לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

פתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

פתיחת תיק הוצאה לפועל

זכייה בפסק דין היא רק תחילתה של הדרך במאבק לקבלת הכספים המגיעים לכם.
לעיתים, גם לאחר שבית המשפט פסק לטובתכם, הצד השני מתעלם מפסק הדין ומסרב לשלם את חובו. במצב כזה, הפתרון היחיד הוא פנייה ללשכת ההוצאה לפועל.

במאמר זה נסביר בפירוט על:

 • מתי ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר קבלת פסק דין?
 • כיצד מגישים את הבקשה?
 • מהן העלויות הכרוכות בכך?
 • מה תהליך הטיפול בבקשה?
 • מה זה המסלול המקוצר לפתיחת תיק הוצאה לפועל?
 • מה עושים אם החייב עדיין מסרב לשלם אחרי פתיחת התיק?

אם גם אתם נאלצים להיאבק על מנת לממש פסק דין שניתן לטובתכם, אל תהססו לפנות אלינו במשרד עו"ד חובות YLaw המתמחה בתחום של גביית חובות בהוצאה לפועל. נשמח לסייע ולהעניק לכם ליווי משפטי מקצועי לאורך כל הדרך עד לגביית כל הכספים המגיעים לכם.

מתי ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין?

באופן עקרוני, ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל לשם ביצוע פסק דין רק בחלוף 30 יום ממועד מתן פסק הדין, כאשר מדובר בפסק דין שניתן בנוכחות הנתבע, או 30 יום ממועד המצאת פסק הדין לנתבע, כאשר פסק הדין ניתן שלא בנוכחותו. תקופת ה-30 יום נועדה לאפשר לחייב להיערך לתשלום החוב מרצונו.

עם זאת, במקרים מסוימים ניתן להגיש את הבקשה מוקדם יותר. כך למשל, כאשר קיים חשש שאי פתיחת התיק באופן מיידי עלולה לסכל את ביצוע פסק הדין, למשל כאשר יש חשש שהחייב יברח מהארץ או יבריח את נכסיו. במקרה כזה נדרש להגיש לרשם בקשה מנומקת בכתב בצירוף תצהיר.

סוגי פסקי דין בהם ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל מוקדם יותר

קיימים שני סוגי פסקי דין בהם ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל מוקדם יותר:

פתיחת תיק עבור מימוש פסק דין למזונות

בפסקי דין לתשלום מזונות, ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל אף ללא המתנה, בכפוף להחלטת רשם ההוצאה לפועל. זאת מתוך הבנה שמזונות הם צורך קיומי בסיסי עבור הזכאים להם ומערכת האכיפה צריכה לפעול ביעילות למימושם.

פתיחת תיק עבור מימוש פסק דין לפינוי מושכר

גם בפסקי דין המורים על פינוי מושכר (נכס מקרקעין), ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק מיד עם מתן פסק הדין, ללא צורך בהמתנה. זאת במטרה למנוע מהחייב שימוש לרעה בנכס ללא זכות, ולאפשר לזוכה לקבל את החזקה עליו בהקדם.

איך מגישים בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין?

לשם פתיחת תיק בהוצאה לפועל יש למלא טופס "בקשה לביצוע פסק דין כספי" (טופס מס' 206) הניתן להורדה באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה.

בטופס יש למלא את הפרטים הבאים:

 • פרטי הזוכה והחייב (שם, ת.ז, כתובת)
 • פרטי פסק הדין (מספר ההליך והערכאה בה ניתן, תאריך מתן פסק הדין)
 • סכום החוב שנקבע בפסק הדין
 • הסעדים המבוקשים מהוצאה לפועל

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • העתק של פסק הדין (מקור או נאמן למקור)
 • אישור על תשלום האגרה
 • אסמכתא על ביצוע ההמצאה כדין של פסק הדין לחייב (במידת הצורך)
 • ייפוי כוח לעו"ד במידה והזוכה מיוצג

את הטפסים והמסמכים הנלווים ניתן להגיש לכל אחת מלשכות ההוצאה לפועל בארץ באופן פיזי או באמצעות אתר האינטרנט.

העלויות של פתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

הגשת בקשה לפתיחת תיק הוצאה לפועל כרוכה בתשלום אגרה בסך של 1% מסכום החוב הנקוב בפסק הדין, אך לא פחות מ-119 ₪ כאשר החוב עד 25,000 ₪, או 102 ₪ לחוב גבוה יותר.
את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון או באמצעות שובר בבנק הדואר.

בנוסף, אם התיק ינוהל במסלול המקוצר, תיגבה אגרה בסכום חד פעמי בסך 70 ₪ שתתווסף אל האגרה בגין פתיחת התיק.

ייתכנו גם הוצאות נלוות כגון שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות בגין בקשות שונות שיוגשו במהלך ניהול תיק ההוצאה לפועל, ועוד.

ככלל, החייב הוא שיחויב בהוצאות אלו בסופו של דבר, והוצאה לפועל תוסיף אותן לסכום החוב שהוא נדרש לשלם.

הגשת בקשה לפתיחת תיק בהוצאה לפועל

כיצד מתנהל התהליך מרגע הגשת הבקשה?

לאחר קליטת הבקשה בהוצאה לפועל, ייפתח תיק על שם החייב ותישלח אליו "דרישה לתשלום חוב". הדרישה תכלול את פרטי החוב, לרבות שיעורי ההצמדה והריבית ואת ההוצאות שנוספו בשל הליכי הגבייה.

בדרישת התשלום, החייב יוזהר כי אם לא ישלם את החוב בתוך 30 יום, יינקטו נגדו הליכים לגביית החוב, כגון:

 1. הטלת עיקולים על נכסים, קצבאות, משכורות וחשבונות בנק
 2. מינוי כונס נכסים למימוש נכסי החייב
 3. הגבלות שונות כמו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלת רישיון נהיגה, ועוד.

אם החייב לא נענה לדרישת התשלום, יחל תהליך של חקירת יכולת כלכלית, במסגרתו רשאי רשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירה בפניו, לדרוש מידע על נכסיו והכנסותיו ואף לקבל מידע כזה מצדדים שלישיים.

בהתאם לממצאי החקירה, יינתנו על ידי הרשם צווים מתאימים למימוש נכסי החייב, באופן מלא או חלקי, לטובת תשלום החוב לזוכה.

המסלול המקוצר לפתיחת תיק הוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

בהוצאה לפועל מסלול מקוצר לטיפול בתיקים בהם סכום החוב הוא עד 25,000 ₪. מסלול זה נועד לייעל את הליכי הגבייה של החוב. הטיפול בהליכי הגבייה במסגרת המסלול המקוצר נמשכים עד שמונה חודשים, והוא כמעט ולא מצריך מעורבות מצד הזוכה בתיק.

במסלול זה מאמצי הגבייה של החוב מטופלים ישירות על ידי רשם ההוצאה לפועל וביוזמתו, כולל נקיטת הפעולות הדרושות לזירוז גביית החוב מהחייב, ובהן עיקולי כספים, משכורות, חסכונות, כלי רכב, הוצאת צווי עיכוב יציאה מהארץ לחייב וכדומה.

מה קורה אם החייב עדיין לא עומד בקיום פסק הדין?

לא תמיד מימוש הליכי ההוצאה לפועל מוביל לתשלום החוב במלואו. לחייב לא תמיד יש מספיק נכסים או יכולת כלכלית לעמוד בתשלום, גם אחרי הטלת כל המגבלות וצעדי האכיפה האפשריים.

במצב כזה נותרות בידי הזוכה האפשרויות הבאות:

 1. להגיע עם החייב להסדר תשלומים אחר, למשל על ידי פריסה ארוכה יותר או "הנחה" על חלק מהחוב.
 2. להגיש בקשה להכרזת החייב כחדל פירעון ופתיחת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי מולו (לשעבר הליך פשיטת רגל).
 3. להשלים עם גביית חלק מהחוב בלבד וסגירת התיק כדי למנוע הוצאות נוספות.
 4. במקרים חריגים, לנסות לפתוח בהליכים פליליים נגד החייב (אם מתקיימות נסיבות המצדיקות זאת).

בכל מקרה, בסופו של דבר ההחלטה נתונה בידי הזוכה, האם להמשיך להילחם על גביית החוב במחיר של השקעת זמן ומשאבים, או "לקבל את הגזירה" ולהסתפק במה שניתן היה לגבות בתהליך ההוצאה לפועל.

רצוי כמובן להתייעץ עם עורך דין הוצאה לפועל מנוסה, שיוכל לסייע בהערכת סיכויי הגבייה מול הסיכונים הכרוכים בהמשך התהליך.

שאלות נפוצות

האם חוק ההתיישנות חל על פתיחת תיק בהוצאה לפועל למימוש פסק דין?

לפי חוק ההתיישנות משנת 1958, קיימת אפשרות לחייב לטעון להתיישנות פסק דין, במידה ועברו 25 שנים מאז מתן פסק הדין מבלי שהזוכה נקט בפעולה כלשהי למימושו. 
מלשון החוק עולה כי רק פעולה אקטיבית של הזוכה לאכיפת פסק הדין תמנע את האפשרות של החייב להעלות טענת התיישנות.

פועל יוצא מכך הוא שבתיקי הוצאה לפועל בהם לא בוצעה מסירה של האזהרה לחייב, וחלפה תקופה העולה על 25 שנים מיום פתיחת התיק, עשויה לעמוד לחייב האפשרות להעלות טענה בדבר התיישנות החוב.
בקצרה, אי-מסירת אזהרה לחייב בתיק הוצאה לפועל עלולה לאפשר טענת התיישנות, במקרה שחלפו מעל 25 שנה מפתיחת התיק.

האם קורה שההוצאה לפועל לא מצליחה לגרום לחייב לעמוד בחובו?

למרות הכלים והסמכויות הרחבים העומדים לרשות ההוצאה לפועל, במקרים רבים מוצו כל ההליכים ללא הצלחה בגביית מלוא החוב. במקרים אלו לא נותרת לזוכה ברירה אלא להמשיך לנסות לגבות חלקים נוספים של החוב באמצעות הגשת בקשות נוספות (למשל כאשר נודע על נכסים חדשים של החייב), להגיע לפשרה, להגיש בקשה לפתיחת הליך חדלות פירעון מול החייב, או לסגור את התיק מחוסר יכולת גבייה.

מימוש זכויות עורך דין חובות

אם אתם חייבים או בעלי חוב – ליווי משפטי יסייע לכם לקצר תהליכים ולממש את זכויותיכם!

אם הגעתם עד כאן אתם בטח כבר מבינים כי תהליכי ההוצאה לפועל לגביית חובות הם מורכבים ורצופים בקשיים, בין אם אתם הזוכים בפסק הדין ובין אם התיק נפתח כנגדכם.

פנייה לשירותיו של עורך דין לענייני חובות עם ניסיון רב בתיקי הוצאה לפועל, היא צעד חשוב גם עבור חייב שנפתח נגדו תיק ושואף להגיע להסדרי תשלום סבירים, וגם לכל זוכה שנאלץ לפנות להוצאה לפועל כדי לממש את פסק הדין לטובתו. 

ליווי משפטי של עו"ד חובות מנוסה כבר מהרגע הראשון, הוא קריטי להגנה על האינטרסים והזכויות שלכם, היות ולעיתים צעד אחד בתזמון הנכון ובהקשר הנכון יכול לשנות מהותית את כל התהליך ותוצאותיו.

צוות משרד עו"ד YLaw מתמחה בתחום ההוצאה לפועל וגביית החובות, וישמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה או בקשה. פנו אל משרדנו כבר עכשיו לייצוג משפטי מקצועי ומסור לאורך כל ההליך.

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
טענת פרעתי – המדריך המלא

טענת פרעתי היא טענה שהחייב טוען במסגרת הליך הוצאה לפועל שנפתח כנגדו לגביית חוב, בין אם במסגרת פסק דין, הלוואות, תשלומים וכיוצ״ב. משמעותה של טענת

קרא עוד »
בקשה לביצוע שטר

מחזיקים בשטר חוב או בצ'ק שלא נפרע במועד? רוצים לממש את זכותכם ולגבות את הכספים המגיעים לכם? הגשת בקשה לביצוע שטר בהוצאה לפועל, היא הפתרון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281