לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

עיקול חשבון בנק על ידי העירייה

עיקול חשבון בנק על ידי העירייה

*נכון להיום, משרדנו אינו מתעסק בעיקולי חשבון בנק ע"י עיריות, אך מאמר זה יכול לספק לכם מידע רב בנושא, קריאה מהנה!

עיקול חשבון בנק על ידי העירייה הוא בין הסנקציות שאזרחים רבים במדינת ישראל סובלים מהן.
בין אם אתם מתמודדים עם עיקול חשבון בנק בגין חוב ארנונה, עיקול חשבון בנק בגין חוב עבור דו"ח חנייה או עיקול חשבון העו"ש שלכם בידי הרשות המקומית מכל סיבה אחרת, המדריך הבא יסייע לכם להבין איך בודקים עיקול על חשבון בנק ומה ניתן לעשות בנושא.

עיקול חשבון בנק על ידי העירייה – האם זה אפשרי?

לעיתים אדם מגלה להפתעתו שחשבון הבנק שלו עוקל בידי העירייה. מדובר בבשורה קשה, הפוגעת בשגרת החיים התקינה בפן הכלכלי, האישי, המשפחתי ולעיתים גם העסקי. האבסורד הוא שלפעמים עיקול חשבונות בנק על ידי העירייה הוא תולדה של דוח חניה או חוב ארנונה שהתושב לא היה מודע בכלל לקיומם. 

עיקול חשבון בנק בגין חוב ארנונה

אנשים רבים בישראל מקבלים צו עיקול ארנונה, בעקבות חוב ארנונה שלא הוסדר, לטענת העירייה. אולם לא תמיד עיקול חשבון הבנק בגין חובות ארנונה מתברר כמהלך מוצדק וחוקי. בסעיף 306 בפקודת העיריות בישראל נקבע שעירייה שמעוניינת לגבות תשלום ארנונה שמועד הפירעון שלו עבר, נדרשת לשלוח לחייב הודעה כתובה עם דרישה להסדרת החוב תוך 15 ימים. אם העירייה אינה מצליחה לאתר את חייב, לפי סעיף 307 בפקודת העיריות עליה למסור את ההודעה באמצעים חלופיים כגון הדבקת דרישת התשלום בנכס שבגינו נוצר החוב ובמשרדי העירייה, או בשליחת ההודעה בדואר למען הידוע לאחרונה שבו התגורר החייב. זאת בנוסף לחובת העירייה על פי הפסיקה, לבירור זהות המחזיק בנכס באופן מדויק, כך שתוכל להפנות את בקשת התשלום לישות הרלוונטית.

בקצרה, העירייה מחויבת להוכיח שנשלחה לחייב הודעה בכתב עם דרישה להסדרת החוב מיידית, ושלפני שליחתה נשלחו לחייב השוברים לתשלום ארנונה. במידה ולא עשתה כן, בתי המשפט נוהגים שלא לגלגל אל החייב את חוב הארנונה עבור התקופה שלפני משלוח ההתראות מהעירייה ולמנוע גביית הפרשי ריבית והצמדה בגין החוב.

עיקול חשבון בנק בגין חוב עבור דו"ח חנייה

עיקול חשבונות בנק בישראל מתרחש לא אחת גם במסגרת הליכי אכיפה לגביית דוחות חניה, המופעלים מטעמן של רשויות מקומיות ועיריות. במידה ונקלעתם למצב זה, חשוב שתדעו כי העירייה אינה רשאית להטיל עיקול על העו"ש שלכם במידה ומדובר בדוח חניה ישן שחלפו 7 שנים ומעלה ממועד היווצרותו. בנוסף, כדאי גם לבדוק אם ייתכן כי בכלל שילמתם כבר את החוב. לעיתים הליכי גבייה מתבצעים בשגגה גם בגין חובות שהוסדרו כבר, עקב טעויות של העירייה. כדי לבחון את המצב ולמצוא את הפתרון המתאים ביותר בנסיבות הפרטניות שלכם, חשוב לפנות אל עורך דין חובות בהקדם האפשרי. 

סיבות נוספות המאפשרות עיקול חשבון בנק על ידי העירייה

לאחרונה התקבל פסק דין לטובת אדם שהעירייה דרשה ממנו לשלם לה 2.5 מיליון ש"ח בגין טענה לחוב שנוצר בנסיבות שהעירייה לא הצליחה לבסס. בית המשפט פסק כאמור לטובת הנתבע בשל היעדר הסבר ואסמכתאות ממשיות לקיומו של החוב האמור. מכאן אנו למדים שגם מקרים של הליכים מנהליים לגביית חובות לא ברורים, עלולים להתרחש ומכאן הצורך בייצוג משפטי איכותי מול הרשות המקומית.

באילו מקרים העירייה אינה יכולה להטיל עיקול על חשבון הבנק?

באופן עקרוני, העירייה אינה רשאית להטיל עיקול על חשבון הבנק של תושב שעל חובו חלה  התיישנות. גם במקרה בו העירייה לא שלחה לתושב הודעה על העיקול לכתובתו הרשומה, ישנה עילה לתבוע את העירייה בגין נקיטת הליכים מנהליים בלתי חוקיים.

לצורך העניין, בישראל חלה תקופת התיישנות על חובות ארנונה העומדת על 7 שנים מתאריך הטלת החיוב. זה אומר שאם העירייה לא נקטה בפעולות לגביית החוב במהלך שבע השנים ממועד היווצרותו, היא לא תוכל לנקוט בפעולות אכיפה כמו הטלת עיקול על חשבון הבנק של החייב. 

בעוד שהרשויות המקומיות טוענות כי אין בפקודת העיריות הוראות שיכולות למנוע מהן להשתמש בהליכי גבייה אגרסיביים בהתאם לשיקול דעתן – גם עבור חובות במחלוקת, האזרחים טוענים שאסור לעירייה לעשות כן בגלל חקיקת משנה שנקראת "אכרזת המסים (גביה)", שקובעת שארנונה היא בחזקת מס שגבייתו כפופה להגבלות והתנאים שנקבעו בפקודת המסים בהקשרי גבייה.

האם יש מהלכים אליהם העירייה מחוייבת לפני עיקול חשבון בנק?

כאשר קיים חוב לעירייה או לרשות מקומית, חלה עליהן החובה להתריע בפני החייב אודות קיומו של חוב, לפני שהיא נוקטת בפעולות אכיפה וגבייה כנגדו. למרבה הצער, לא אחת העיריות עושות חוק לעצמן וכתוצאה מכך פוגעות בשמו הטוב ובכלכלתו של בעל החשבון. על רקע זה הגיעו תביעות רבות נגד עיריות ורשויות מקומיות לבתי המשפט בישראל ורבות מהן הוכרעו לטובת האזרחים שנפגעו מהתנהלותן השרירותית של הרשויות המקומיות בהקשרי גבייה.

בהקשר זה חשוב לדעת שביולי 2022, הכנסת העבירה את הצעת החוק לעדכון פקודת העיריות, שצפוי להיכנס לתוקפו ביולי 2023. השינוי החקיקתי הנ"ל נועד לשים סוף למחלוקות בין העיריות לתושבים ולהגביל את סמכותן לנקוט בהליכי גביה אגרסיביים בצורה בלתי מידתית. 

השינוי הכי משמעותי בתיקון זה, הוא מניעת הליכי גבייה מצד העיריות, בגין חובות שהמועד להגשת ערעורים עליהם טרם עבר. משמעו שבעוד שעד היום לעיריות הייתה יכולת להטיל עיקול על חשבון בנק גם אם התקופה המותרת להגשת ערר על חוב לעירייה שהיא 90 ימים, טרם חלפה – הרי שבעקבות כניסתו של התיקון לתוקף, לעיריות לא תהיה יותר הסמכות לעשות זאת. 

זהו, ללא ספק, צעד משמעותי מאוד לטובת אזרחי ישראל שיסייע להם למצות את זכויותיהם ולערער על דרישות תשלום לא מוצדקות, מבלי לחשוש שהעירייה תטיל עיקולים על רכושם או תשעבד את חשבונות העו"ש שלהם באותו פרק זמן.

בנוסף, התיקון אמור למנוע מצבים של עיקול חשבונות ללא התראה מוקדמת. לפי התיקון העירייה תידרש לשלוח לחייבים הודעה רשמית בכתב עם דרישת תשלום ולאחר מכן הודעה שנייה עם דרישת תשלום נוספת ומכתב התראה לפני עיקול. הדבר חיוני לכך שהתושבים ידעו מהם המועדים שבהם הם יכולים להסדיר את חובותיהם לעיריות לפני שינקטו כנגדם פעולות הגבייה.

עוד שינוי צפוי נוגע להתיישנות על חובות לעירייה. במקרה שחלפו 3 שנים מהתאריך שבו הפך החוב לסופי, אם העירייה טרם נקטה בפעולות לגבייתו, לא תהיה לה אפשרות לפתוח בהליכי גבייה, למעט אם ניתן לה אישור לחידושם מהוועדה לענייני גבייה. לצעד זה משמעות מכרעת בהיבטים של שקיפות והתנהלות שוויונית ועקבית מול התושבים, החיונית למניעת אפליה ופעולה שרירותית בהיבטי גבייה. 

איך בודקים עיקול על חשבון בנק?

כשעל חשבון בנק מוטל עיקול, בעל החשבון מנוע ממשיכת כספים וכל צ'ק שמסר יחזור בעקבות העיקול. אם ניסיתם למשוך כספים מהחשבון ללא הצלחה ו/או נתקלתם לאחרונה בבעיה של צ'קים חוזרים, זה הזמן לפנות לסניף הבנק שלכם כדי לברר האם אכן הוטל עיקול על העו"ש שלכם ומי הגורם האחראי על הטלת העיקול הנ"ל.

אולי יעניין אתכם גם:

איך ניתן להסיר את עיקול חשבון הבנק ע"י העירייה?

בהתאם לנסיבות המקרה, הסרת עיקול מחשבון הבנק עשוי להתאפשר באמצעות הגשת תביעה משפטית בעזרת עו"ד רשויות מקומיות.

מה עושים אם נעשה עיקול חשבון בנק ללא התראה?

אם נקלעתם חלילה למצב של עיקול חשבון בנק ללא התראה, חשוב שתדעו כי אינכם חייבים להשלים עם רוע הגזירה. באמצעות פנייה לשירותי עו"ד לענייני חובות, ניתן לבחון בעין מקצועית את התנהלות העירייה מולכם ולבדוק את ההיתכנות להגשת תביעה כנגד העירייה לטובת ביטול העיקול שהוטל על חשבונכם, ואת הפוטנציאל להשגת פיצוי כספי הולם באמצעותה, בגין עוגמת הנפש שנגרמה לכם. 

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »