לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

פינוי מושכר הוצאה לפועל – איך עושים את זה נכון?

פינוי-מושכר-הוצאה-לפועל

בישראל, אדם או גוף שזכו בתביעה לפינוי דייר מנכס מקרקעין מושכר, יכולים להגיש בקשה לביצוע פסק הדין ללשכת ההוצאה לפועל. הגשת בקשת פינוי מושכר בהוצאה לפועל היא "יריית הפתיחה" להליך הפינוי הרשמי של הדייר. בשורות הבאות נסביר מהי בקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל, מתי כדאי להגיש בקשת פינוי מושכר הוצאה לפועל, מהם התנאים להגשת בקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל, מהו התהליך מרגע הגשת הבקשה, מה חשוב לדעת בזמן ההליך ומהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיית מושכר שאינו מתפנה על פי החוזה.

מהי בקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל?

בישראל, אדם או גוף אשר ניתן להם פסק דין לפינוי חייב מנכס מקרקעין אותו הוא שוכר, רשאים להגיש בקשה לביצוע פסק הדין באחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ, באמצעות טופס 505 – שהוא טופס פינוי. במידה והטופס יוגש בצירוף כל הפרטים הרלוונטיים ויאושר בהוצאה לפועל, ישלח על ידי לשכת ההוצאה לפועל מכתב אזהרה לחייב, המתריע על כך שעליו לפנות את הנכס המושכר בתוך פרק זמן התואם את מסגרת הזמנים שנקבעה בפסק הדין.

ככל שהדייר החייב לא התפנה לאחר קבלת מכתב האזהרה, יוכל הזוכה בתיק ההוצאה לפועל להגיש להוצאה לפועל בקשה מפורשת לנקיטת פעולות לפינוי השוכר בפועל, מבלי שינתנו לשוכר התראות נוספות בנושא. זוהי למעשה, הבקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל והיא משמשת כאמצעי להנעת תהליך הפינוי של החייב בעזרת רשות האכיפה והגבייה.

מתי ניתן וכדאי להגיש בקשת פינוי מושכר הוצאה לפועל?

אם אתם משכירים דירה, בית, משרד או כל נכס מקרקעין אחר לאדם או בית עסק שאינם משלמים לכם את דמי השכירות כחוק ו/או מסרבים להתפנות מהנכס בתום חוזה השכירות, ואם בשל כך הגשתם כנגדם תביעה לפינוי מושכר שבה זכיתם, ככל שהשוכר החייב מסרב להתפנות מהנכס גם לאחר מתן פסק הדין כנגדו, תוכלו לרתום את לשכת ההוצאה לפועל לעזרתכם. 

מהם התנאים להגשת בקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל?

כאמור, אם זכיתם בתביעה כנגד חייב ואתם מחזיקים בפסק דין המוכיח את חובתו של החייב לשלם לכם או להתפנות מהנכס שהוא שוכר מכם, תוכלו לפתוח תיק כנגד החייב בהוצאה לפועל ולהגיש בקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל. זאת ככל שהחייב לא התפנה ביוזמתו במסגרת הזמנים שנקבעה בפסק הדין. המועד שבו ניתן להגיש בקשת פינוי למושכר בהוצאה לפועל, נקבע על פי התנאים הספציפיים המפורטים בפסק הדין והנסיבות שבהן פסק דין זה ניתן. 

לתשומת לבכם:
לא תוכלו להגיש בקשה לפינוי המושכר להוצאה לפועל, לפני שמועד ביצוע הפינוי שנקבע בפסק הדין חלף. אולם במידה ולא הוגדר בפסק הדין מועד ספציפי לפינוי המושכר, ככל שההחלטה ניתנה בנוכחותו של החייב, תוכלו להגיש את בקשתכם בחלוף 15 יום מהתאריך שבו פסק הדין ניתן. מנגד, במידה ופסק הדין לא ניתן בנוכחותו של החייב (כמו במקרה של החלטה שנשלחה לחייב בדואר), תוכלו להגיש את בקשתכם רק בחלוף 15 יום מהתאריך שבו החייב קיבל את פסק הדין.

רק במידה והשוכר לא פינה את המושכר בזמן שצוין במכתב האזהרה המוקדמת שנשלחה אליו בעקבות בקשתכם לביצוע פסק הדין, תוכלו לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולבקש שתבצע את הפינוי בפועל ותעביר את החזקה בנכס אליכם. כל זאת, למעט במקרים של שוכרים שחל עליהם חוק הגנת הדייר.

עורך דין הוצאה לפועל יוסף אוזנה

מהו התהליך מרגע הגשת הבקשה?

לאחר הגשת בקשת הפינוי, לשכת ההוצאה לפועל תעביר אזהרה לחייב לפיה עליו לפנות את המושכר במועד מוגדר – בדרך כלל תוך 20 יום. במידה והחייב לא יעשה כן, קבלן מטעם ההוצל"פ יכנס לנכס וידאג לפינויו ללא התראה נוספת לשוכר החייב, בתוך 14 ימים מתום תקופת האזהרה. ניתן לבקש תקופת התראה קצרה יותר, אך עבור דירות מגורים התקופה לא יכולה להיות קצרה מ- 10 ימים. עם זאת, לרשם בהוצאה לפועל ישנה הסמכות לעכב את הפינוי אם טרם בוצע, ככל שצד שלישי טוען לבעלות בנכס ומעמיד ערבות כנגד השהיית הליכי הפינוי. 

מה קורה אם המושכר (המקרקעין) לא פונה בהתאם להחלטת הרשם בהוצאה לפועל?

ככל שהמושכר לא פונה בהתאם להחלטת הרשם בהוצאה לפועל במסגרת הזמנים שהוגדרה בהתראה, הפינוי בפועל יעשה על ידי עורך דינו של הנושה בסיוע קבלן הוצאה לפועל ומובילים, ויכול לכלול גם נוכחות משטרתית במידת הצורך. כל רכוש ורכוש שיוותרו במושכר יימסרו למחסנים ייעודיים ועשויים להימכר לאחר פרק זמן סביר, למעט פריטים מתכלים שיימכרו מיד. כל ההוצאות שהנושה ישא בהן במסגרת הליך הפינוי יתווספו לחוב של החייב כלפיו ויתועדו בתיק ההוצאה לפועל שנפתח כנגדו. במידה והחייב או מי מטעמו שבו ותפסו את המושכר לאחר הפינוי בניגוד לדין, הזוכה יוכל לבקש מלשכת ההוצאה לפועל שתאכוף מחדש את פינוי המושכר, אך באופן מיידי וללא כל התראה נוספת.

מתי ניתן לערער על החלטת הרשם בהוצאה לפועל?

מי שסבור שנגרם לו עוול מהחלטה שקיבלה לשכת ההוצאה לפועל בעניין הבקשה לביצוע פינוי, רשאי להגיש ערעור על החלטת הרשם בהוצאה לפועל או לבקש רשות ערעור בהתאם לחוק. במידה ומדובר בהחלטה שניתנה בבית דין לענייני משפחה, ניתן לערער בבית דין מסוג זה, אולם במקרה של מימוש פסק דין שמקורו בבית דין אחר – ערעור על החלטת הרשם כרוך בהגשת בקשת רשות ערעור לבית משפט שלום.

מה חשוב לדעת בזמן הליך בקשה לפינוי מושכר בהוצאה לפועל?

בעת הגשת בקשה לביצוע פינוי מושכר בהוצאה לפועל, חשוב לזכור לצרף את כל המסמכים הדרושים לתחילת הליך הפינוי בתום תקופת האזהרה. אלה כוללים את פרטי החשבון של המשכיר, לצד המידע האישי של השוכר (תעודת זהות, כתובת הנכס המלאה, כולל תיאור הנכס, מספר גוש ומספר חלקה), עותק של פסק הדין והודעת הפינוי.

מהי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיית מושכר שאינו מתפנה על פי החוזה?

לאור העובדה שההליך המשפטי של פינוי דייר מנכס מושכר יכול להימשך מספר חודשים עד שנה, הדרך הטובה ביותר להתמודד עם בעיית מושכר שאינו מפונה על פי החוזה, היא לנסות להגיע לאחר הגשת התביעה, לפשרה עם השוכר. במסגרת זו ניתן להתנות את דחיית ביצוע פסק הדין לפינוי המושכר באמצעות ההוצאה לפועל, בכך שהשוכר ישלם למשכיר (הזוכה) את דמי השכירות שהוא חייב לו ויכסה את הוצאות המשפט שלו. 

עורך דין הוצאה לפועל

לסיכום

עזרה של עורך דין להסדר חובות בתהליך לפינוי מושכר בהוצאה לפועל, יכולה לקצר מאוד תהליכים ולמנוע אי נעימות והוצאות מיותרות לכל המעורבים. ככל שהשוכר מתמודד עם קשיים תזרימיים שמגבילים את יכולתו לפרוע את חובו למשכיר – עו"ד חובות יוכל לעזור בגיבוש הסדר חובות, שיאפשר לחייב לשלם את הכספים לבעל הנכס בתנאים מקלים, כמו פריסה לתשלומים קטנים יותר. זאת מבלי לגרוע מזכויותיו של המשכיר להפעיל את ההוצאה לפועל במידה והשוכר לא יעמוד בתנאי ההסדר.

זקוקים להכוונה בנושא הליכי אכיפה בהוצאה לפועל? זה הזמן לתאם פגישה במשרד עורך דין הוצאה לפועל YLaw – השאירו פרטים בטופס ונחזור אליכם בהקדם!

עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281