לייעוץ ללא התחייבות

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

חייב מוגבל באמצעים – מדריך ידידותי למשתמש

חייב מוגבל באמצעים מדריך ידידותי למשתמש

עד ספטמבר 2019 – המועד שבו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החליף את פקודת פשיטת הרגל, אנשים שאיבדו את יכולתם לפרוע את החובות שלהם במועדים שהחוק קובע וגם הנושים שלהם, יכלו לבקש מרשם ההוצאה לפועל שיכריז עליהם כחייבים מוגבלים באמצעים.

המשמעות של רישום חייב מוגבל באמצעים, הייתה שאותו אדם יכל להגיש בקשה לקבלת הפטר מחלק מחובותיו, בתום תקופה שבה הוטלו עליו הגבלות שונות כצו עיכוב יציאה מן הארץ, הגבלות על השימוש בכרטיסי אשראי וצ'קים, הגבלה על הקמת חברה וכהונה במשרות מפתח בתאגידים ועוד.

כיום לא ניתן עוד להכריז על חייבים כמוגבלי אמצעים לטובת מחיקת חובות, אלא במסגרת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אולם לטובת מי שהוכרזו כחייבים מוגבלי אמצעים עד ל- 15 בספטמבר 2019 נפרט בשורות הבאות על ההליך ומשמעויותיו.

מה זה אומר חייב מוגבל באמצעים – מי יוגדר כך ועל ידי מי?

חייב מוגבל באמצעים הוא כאמור אדם שאינו יכול לשלם את חובותיו הכספיים במועדם, ובעקבות זאת – הוא או הנושים שלו (זוכים בפסק דין שלא שולם וכדומה), החליטו לפנות לרשם בהוצאה לפועל ולהגיש בקשה להכריז על חייב מוגבל באמצעים על שמו.
גם לרשם ההוצאה לפועל, יש סמכות לקבוע ביוזמתו ועל פי שיקול דעתו בתנאים מסוימים, כי אדם שכנגדו נפתחו תיקי הוצאה לפועל, יוגדר בסטטוס זה.
היה ונקלעתם למצב שבו הוגשה כנגדכם בקשה להכרזה על חייב מוגבל באמצעים, או שאתם מעוניינים להגיש בקשה כזו ביוזמתכם לצורך קבלת הפטר מחובותיכם, כדאי מאוד למהר ולהיוועץ בעורך דין פשיטת רגל, שיגן על הזכויות שלכם בתהליך.

מה ההבדל בין בקשה ביוזמת הזוכה לבין בקשה ביוזמת החייב?

טופס בקשה להכרזת חייב מוגבל באמצעים יכול להיות מוגש כאמור, ביוזמת החייב עצמו או ביוזמת הזוכה בפסק דין, שהחייב לא שילם כנדרש.
בהקשר זה, המגיש רשאי לבקש מרשם ההוצאה לפועל לבצע חקירת יכולת כלכלית לחייב.

מטרת הגשת הבקשה ביוזמת הזוכים היא בדרך כלל להוכיח שלחייב יש אפשרות לפרוע את חובו,
בעוד שחייב שיזום זאת, לרוב יעשה זאת בשאיפה שתתאפשר לו פריסה של החוב לתשלומים באישור הרשם.

בנוסף, אף שהזוכים בתיק הוצאה לפועל רשאים לבקש מהרשם לפתוח בחקירת יכולת כנגד החייב בכל זמן שיחפצו, החייב מצדו אינו יכול לבחור מתי חקירת היכולת תתקיים.
מרגע שהוא מקבל זימון להתייצב לחקירת היכולת, יש לו פרק זמן מוגדר לעשות זאת.

עורך דין פשיטת רגל יוסף אוזנה

אופן ביצוע חקירת יכולת

חקירת היכולת הכלכלית של החייב עשויה להתבצע בדלתיים פתוחות או בדלתיים סגורות.
בחלק מהמקרים היא מבוצעת בהתבסס על הגשת תצהיר ומילוי שאלון בידי החייב, ללא צורך בנוכחות הזוכה.
אולם זוכה שלא נכח במעמד יוכל לבקש שתתבצע חקירת יכולת נוספת במעמדו.

כחלק מחקירת היכולת הרשם רשאי לזמן את החייב לחקירה ולהזמין גם עדים, לטובת הגשת מסמכים ומתן עדות.

מה הזכויות של חייב מוגבל באמצעים?

לחייב מוגבל באמצעים בהוצאה לפועל, ישנה הגנה מסוג הקפאת הליכים, שנועדה לאפשר לו להתמודד עם תשלום חובותיו בפריסה נוחה לתשלומים חודשיים, מבלי לחשוש מכך שהנושים יירדפו אחריו או יפעילו נגדו הליכי אכיפה וגבייה, שכוללים סנקציות עונשיות.

האם חייב מוגבל באמצעים יכול להיות עוסק מורשה?

חייבים מוגבלים באמצעים מנועים מלשמש כנושאי משרות בחברות בע"מ ומהקמתן, אך עדיין יכולים לנהל עסק במעמד עוסק פטור או עוסק מורשה.
יחד עם זאת, ישנן הגבלות שונות שמוטלות על חייב במעמד זה, שעשויות להקשות עליו מאוד את ההתנהלות העסקית, ובהן הגבלה על שימוש בכרטיסי אשראי, הגבלה בחשבון הבנק והגבלת השימוש בצ'קים

מהם שלבי התהליך?

תהליך הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים מתבצע במספר שלבים עיקריים, כדלהלן:

צו ביניים

רשם ההוצאה לפועל רשאי להכריז על אדם בתור חייב מוגבל באמצעים, גם לפני שהיכולת של החייב לפרוע את חובותיו נבחנה בפועל במסגרת חקירת יכולת כלכלית.
במצב זה, הרשם יוציא לחייב צו ביניים שבמסגרתו הוא יחוייב בתשלום חובו על פי פריסת התשלומים שהחייב הציע ביוזמתו שבה יוכל לעמוד, עד למועד שיכולתו הכלכלית תיבדק בפועל.
בשלב זה הרשם עשוי להטיל על חייב מוגבל באמצעים הגבלות שונות במטרה לוודא שיעמוד בהתחייבות לפרוע את החוב לפי פריסת התשלומים שאושרה זמנית, ולמנוע צבירת חובות נוספים.

מה המגבלות החלות על חייב מוגבל אמצעים במהלך צו ביניים?

להלן ההגבלות שהרשם עשוי להטיל על החייב מוגבל האמצעים בהתאם לשיקול דעתו:

  • צו עיכוב יציאה מהארץ.
  • הגדרת החייב בבנק ישראל בסטטוס "לקוח מוגבל מיוחד".
  • הגבלת שימוש בכרטיסי אשראי וצ'קים.
  • הגבלת האפשרות להקמת חברה בע"מ בידי החייב
  • הגבלת החייב מכהונה כנושא משרה בתאגיד, כשותף בחברה או כבעל עניין בה. זוהי הגבלה החלה אוטומטית על חייבים מהרגע בו הוכרזו כמוגבלי אמצעים, והיא לא תלויה בשיקול הדעת של הרשם בהוצאה לפועל.

רישום במרשם כחייב מוגבל

מי שהוכרז כחייב מוגבל אמצעים, מתווסף למרשם החייבים המוגבלים.
רישום זה יכול להימחק במידה והחוב נפרע, לאחר ביטול הרישום של החייב בתור מוגבל באמצעים או בהתאם להחלטת הרשם בתנאים מסוימים.

בדיקת יכולת החזר ותשלומים של החייב

השלב הבא אחרי מתן צו הביניים, הוא ביצוע חקירת יכולת כלכלית מול החייב כדי לבחון את יכולתו לפרוע את החוב ולקבוע צו תשלומים שיוכל לעמוד בו.
בדיקה זו מבוצעת כאמור בידי הרשם, שעשוי להחליט לבצע אותה או לוותר עליה ולהסתמך על בקשת החייב להכרזה כחייב מוגבל באמצעים ועל המסמכים שצירף אליה בלבד.
גם לנושים תהיה אפשרות לטעון את טענותיהם בכתב, לפני שהרשם יקבע את צו התשלומים הסופי לחייב.

צו סופי לתשלום וכיסוי החוב

במידה וממצאי בדיקת היכולת ישכנעו את הרשם שהחייב אכן נעדר יכולת לעמוד בפרעון חובו במועד שנקבע לכך, הוא יוציא עבורו צו סופי לתשלום החוב, שבו יצויין סכום התשלום החודשי שהחייב יידרש לעמוד בו כדי לכסות את חובו.

האם ניתן לבטל את הרישום כחייב מוגבל אמצעים הוצאה לפועל?

לרשם ההוצאה לפועל נתונה הסמכות לבטל בכל זמן – ביוזמתו או לפי בקשה, את הרישום של פלוני בתור חייב מוגבל באמצעים.
הדבר יכול לקרות במקרים שהחוב נפרע או כשנחתם הסדר חוב בין החייב לנושה.

מה זה תיק איחוד?

חייב שנפתח כנגדו יותר מתיק אחד בהוצאה לפועל, יכול לבקש בתנאים מסוימים שתיקי ההוצאה לפועל השונים שלו יאוחדו לתיק אחד. הדבר יאפשר, במידה והבקשה תאושר, לרכז את כלל תיקי ההוצל"פ בתיק חדש יחיד (מה שנקרא: תיק איחוד), שיתנהל תחת סניף ספציפי בהוצאה לפועל.

מתי ניתן לערער על החלטת הרשם בדבר חייב מוגבל אמצעים, ואיך?

ניתן להגיש ערעור על החלטת הרשם בהוצאה לפועל לגבי הכרזה על חייב כמוגבל באמצעים, בדרכים הבאות:

  • במקרה של חוב הנוגע לדיני משפחה – בהגשת ערעור לבית הדין לענייני משפחה. 
  • במקרה של חוב שאיננו נוגע לדיני משפחה – יש להגיש בקשת רשות ערעור אל בית משפט השלום.

עוד פרטים שכדאי לדעת 

הגשת בקשה למתן צו הפטר

עד ל- 15 בספטמבר 2019, יכל לבקש חייב מוגבל באמצעים הפטר מחובותיו, כך שיוכל לשקם את עצמו מבחינה כלכלית בהקדם.
אולם מתאריך זה ואילך, אין עוד אפשרות לבקש שחייבים יוכרזו כמוגבלים באמצעים בהוצאה לפועל וגם לא לבקש הפטר מיתרת החוב כחלק מהליכי ההוצאה לפועל, למעט אם הבקשה מוגשת בתור בקשה לפתיחה בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במתכונתם הנוכחית.
יחד עם זאת, חייבים שהוכרזו כמוגבלים באמצעים טרום כניסת רפורמת פשיטת הרגל לתוקף, אינם מאבדים את מעמדם זה והזכוית הנלוות אליו, כל עוד הרשם בהוצאה לפועל אינו מורה אחרת לגביהם.

בתיק מזונות לא ניתן להכריז על חייב כמוגבל באמצעים

ישנם חובות שעליהם לא ניתן לקבל הפטר על פי החוק, וחוב מזונות הוא אחד מהם. לכן אדם שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל בשל אי תשלום של תשלומי המזונות לבת זוגו, ילדיו או הוריו, לא יוכל לבקש שיכירו בו כחייב מוגבלים באמצעים לשם קבלת הפטר.
אולם לרשם ההוצאה לפועל נתונה הסמכות להגדיר אותו בבנק בתור "לקוח מוגבל מיוחד", וככזה הוא יהיה מנוע ממשיכת צ'קים מחשבונות הבנק הפעילים שלו ומנוע מפתיחת חשבונות בנק חדשים.

איפה ניתן לברר אם אדם הוכרז כחייב מוגבל באמצעים?

ניתן לברר האם אדם הוכרז כחייב מוגבל אמצעים דרך מרשם החייבים המוגבלים באמצעים של ההוצאה לפועל, הזמין באתר רשות האכיפה והגבייה לשימוש ללא עלות.

למה כדאי שיהיה איתך עורך דין בכל התהליך?

ההתמודדות עם חובות והליכי הגבייה הנלווים אליהם, היא עניין מורכב, שלא לומר – מלחיץ מאוד.
חייבים שאינם בקיאים בהתנהלות מול ההוצאה לפועל נוטים במקרים רבים לבצע פעולות שלא ישרתו אותם בטווח המיידי והרחוק, אלא אף יחמירו את מצבם שלא לצורך.
גם זוכים בתיקי הוצאה לפועל, עלולים להגיע למצב של חוסר אונים בעקבות ההתעסקות הבירוקרטית המפרכת והנטייה של הליכי הגבייה להתארך ולהסתבך.
לכן לא מומלץ לוותר על ייעוץ משפטי מקצועי על ידי עורך דין הוצאה לפועל מנוסה

לסיכום

אם אתם בחובות ורוצים לדעת מהי הדרך הטובה ביותר להסדיר אותם ולפתוח בדף חדש, אל תוותרו על התייעצות עם עורך דין להסדר חובות או עורך דין חדלות פירעון, שינחו אתכם בביצוע הפעולות המתאימות ביותר למצב ולאינטרסים שלכם.

משרד עורכי דין YLaw מתמחה בהליכי חדלות פירעון ליחידים ובעלי עסקים ויוכל לספק לכם פתרונות משפטיים מותאמים אישית, שיסייעו לכם להחזיר את השליטה במצב לידיכם.

אל תחכו שהמצב יצא משליטה – פנו אלינו עוד היום בטלפון 077-231-3281 לקבלת ייעוץ מקצועי ראשוני ללא כל התחייבות!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
בקשת רשות להתגונן

בקשת רשות להתגונן היא כלי משפטי שימושי לנתבעים בתביעות בסדר דין מהיר. כשמוגשת תביעה כזו, הנתבע אינו זכאי אוטומטית להגיש כתב הגנה, אלא צריך לבקש

קרא עוד »
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.