

בירור חוב למס הכנסה כרוך בחישוב שיעור ההכנסות הכולל של העובד בשנת המס הרלוונטית, והשוואת סך המס ששולם לסכום שאמור היה להיות משולם למס הכנסה בפועל. במקרה בו מתברר שהמס שנגבה היה נמוך מהסכום שאמור היה להיות משולם לפי הכנסות העובד בפועל, הוא יידרש לתשלום ההפרש ביניהם.
בהקשר זה כדאי לדעת שקיימת ריבית על חוב למס הכנסה, ולכן חשוב לברר את סוגיית החוב למס הכנסה בהקדם ובמידת הצורך – להסדיר את התשלום ללא דיחוי.

האם חוב למס הכנסה נכלל בפשיטת רגל?

אף שבהליכי פשיטת רגל (הידועים כיום בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי) ניתנת לחייב אפשרות לקבלת הפטר מחלק מחובותיו, ישנם סוגים מסוימים של חובות שאינם ניתנים למחיקה, כמו חוב מזונות, שכר עבודה לעובדים, חובות ארנונה וכן חובות למס הכנסה ומע"מ.

היזהרו מבקשת החזר מס! בקשת החזר מס עושים באחריות

כאשר חישוב החזרי מס אינו מבוצע באופן מקצועי ויסודי דיה, הדבר עלול להוביל להגשת דוח החזרי מס שגוי שאיננו מתחשב במלוא נקודות הזיכוי והטבות המיסוי להן העובד זכאי. מצב כזה, לא זאת בלבד שעשוי להוביל לכך שהעובד לא יקבל את החזרי המס המגיעים לו, אלא שהוא עלול אף להסתכם בכך שמס הכנסה יגיש לנישום בקשה לתשלום חוב מס שלא היה אמור להיווצר מלכתחילה.

מה אומר החוק בעניין התיישנות חוב למס הכנסה? – האם אחרי 6-7 שנים נמחק החוב?

החוק קובע כי התיישנות חוב למס הכנסה מתרחשת בחלוף 6 שנים ממועד היווצרותו של החוב. מכאן שאם מחשבי רשות המיסים מזהים את קיומו של חוב במועד מאוחר מכך – מס הכנסה איננו רשאי לגבות אותו.
יחד עם זאת, לא מומלץ להתעכב בתשלום חובות בניסיון "למשוך זמן" עד תקופת ההתיישנות, מאחר וחובות מס צוברים ריביות והפרשי הצמדה המגדילים את שיעור החוב הכולל.

איך משלמים חוב במס הכנסה? אפשרויות תשלום חוב למס הכנסה

אף שניתן להגיע פיזית למשרדי מס הכנסה כדי לשלם את החוב ולהסדירו באמצעות שובר התשלום אשר נשלח לביתכם, כיום ישנה גם אפשרות להסדרת תשלום חוב למס הכנסה באינטרנט – דרך פורטל רשות המיסים.
אולם במידה וקיבלתם דרישה לתשלום חוב למס הכנסה, לפני הכל כדאי שתפנו למומחה לענייני מיסוי לשם בדיקה יסודית ומקצועית של החוב המדובר.
במידה ויתברר כי החוב אכן תקף ושסכומו תקין – תוכלו להסדיר את התשלום בעזרת עורך הדין, יועץ המס או רואה החשבון שסייע לכם בבדיקה. 

טיפ לעקשנים – תאמינו או לא, אפשר להתמקח!

ישנן שיטות שונות המאפשרות במקרים רבים להפחית את שיעור החוב למס הכנסה, הקנסות והריבית שנצברה בצידם. עם האסטרטגיות המקובלות ניתן למנות הגשת בקשה לדחיית תשלומי המס, הגעה להסדר פריסת חוב והקטנת שומת המס באמצעות תכנון מס מקצועי.
בכל המקרים הללו, חיוני להסתייע בעו"ד הבקיא בדיני המיסוי ויכול לסייע לכם במיצוי אופטימלי של זכויותיכם מול רשות המסים.

למאמר המלא באתר Ynet בנושא שיטות מיקוח על חובות למס הכנסה – לחצו כאן.

איך נמנעים מחוב למס הכנסה

אף שהימנעות מחובות במס הכנסה איננה תמיד אפשרית, ניתן בהחלט להפחית את הסיכון לצבירת חובות מס על ידי הקפדה על דיווח שוטף על הכנסותיכם כנדרש בחוק. עצמאים יכולים לעשות זאת על ידי תשלום המקדמות למס הכנסה והגשת דוחות שנתיים במועד – ורצוי בעזרתו של רו"ח אמין שיוכל לבצע את החישובים הנדרשים באופן מקצועי ומדויק. שכירים מנגד – יידרשו לדווח למעסיקיהם על כל שינוי שיכול להשפיע על זכאותם להטבות מס (כמו שינוי במצב המשפחתי, מעבר ליישובים מזכים, סיום לימודים אקדמיים ועוד), להגיש תיאום מס במקרה של ריבוי מעסיקים ולדווח למס הכנסה על כל הכנסה שאינה ממשלח ידם.

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »