לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל – כל מה שחשוב שתדעו על התהליך

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל כל מה שחשוב שתדעו

בחוק ההוצאה לפועל מעוגנות הוראות המקנות לחייבים זכאות אוטומטית לעיכוב הליכי הגבייה המתנהלים כנגדם בהוצאה לפועל, מבלי שיידרשו להגיש לשם כך בקשה מיוחדת.
בנוסף, ישנם מצבים שבהם חייב או גורם אחר, רשאים לבקש שההליכים בתיק הוצאה לפועל, יעוכבו.
בשורות הבאות נסביר בהרחבה מה המשמעות בפועל של עיכוב הליכים בהוצאה לפועל ועל הדרכים השונות להשגתו.

מה זה בדיוק עיכוב הליכים בהוצאה לפועל ובאיזה מקרים הוא נעשה?

עיכוב הליכים בהוצאה לפועל, משמעותו השהייתם של כל הליכי הגבייה שננקטו כנגד חייב ברשות האכיפה והגבייה. הגורם שבסמכותו להורות על עיכוב הליכי הוצל"פ הוא רשם ההוצאה לפועל וכאשר הדבר מתבצע בהנחייתו, מוקפאת האפשרות למימוש צווי מנע, הגבלות ושאר פעולות אכיפה שהוטלו על החייב כדוגמת: עיקולים, צווי מאסר, צו לעיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על החזקת דרכון, וכן הלאה.

ישנם מצבים שבהם החייב או צד שלישי המושפע מהליכי הגבייה שננקטו בתיק הוצל"פ מסוים, רשאי להגיש לרשם ההוצאה לפועל בקשה לעיכוב הליכים, אולם אין הכרח שהבקשה תתקבל. יחד עם זאת, במקרים מסוימים, החוק מורה על החלת עיכוב הליכים אוטומטי, מבלי שהחייב יידרש לבקש זאת באופן יזום. דוגמה קלאסית למצב המאפשר עיכוב הליכים בהוצאה לפועל באופן אוטומטי, הוא פתיחה בהליכי פשיטת רגל או חדלות פירעון. 

באילו מקרים ניתן להגיש בקשת עיכוב הליכים בהוצאה לפועל?

על פי החוק, אישור בקשה להקפאת הליכים בהוצאה לפועל עשוי להתאפשר תחת הנסיבות הבאות:

 1. בהינתן טענת "פרעתי" – כשהחייב טוען כי שילם את חובו זה מכבר או קיים את פסק הדין שניתן כנגדו.
 2. בהינתן שמי מהצדדים הודיע על כוונתו לערער על פסק הדין – מצב זה מאפשר לרשם ההוצאה לפועל ולבית המשפט להורות על עיכוב הליכים.
 3. כאשר צד שלישי טוען לקיומן של זכויות במקרקעין שאינם רשומים בטאבו ועוקלו כחלק מהליכי ההוצאה לפועל – לרשם ההוצאה לפועל יש סמכות במצב זה להורות על עיכוב במכירת הנכס על מנת לאפשר למבקש לפנות להכרעת בית המשפט בדבר זכויותיו במקרקעין.
 4. כאשר פלוני נפגע מהחלטתו של הרשם בהוצאה לפועל בדבר הבעלות על חפצים שעוקלו – במקרה כזה מוסמך הרשם להורות על עיכוב מכירת המיטלטלין האמורים על מנת לאפשר למבקש לפנות להכרעת בית המשפט בדבר זכויותיו בנכסים.
 5. ככל שבקשת התנגדות למימוש שטר, או התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב, הוגשו באיחור על ידי החייב.
עורך דין הוצאה לפועל מומחה

מתי מתקיים עיכוב הליכים אוטומטי?

עיכוב אוטומטי להליכי הוצאה לפועל, יתקיים בכל אחד מהתרחישים להלן:

 1. בקשת התנגדות למימוש שטר הוגשה בידי החייב – בכפוף לכך שהבקשה הוגשה במסגרת חלון הזמן המוגדר לכך בחוק.
 2. בקשת התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב הוגשה בידי החייב – בכפוף לכך שהבקשה הוגשה במסגרת חלון הזמן המוגדר לכך בחוק.
 3. הרשם בהוצאה לפועל הגיש בקשה לבירור פסק הדין לבית המשפט – מצב זה עלול להתרחש כאשר פסק דין שהגיע להוצאה לפועל איננו ברור לרשם כל צרכו ולכן הוא חפץ בקבלת הבהרה מבית המשפט.
 4. הגעה להסדר חוב – במידה והחייב והזוכה בפסק הדין הגיעו להסכמה בדבר הסדרת החוב ביניהם שלא במסגרת תיק ההוצאה לפועל, יוכל הזוכה לעדכן את ההוצאה לפועל בדבר ההסכם ולבקש שההליכים כנגד החייב יוקפאו.
 5. במימוש משכנתא כנגד נכס למגורים – ההליכים בהוצאה לפועל יוקפאו אוטומטית במקרים כדלקמן:
 • במידה והחייב הודיע שברצונו לפרוע את חובו על ידי מכירת דירתו או ביתו בעצמו.
 • במידה ומונה כונס נכסים לטיפול בדירה בידי הרשם בהוצאה לפועל ולפחות מחצית החוב נפרעה תוך 90 יום ממינויו, כאשר הובטח שפירעון היתרה יתבצע בתוך עד חצי שנה באישור הרשם.

מי רשאי להגיש בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל?

להגשת בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל רשאים:

 • חייבים שיכולים להוכיח כי פרעו את חובם (טענת "פרעתי").
 • צד שלישי שטוען כי הוא בעל זכויות בנכס נדל"ני שאיננו רשום בלשכה לרישום מקרקעין ומבקש להסדיר את זכותו בנכס בבית המשפט, טרום מכירתו במסגרת ההליכים.
 • מי שהחלטת הרשם בנוגע לבעלות על רכוש מעוקל שאיננו נכס מקרקעין, ומבקש להסדיר את זכותו בנכס בבית המשפט, טרום מכירתו במסגרת ההליכים.
 • חייבים שהגישו בעיכוב התנגדות לתביעה בסכום קצוב או התנגדות למימוש שטר.
 • זוכים או חייבים החפצים בהגשת ערעור על ההחלטה שנתקבלה בלשכת ההוצאה לפועל.

איך מגישים בקשה לעיכוב הליכים ולמי?

את הבקשה לעיכוב הליכי הוצאה לפועל יש להגיש לטיפולו של הרשם בהוצאה לפועל, או לחילופין – להכרעת בית המשפט שפסק הדין ניתן דרכו. את הבקשה יש להגיש ב- 3 עותקים בצירוף מסמכים רלוונטיים, לצד תצהיר התומך בנימוקים ובטענות המועלים במסגרת הבקשה. הטיפול בבקשה כרוך בתשלום אגרה.

באילו מקרים ניתן לערער על בקשה לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל?

ניתן להגיש ערר על בקשת עיכוב הליכים לרשם ההוצאה לפועל במקרים הבאים:

 • ערעור על הקפאת הליכים בחובות הנוגעים לדיני משפחה – ניתן להגשה תוך עד 15 יום ממסירת ההחלטה על הקפאת ההליכים לחייב.
 • ערעור על הקפאת הליכים בחובות שאינם נוגעים לדיני משפחה –  ניתן להגשה תוך עד 20 יום ממסירת ההחלטה על הקפאת ההליכים לחייב.
 • במקרים של בקשות לעיכוב הליכים שלא הוגשו לרשם ההוצאה לפועל, אלא לבית משפט שלום, לא תתאפשר הגשת ערעור על ההחלטה ישירות. ניתן יהיה להגיש בקשת רשות ערעור לבית משפט מחוזי, שבכפוף לאישורה בלבד, ניתן יהיה לערער על ההחלטה בנושא עיכוב ההליכים לבית הדין המחוזי.

למה כדאי להיעזר בעורך דין מומחה בנושא?

ההתנהלות מול ההוצאה לפועל היא לעולם חוויה מלחיצה ומאתגרת עבור חייבים, המשפיעה על שגרת החיים היומיומית שלהם ושל בני משפחתם מקצה לקצה.
על מנת להתמודד עם מצב מורכב ומאיים זה, יש צורך בליווי מקצועי של עורך דין להסדר חובות המכיר את המערכת מקרוב ומתמחה בייצוג חייבים מול ההוצאה לפועל.
היכרות עם הגורמים הרלוונטיים לצד ניסיון מקצועי ענף בתיקי פשיטת רגל – הם המפתח להתמודדות יעילה עם התהליך וסיום הסאגה הבלתי נעימה בהקדם האפשרי.

לסיכום

אם נקלעתם לחובות ונפתח כנגדכם תיק בהוצאה לפועל או הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, חשוב שתבינו מהן זכויותיכם בהקשר לעיכוב הליכים בהוצאה לפועל. משרד עו"ד YLaw המתמחה בליווי חייבים בהליכי הוצאה לפועל ישמח לייעץ לכם ולכוון אתכם כדי להבטיח שזכויותיכם תישמרנה גם במסגרת הליכי הגבייה או חדלות הפירעון. 

לקבלת סיוע משפטי אישי מעורך דין הוצאה לפועל מומחה – חייגו 077-231-3281

עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281