לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

הסדר נושים – ככה יוצאים מהבוץ!

הסדר נושים

מסובכים בחובות אך פתיחה בהליכי חדלות פירעון (לשעבר – הליכי פשיטת רגל) מרתיעה אתכם? אל דאגה.
כיום ישנה אלטרנטיבה שנקראת הסדר חוב לפי סעיף 321 בחוק חדלות פירעון וניתן לפנות לפתרון הזה גם מבלי להיכנס להליכי פשיטת רגל מלאים. 

במדריך הבא נסביר בהרחבה על מחיקת חובות באמצעות הסדר נושים והאפשרות שהסכם כזה מציע ליציאה מהבוץ הכלכלי שאליו נקלעתם, מבלי להיגרר להליכים ארוכים, מורכבים ומגבילים.

מהו הסדר נושים?

הסדר נושים הוא הסכם בין אדם פרטי או חברה החייבים כספים לזולתם, שנועד לשנות את התנאים לתשלום החוב כדי להקל על החייב בפרעונו. להסדרי נושים ניתן להגיע החל מספטמבר 2019 על בסיס סעיף 321 בחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי. סעיף זה הוא המקבילה לסעיף הסדר נושים 19 א בפקודת פשיטת הרגל, שנועד לאפשר לחייבים להגיע להסכמה על תנאי התשלום לנושיהם ללא צורך בהליכי פשיטת רגל

מה מטרתו של הסדר נושים?

בכל הנוגע להתמודדות עם חובות, מהווה הסדר נושים דוגמא לפתרון יצירתי שמאפשר מחיקת חובות יעילה ומזורזת ללא צורך בכניסה להליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי (לשעבר – הליכי פשיטת רגל).

היתרונות והחסרונות בהסדר נושים

בהגעה להסדר נושים ישנם יתרונות רבים עבור נושים וחייבים כאחד.
לחייבים לרוב משתלם להגיע להסדר חוב עם נושיהם כדי לחסוך מעצמם את הליך חדלות הפירעון שאורך זמן רב, וכרוך בהגבלות רבות ופגיעה בשמו הטוב.
הליך חדלות פירעון כדרך לקבלת הפטר חובות, כרוך בחקירה פולשנית של מצבו הכלכלי של החייב ובמסגרתו מוטלות עליו הגבלות רבות כגון צו לעיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על שימוש בחשבון הבנק ובכרטיסי אשראי, הגבלה על הקמת חברות וכהונה בתפקידים שונים ועוד. 

מצד הנושים, היתרון בהסדר חובות מחוץ להליכי חדלות פירעון, הליכים משפטיים מול החייב או הליכי גבייה בהוצאה לפועל, הוא החזר מהיר יותר של החוב. שכן, בהליכי חדלות פירעון מוגדר הסדר נושים שלא תמיד מאפשר לבעל החוב לקבל לידיו את הכספים בתוך פרק זמן סביר.

אולם בהסדרי נושים עשויים להיות גם חסרונות, הנובעים מהצורך להתפשר כדי להגיע להסכם שמקובל על כל הצדדים. מבחינת החייב, המשמעות של הסכם נושים היא צורך לעמוד בתשלומים כבדים שעשויים להיפרס על פני תקופה ארוכה. מבחינת הנושים, המשמעות של הסכם נושים היא לרוב ויתור על חלק מכספי החוב וקבלת היתרה מהחייב בתשלומים דחויים שנפרסים לאורך זמן רב.  

מהם התנאים להגשת בקשה להסדר נושים?

הגשת בקשה להסדר נושים תתאפשר עבור חייבים יחידים עם כל סכום של חוב. החייב יוכל להגיש לבית המשפט בקשה לאישורו של הסדר חובות מול נושיו במידה והוא הגיע או עלול להגיע למצב של פשיטת רגל. 

מתי ניתן להגיש בקשה להסדר נושים?

חייב יכול להגיש בקשה להסדר נושים בכל שלב בתהליך הגבייה, טרום הפתיחה בהליכי חדלות הפירעון וגם במהלכם. כלומר, החייב גם רשאי לבקש הסדר נושים לאחר צו כינוס נכסים

חשוב לדעת שבאופן זמני, עד 15 בפברואר 2023, חייבים רשאים לבקש שההליכים המשפטיים המתנהלים כנגדם בהקשר לחובותיהם, יעוכבו למשך תקופה קצרה, גם במידה והליכי חדלות פירעון טרם נפתחו בעניינם, על מנת שיוכלו לגבש הסדר נושים.

עורך דין מומחה לענייני פשיטת רגל

כיצד מגישים בקשה להסדר נושים?

את הבקשה יש להגיש למזכירות בבית משפט שלום באזור מגוריו של החייב או באזור בו נמצאים עסקיו. הבקשה תכלול הצעה להסדר חוב עם הנושים. יש לצרף אליה בקשה להבאת ההסדר לאישור כלל הצדדים הרלוונטיים (כל הנושים ובעלי העניין בחוב). יש להגיש עותק מהבקשה להסדר חוב בלא פתיחת הליכים, בצירוף ההצעה להסדר חוב ובקשה לאישור מהצדדים המעורבים, גם ללשכת הממונה על הליכי חדלות פרעון במשרד המשפטים. 

מהם הסוגים השונים לבקשת הסדר נושים?

בקשת הסדר נושים הוגשה עד מועד כניסת חוק חדלות פירעון החדש לתוקף (בספטמבר 2019), על בסיס ההליך לעריכת הסדר נושים לפי סעיף 19 א בפקודת פשיטת הרגל. כיום, הבקשה מוגשת כאמור, על סמך סעיף 321 בחוק חדלות פירעון החדש.

מהם שלבי ההליך מרגע הגשת הבקשה להסדר נושים?

מרגע הגשת הבקשה להסדר הנושים בידי החייב, בית המשפט מחליט אם להעבירה לאישור הנושים. במידה וכן, בית המשפט ממנה מנהל הסדר לטובת ניהול ההליך על שלביו הבאים:

  1. הודעה בנוגע להצעת החייב להסדר חובות נשלחת לנושים שעליהם הם הצהיר בבקשתו.
  2. ייקבעו מועדי דיונים שבהם ידון הסדר החוב המוצע בנוכחות החייב, נושיו ומייצגיהם.
  3. דיונים אלו יתקיימו בהנחיית מנהל ההסדר על פי סוג החובות וסוגי הנושים תוך חתירה ליצירת נוסח מוסכם.
  4. הנושים יאשרו את הצעת הסדר החובות בכפוף לתנאים הבאים:
  • מרבית הנושים שנכחו במעמד הדיון תמכו בהצעה.
  • הנושים שתמכו בהצעה, הם 75% לפחות מסך כוחות ההצבעה שנכחו בדיון זה.
  1. מנהל ההסדר יודיע לבית המשפט על ההחלטות שנתקבלו בשלב הדיונים ויצרף את פרוטוקול הישיבה ובו תוצאות ההצבעה.

מיהו מנהל ההסדר ומה תפקידו?

מנהל ההסדר הינו גורם מקצועי שמינה בית המשפט שטיפל בבקשה להסדר נושים. תפקידו של מנהל ההסדר הוא להוביל את התהליך לגיבוש הסדר חוב בין החייב לנושיו. לצורך העניין, מנהל ההסדר אחראי לקבוע מועדים לדיונים בין החייב לנושים, לפרסם את המועדים הללו ברבים דרך אתר הממונה על הליכי חדל"פ לצד המועד להגשת תביעות חוב מטעם הנושים, ולקבוע אילו מהנושים יהיו רשאים להשתתף בהצבעה לאישור הסדר הנושים.

במסגרת אחריותו, מנהל ההסדר עורך דיונים בין הנושים לחייב עד גיבוש הצעה להסכם חובות שמוסכמת על הצדדים. לאחר מכן, מנהל ההסדר מדווח לבית המשפט מה היו תוצאות ההצבעה. ככל שבית המשפט מאשר את ההסדר המוצע, אחרי שהחייב מסיים לשלם את חובו בהתאם להסדר, אחראי מנהל ההסדר גם להודיע לבית המשפט כי החייב מילא את תנאי ההסדר, כך שהדבר יקבל תוקף רשמי.

מה קורה לאחר אישור הבקשה להסדר נושים?

ככל שהבקשה להסדר נושים מקובלת על כל הצדדים ומקבלת את אישורם, מתקיים דיון בהסדר החוב המוצע בבית המשפט, שמחליט אם לאשר אותו או לדחותו. הסדר חובות שאושר בבית המשפט יחייב את החייב שיידרש לעמוד במוסר התשלומים שהוגדר במסגרתו.

הסדר חוב שאושר בבית משפט שלום, יחייב אף את אותם נושים שהצביעו כנגד ההצעה. לבסוף, אחרי שהחייב פרע את חובו לפי ההסדר במלואו, החייב או מנהל ההסדר ימסרו לבית המשפט הודעה כי החייב מילא את התנאים בהסדר. בהמשך לכך, החייב יקבל הפטר מיתרת חובותיו, שלא נכללו בהסדר החוב.

מדוע כדאי לבצע את ההליך בליווי עורך דין מומחה

גיבוש הסכמי נושים הוא תהליך ארוך הכרוך במשא ומתן מורכב. בהתאם לכך, הגעה להסדרי חובות לא בהכרח מתאימה לכל חייב בכל מצב. יש לבחון את השיקולים לכאן ולכאן בהתאם למצב הכלכלי, המשפחתי והאישי של כל חייב מול נכונות הנושים ללכת לקראתו ולפי שקלול המשתנים, להחליט אם זהו הפתרון הנכון. לטובת העניין, כדאי לפנות להתייעצות מקדימה בנושא עם עורך דין פשיטת רגל.

מעוניינים להתייעץ עם עורך דין חדלות פירעון בנוגע למחיקת חובות בעזרת הסדר חוב?
זקוקים לדוגמא להסדר נושים כדי לסבר את העין?
הצוות המשפטי הותיק במשרד עורכי דין YLaw ישמח לספק לכם את כל התשובות לכל השאלות.
זה הזמן לתאם איתנו שיחת ייעוץ דיסקרטית ללא התחייבות – חייגו אלינו למספר 077-231-3281 ובואו נדבר!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281