לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

חובת התראה על חוב – המדריך לבעל החוב ולחייב

חובת התראה על חוב

בעל עסק הסבור שלקוח לא שילם לו עבור מוצר או שירות במועד שהוסכם לכך, נדרש על פי החוק בישראל לשלוח לאותו לקוח הודעה על החוב לפני שהוא נוקט בהליכים לגבייתו. בהודעה על החוב יש לכלול את כל הפרטים הנוגעים לתשלום שלא הוסדר.

במדריך שלפניכם נסביר בהרחבה מהי חובת התראה על חוב, מה המגבלות והחובות החלות על בעל החוב, מהן זכויות החייב ומה הדרך המומלצת ביותר להתמודדות עם המצב – בין שאתם מצד החייב או מצד בעל החוב.

 

מהי חובת התראה על חוב?

חובת התראה על חוב, היא דרישה חוקית החלה על בעלי עסקים בישראל בהקשר לטיפול בחובות של לקוחות כלפיהם. החוק מחייב כל בעל עסק שסובר שלקוח שרכש ממנו מוצר או שירות חייב לו כספים שמועד התשלום שלהם חלף, לשלוח לאותו לקוח הודעה כתובה ומפורטת המתריאה על כך שיש להסדיר את התשלום לכיסוי החוב מהעסקה.

מה המגבלות החלות על בעל החוב? מהן חובותיו?

בעל החוב (העוסק), נדרש על פי חוק לשלוח ללקוח את הודעת ההתראה על החוב תוך עד ארבעה חודשים ממועד החיוב שנקבע מול הצרכן במקור. הודעה זו חייבת להישלח מטעם בעל העסק ישירות ולא באמצעות צד שלישי (כמו עורך דין). כל זאת לפני שבעל החוב נוקט בצעדים משפטיים או הליכי גבייה. יצויין כי התראה זו חייבת להופיע במסמך נפרד מחשבונית המס או הקבלה. היינו, היא לא יכולה להוות חלק של מסמך חשבונאי. 

בהודעת ההתראה על החוב חייב השולח לכלול את הפרטים הבאים בצורה ברורה:

  • שם העוסק: כולל שמו המסחרי.
  • פרטי העסקה המלאים: כולל תאריך ביצוע העסקה, מהות העסקה ומועד החיוב שהוסכם.
  • פרטי החוב: סכום החוב והאופן שבו הוא חושב.
  • פרטי הקשר של בעל העסק: לטובת בירורים והסדרת התשלום.

מלבד זאת, ההתראה על החוב חייבת להישלח לחייב לכתובת הדואר שסיפק בעסקה או למענו כפי שמתועד במרשם האוכלוסין. אולם במקרה של לקוח שהסכים מראש מפורשות שדברי דואר מבית העסק ישלחו אליו באמצעים דיגיטליים כמו דואר אלקטרוני או מסרונים – משלוח ההתראה על החוב באמצעים אלו תהיה קבילה גם כן.

באשר למגבלות החלות על בעל החוב, הוא אינו רשאי לנקוט בפעולות משפטיות כדי לגבות את הכספים מהלקוח, כולל שליחת התראה לקראת נקיטה בהליכים משפטיים, לפני שעברו 14 ימים מהמועד בו מכתב ההתראה על החוב נשלח ללקוח.

בנוסף, בעל החוב מנוע מלחייב לקוח שחייב לו כספים בהוצאות גבייה, אלא אם ההתראה על החוב נשלחה לחייב כחוק ו-14 ימים ממועד שליחתה חלפו כבר. 

עורך דין הסדר חובות יוסף אוזנה

מהן זכויות החייב? 

כל אדם שרוכש מוצר או שירות מבעל עסק, זכאי לקבל התראה על קיומו של חוב בגין עסקה, במקרה שבו בעל העסק טוען להיווצרותו של חוב כזה. כאשר החייב מקבל את ההתראה על החוב, הוא רשאי לברר האם אכן מדובר בדרישת תשלום תקפה, ובמידה וכן, להסדיר את החוב ללא צורך בתשלום הוצאות נוספות.

במידה ובעל העסק הגיש תביעה משפטית כנגד הלקוח שבה דרש הוצאות גבייה או שפתח כנגד הלקוח תיק בההוצאה לפועל או הליכי גבייה אחרים, במידה ויתברר בבית המשפט או בהוצאה לפועל שההתראה על החוב לא נשלחה לחייב – הוצאות הגבייה עשויות להיות מופחתות מסכום החוב לבקשת החייב, במלואן או בחלקן.

קיבלת התראה על חוב – מה לעשות? 

אם קיבלתם התראה על חוב מבית עסק, זוהי זכותכם לפנות אל בית העסק בכתב או בעל פה ולבקש שיעביר לכם תיעוד של העסקה שהודעת החוב נשלחה לגביה, בתוך עד 14 ימים. הוראות אלו מאפשרות לכם להסדיר את תשלום החוב מבלי שתהיו חשופים להוצאות גבייה בלתי מוצדקות או לצעדים משפטיים.

מהי הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם חובות?

הדרך הטובה ביותר להתמודדות עם חובות היא לפנות בהקדם האפשרי עם קבלת ההתראה על קיומו של חוב, לקבלת סיוע משפטי מקצועי מטעם עורך דין חובות מנוסה. כך תוכלו להבטיח כי זכויותיכם נשמרות במלואן לאורך כל תהליך הטיפול בחוב מול הנושה וכי אינכם מחויבים בהוצאות גבייה שאינכם נדרשים לשלם על פי חוק.

גם בעלי חוב, מוטב שיפנו כבר מהשלב שבו הם נדרשים לשלוח לחייב התראה על חוב, לייעוץ עם עורך דין לענייני חובות, כדי להבטיח שהם פועלים בהתאם להוראות החוק לעניין זה ואינם מבצעים טעויות שעלולות להוביל בהמשך להטלת קנסות ושאר סנקציות כנגדם על ידי בית המשפט. 

במרבית המקרים במסגרת ייעוץ משפטי מול עו"ד חובות מיומן, מתגלה כי הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חובות ולבטח כשמדובר בחוב בסכום גבוה שקשה לעמוד בפרעון שלו, היא להגיע להסדר חוב בין הנושה לחייב. הסדר חובות מסוג זה, הוא פתרון לגיטימי, מקובל והוגן עבור שני הצדדים, שבא לאפשר לחייב המצוי בקשיים תזרימיים, לשלם את הכספים שהוא חב לצד השני, בתנאים גמישים ונוחים יותר, מבלי שיאלץ להיגרר להליכים מורכבים כמו הליך משפטי, הליכי גבייה בהוצאה לפועל או הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי (מה שעד לשנת 2019 רובנו הכרנו בתור הליכי פשיטת רגל וכינוס נכסים).

מהו החוק ומה מעמדם של חובות שנוצרו לפני 2016?

תיקון 46 לחוק הגנת הצרכן משנת 2016 פורסם ב- 16.6.2016 ונכנס לתוקף ב- 16.9.2016. דבר חקיקה זה הוסף לחוק מתוך מטרה להגן על זכויותיהם של צרכנים בישראל ולמנוע מצבים שבהם אדם נדרש לכיסוי הוצאות גבייה גבוהות בגין טעויות שביצע בתום לב או קושי תזרימי זמני. לצורך כך תיקון זה לחוק הגנת הצרכן, קובע איסור על גביית תשלומים עבור ההתראה הראשונה על חוב. פירוש הדבר הינו שבעל עסק אינו רשאי לגבות מלקוחות החייבים לו כספים, תשלום על הודעת חוב ראשונית שנשלחה אליהם, ואינו יכול גם להחליט לפתוח בהליכי גבייה ואכיפה עוד לפני שהודעת החוב הראשונה נמסרה לחייב. מנגד, התיקון מחייב את בעל העסק לשלוח ללקוח החייב לו כספים גילוי נאות לגבי קיומו של חוב בתוך פרק זמן קצר ממועד היווצרותו, תוך שהוא מספק לחייב מידע מלא על החוב המדובר.

ההוראות בתיקון זה לחוק הגנת הצרכן חלות גם על חובות אשר נוצרו במסגרת עסקאות שבוצעו טרום כניסתו של התיקון לתוקף, בתנאי שהחוב נוצר החל מיום פרסום התיקון ואילך.

עזרה מקצועית מעורך דין

לסיכום

אם נפתחו כנגדכם הליכי גבייה מבלי שנשלחה אליכם התראה על חוב כפי שמתחייב בחוק, או שלקוח חייב לכם כספים ואינכם בטוחים כיצד לפעול מולו במסגרת החוק כדי למקסם את סיכויי ההצלחה של תהליך הגבייה, זה הזמן לפנות לסיוע מקצועי של עורך דין לענייני חובות וגבייה, על מנת לברר מהם הערוצים בהם באפשרותכם לפעול כדי להתמודד עם המצב בצורה היעילה והטובה ביותר שהחוק מאפשר. 

מעוניינים לקבל הכוונה משפטית ראשונית ללא עלות וללא התחייבות ממשרד עורכי דין מומחה בתחום של חובת התראה על חוב וגיבוש של הסדרי חוב? זה הזמן הנכון לפנות ל- YLAW ולתאם פגישת ייעוץ אישית שבה נבחן את מצבכם הפרטני – התקשרו עכשיו 077-231-3281 ונשמח לעמוד לרשותכם!

עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281