לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

הסתלקות מירושה – האם כדאי לעשות את זה? ואיך עובד התהליך?

הסתלקות מירושה

הסתלקות מירושה זו בחירה כבדת משקל הנושאת בחובה השלכות משפטיות ואישיות כאחד. מסיבות אלו, מאמר זה יוקדש לסקירת ההליך הזה תוך התייחסות לשיקולים המשפטיים והכלכליים שכדאי לקחת בחשבון, והדגשת החשיבות של התייעצות עם עורכי דין מנוסים לענייני חובות לצורך הכוונה.

לסיוע משפטי אישי בנושא הסתלקות מירושה – פנו כעת למשרד עו"ד YLaw

מהן הסיבות האפשריות להסתלקות מירושה?

ישנן סיבות שונות מדוע אנשים עשויים להחליט לוותר על נכסים שהם זכאים לרשת על פי חוק ובהן:

 1. הסתלקות מירושה לטובת הורה: 

מקובל שמישהו מוותר על ירושתו לטובת הוריו מטעמים כלכליים, צורך בסידורי מגורים וכן הלאה.

 1. הגנה מפני נושים: 

במצבים מסוימים, יורשים המצויים בחובות עשויים לוותר על חלק בירושה שלהם כדי למנוע את תביעתו על ידי הנושים. בוויתור על הירושה החייבים שומרים עליה מפני תפיסה. עם זאת, מן הראוי להזכיר שבמידה והוטל כבר עיקול על נכס מתוך העיזבון, ייתכן שלא ניתן יהיה להסתלק מהעיזבון.

 1. הימנעות מתנאים של צוואה: 

לפעמים אנשים עשויים לבחור לוותר על הירושה שלהם כדי לעקוף אילוצים ותנאים ספציפיים שמופיעים במסמך הצוואה. עם זאת, חיוני לפעול בתום לב, שכן בית המשפט העליון קבע זה מכבר שאין לאפשר ויתור על ירושה המתבצע אך ורק לצורך התנערות מהוראות בצוואה.

 1. נכסים בלתי רצויים: 

אם הנכסים שעברו בירושה מורכבים מנכסים בלתי רצויים ומכבידים, ייתכן שלחלק מהיורשים אין אינטרס לקבל את חלקם בעיזבון אלא יעדיפו להסתלק ממנו.

 1. חובות בירושה: 

קבלת ירושה יכולה לגרום ליורש להיות אחראי לכיסוי חובות המנוח. בעוד שהחוק קובע כי יורשים אחראיים אך ורק למה שהם מקבלים מהירושה, ישנם יוצאים מן הכלל. 

 1. שיקולי מס: 

לפי עו"ד רשאד ממשרד עורכי דין בכרמיאל, השלכות מס עשויות אף להשפיע על ההחלטה לוותר על הירושה. יש מי שעשויים לבחור להימנע מקבלת רכוש בירושה, בכדי להימנע מהגדלת חבותם במס, הקשורה לנכסים שהתקבלו.

 1. הסתלקות מירושה לטובת אח: 

במקרים מסוימים יורשים בוחרים לוותר על ירושתם כדי לעזור כלכלית לאחיהם. הדבר עשוי לנבוע גם מתחושת הגינות ורצון להשוות את היכולת הכלכלית בין האחים בעזרת הירושה.

מי יכול להסתלק מירושה?

לאנשים הזכאים לחלק בעיזבון יש אפשרות לוותר על הירושה על ידי ביצוע הליך הסתלקות מירושה בהתאם לדרישות שהחוק בישראל קובע בהקשר זה. כך למשל, בנו של המוריש יכול להחליט להסתלק מחלקו בעיזבון, לטובת בן זוגו של המוריש או בת זוגו של המוריש. המשמעות היא שכל מי שמוגדר כיורש בצוואה יכול לוותר מרצונו על זכאותו לקבלת הרכוש שיועד לו במסגרתה.

האם כדאי להסתלק מירושה?

פעולת ההסתלקות מן הירושה מציעה יתרונות מובהקים בשני תרחישים ספציפיים: ראשית, כאשר ישנו רצון להעביר נכסים, כגון מקרקעין, לגורם אחר – פעולה שבדרך כלל גוררת חבות במסים. במקרים הללו פעולת ההסתלקות מן העיזבון מבטלת את חבות המס שכן היא נחשבת כחלק מהליך ההורשה, הפטור מחיוב במס. 

שנית, כאשר ייעודו של אדם כיורש עלול לגרום לו לנזק, כגון במקרים בהם יש ליורש נושים שינסו להיפרע ממנו באמצעות ירושתו. אולם במקרה כזה, עשויה הסתלקות מהירושה שלא להיחשב קבילה מבחינה חוקית, ולכן מומלץ להתייעץ עם עורך דין לענייני ירושה לפני שמחליטים.

עזרה מקצועית מעורך דין

מה חשוב לדעת לפני שמסתלקים מירושה?

מצב נפוץ שבו מישהו עשוי להחליט שברצונו להסתלק מחלקו בעיזבון, קורה כשמתעורר הצורך לעזור להורים שלו כלכלית. יחד עם זאת, סיבוכים יכולים להיווצר אם חלק מהירושה של אח אחד מועבר להורה, שבהמשך הדרך מחליט להעביר אותו לאח אחר. מדובר במצב שעשוי להתפרש כלא הוגן ואף כהפליה בין האחים. לכן, אם ישנה ציפייה שההורה יעשה דבר כזה, ייתכן שההחלטה על ויתור על העיזבון לא תהיה הבחירה הנבונה או המוצדקת ביותר מלכתחילה.

האם ניתן להתחרט ולבטל הסתלקות מירושה?

אם הויתור על הירושה התרחש עקב מצג שווא, הונאה, תרמית או ניצול, לצד המושפע מכך, יש אפשרות לנקוט בצעדים משפטיים גם אחרי שהחליט להסתלק מהירושה. קיימת סבירות סבירה שבית המשפט ישקול וייעתר לבקשה בנסיבות כאלה. על בסיס זה, לא רק המבקש עצמו אלא כל אדם, נושה או גורם בעל אינטרס בירושה, יכול להגיש בקשה לביטול ההסתלקות ממנה.

איך עובד תהליך מימוש הזכות להסתלקות מירושה?

כדי להתחיל בהליך של הסתלקות מעיזבון, יש להודיע לרשם הירושה על כך או, אם התיק עבר לטיפול בית הדין לענייני משפחה, להודיע לבית המשפט. 

יש לתעד את הוויתור בכתב, מה שלרוב יעשה על ידי הגשת תצהיר המכונה "תצהיר הסתלקות מירושה". תקנה 16 בתקנות הירושה קובעת שעל התצהיר לכלול פרטים ספציפיים, כגון זהות הנפטר, היקף החלק בעיזבון שמסתלקים ממנו וזהותו של המוטב (במידה שההסתלקות מבוצעת לטובת אדם ספציפי). במידה והמוותר על ירושתו הוא קטין או אדם שנחשב כפסול דין, יש לציין עובדה זו גם בתצהיר שכן בית המשפט נדרש לאשר את ההסתלקות במקרים הללו.

לאחר השלמת התצהיר, יש להגישו לגורם הרלוונטי ולאשר את ההסתלקות. מנקודה זו ואילך, ייחשב אותו אדם שהסתלק מהירושה כאילו שמעולם לא היה זכאי לחלק בירושה מלכתחילה.

מהי הסתלקות כללית?

הכוונה לוויתור על ירושה מבלי לקבוע צד אחר כמקבל. בבחירה באפשרות זו חלק העיזבון שיועד מלכתחילה ליורש המסתלק, יתחלק בין שאר היורשים בצורה יחסית, על פי דיני הירושה וחלקיהם בעיזבון של המנוח. 

דוגמא להסתלקות כללית מירושה, היא מקרה של יורש, הזכאי ל-200,000 ש"ח מהעיזבון, ומחליט לוותר על 50% מחלקו, תוך הפחתתו ל-100,000 ש"ח. במקרה זה, במידה והיורש לא יציין אדם ספציפי לטובתו הוא החליט לוותר על חלקו, 100,000 השקלים שעליהם ויתר, יחולקו בין שאר היורשים תוך הגדלת חלקם.

מהי הסתלקות ספציפית?

הסתלקות ספציפית מירושה זה מהלך הכרוך בויתור על חלקו של יורש בעיזבון לטובת אדם מסוים. עם זאת, אפשרות זו זמינה רק לטובת בן זוגו, אחיו או ילדו של הנפטר. לדוגמא, יורש הזכאי ל-50% מהזכויות במקרקעין שאדם שנפטר הותיר אחריו, מחליט לוותר על כל זכויותיו בנכס לטובת ילדו של המוריש.

הסתלקות מירושה של נכס מתוך העיזבון

ליורש יש אפשרות לוותר על כל חלקו בעיזבון או רק על חלק מסוים ממנו. המשמעות היא שליורשים שמורה הזכות לבחור לוותר על נכסים ספציפיים או חלקים מהם, שהם זכאים לקבל מהעיזבון.

הסתלקות מירושה לטובת אח

בהתאם לסעיף 6 לחוק הירושה, לאדם ישנה אפשרות לוותר על חלקו בירושה לטובת אחיו באמצעות הליך ההסתלקות. לשם ביצוע הסתלקות מירושה לטובת אח יש צורך להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בצוואות ודיני ירושה, לטובת ניסוח תצהיר והגשתו לרשם הירושה או לבית המשפט לענייני משפחה.

הסתלקות מירושה בפשיטת רגל

הסתלקות מירושה בפשיטת רגל, היא החלטה שיכולה לשרת לא רק את פושט הרגל עצמו אלא גם את קרובי משפחתו, שגם הם במעמד של יורשים. היתרון בהחלטה של פושט רגל להסתלק מהירושה, טמון בעובדה שהוא מאפשר ליורש החייב לשמור על הרכוש שעבר בירושה מפני נושיו. הדבר מאפשר העברות עתידיות פוטנציאליות של נכסים בחזרה ליורש, ללא הסיכון שייתבעו על ידי הנושים.

עד מתי ניתן להסתלק מירושה?

השאלה "עד מתי ניתן להסתלק מירושה?" זו סוגיה שנויה מאוד במחלוקת בבתי המשפט בישראל. על פי חוק הירושה, בתי המשפט לענייני משפחה קבעו כי ויתור על עיזבון אפשרי רק "כל עוד העיזבון אינו מחולק". הרציונל מאחורי זה הוא שמי שבוחר לרשת ומקבל את חלקו בעיזבון נחשב למי שרוצה לרשת, בעוד שמי שבוחרים לעזוב את העיזבון נתפסים כאנשים ש"לא היו יורשים מלכתחילה". משכך, משתמע שלא ניתן גם לרשת את המנוח וגם לוותר על הירושה לאחר קבלתה.

עם זאת, קיימת מורכבות סביב הביטוי "כל עוד העיזבון אינו מחולק", במיוחד כאשר מדובר בנכסים שאינם ניתנים לחלוקה מיידית, כגון זכויות במקרקעין. ככלל, עורכי דין לענייני ירושה מייעצים שלא להגיע למצב בו מגישים תצהיר הסתלקות רק אחרי שכבר ניתן צו קיום צוואה או צו ירושה.
זאת מאחר שמצב כזה כרוך בפסק דין הקובע את הבעלות החוקית בנכסי העיזבון. משכך, השאלה מתי יירשמו או יועברו נכסים אלו לחזקת היורש הופכת למשנית לעצם סוגיית הזכות בנכסי הירושה.

למה חשוב ליווי עורך דין במהלך הסתלקות מירושה?

הליווי של עורך דין בתהליך של ההסתלקות מהירושה חשוב מכמה סיבות:

 • מומחיות משפטית: ויתור על ירושה כרוך בעניינים משפטיים מורכבים והניווט בין המורכבויות של חוקי הירושה יכול להיות מאתגר. עורך דין המתמחה בדיני עיזבון יכול לספק לכם הבנה מקיפה של זכויותיכם, חובותיכם וההשלכות המשפטיות של ויתור על הירושה שלכם. עורכי דין לענייני ירושה גם יכולים להציע ליורשים השוקלים להסתלק מחלקם בירושה תובנות חשובות, להסביר את ההשלכות האפשריות של החלטתם ולהדריך אותם בהליכים המשפטיים המעורבים בתהליך.
 • הגנה על האינטרסים של המסתלק: על ידי פנייה לליווי משפטי של עורך דין, ביכולתכם להבטיח שהאינטרסים שלכם מוגנים כראוי. עורך דינכם יבדוק עבורכם את כל המסמכים הרלוונטיים ויוודא שהזכויות שלכם נשמרות לאורך כל התהליך, תוך הערכה לסיכונים או התחייבויות פוטנציאליים הקשורים לויתור על הירושה ונקיטה בצעדים כדי למזער אותם.
 • הכוונה בהליך ההסתלקות: הסתלקות מהירושה כרוכה לרוב בהגשת מסמכים משפטיים רלוונטיים, שכדאי מאוד שיהיה גורם משפטי מקצועי שיסייע לכם בהכנתם והגשתם בצורה מדויקת ובזמן. 
 • ייעוץ אסטרטגי: כל מקרה של ויתור על ירושה הוא ייחודי, ועורך דין יכול לספק לכם ייעוץ מותאם אישית בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם. ביכולתו לעזור לכם להעריך את ההשפעה הפוטנציאלית של ויתור על חלקכם בירושה על בני משפחה אחרים, להעריך  השלכות מס אפשריות ולבחון אפשרויות חלופיות שעשויות להתאים טוב יותר למטרותיכם.

שוקלים להסתלק מירושה ורוצים לוודא שזהו המהלך הנכון ביותר עבורכם? פנו בהקדם אל משרד עורכי דין YLaw ונייעץ לכם פרטנית כיצד לקבל את ההחלטה הטובה ביותר בהתחשב בנסיבות ובאינטרסים שלכם. למידע נוסף – חייגו כעת: 077-231-3281.

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281