לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

צו שיקום כלכלי – בדרך לחיים חדשים!

צו-שיקום-כלכלי

צו שיקום כלכלי הוא צו שניתן בשלב הסופי של הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר מחליף את ההליך של פשיטת רגל, מאז ה- 15 בספטמבר 2019. מדובר בצו שמשמש כתוכנית פירעון המיועדת להחזר נתח מוגדר מתוך החובות שהחייב צבר כלפיו הנושים שלו. בנוסף, נועד צו זה לסייע בהבראתו הכלכלית של החייב. זכאים לקבל את הצו חייבים שעמדו בכל תנאי הליך חדלות הפירעון, בשלב הראשוני שלהם (המתרחש בעקבות מתן הצו לפתיחת ההליכים).

בשורות הבאות נסביר מהם התנאים לקבלת צו לשיקום כלכלי, לכמה זמן ניתן הצו, מה הליך השיקום הכלכלי כולל, מה הקשר בין שיקום כלכלי ופשיטת רגל, מהו הפטר לאלתר ומתי ניתן לקבל אותו ואילו יתרונות גלומים בליווי משפטי של עורך דין שיקום כלכלי.

מעוניינים בהכוונה אישית בנושא הליכי חדלות פרעון וקבלת צו שיקום כלכלי בדרך להפטר חובות וחיים חדשים? פנו למשרד עו"ד YLaw לפרטים!

עורך דין הסדר חובות יוסף אוזנה

מהם התנאים לקבלת צו לשיקום כלכלי?

כאמור, קבלת צו שיקום כלכלי, מבשרת את תחילתו של השלב האחרון בהליך חדלות פירעון, והוא ניתן לחייבים בתנאי שעמדו בכל התנאים שנקבעו להם במסגרת השלב הראשון של ההליך. 

כדי לפתוח בהליך חדלות פירעון, סכום החובות המינימלי של החייב, במידה ומדובר באדם פרטי, צריך לעמוד על 50,000 ש"ח לפחות. זאת למעט במקרים יוצאי דופן שבהם רשם ההוצאה לפועל מתרשם כי קיימת הצדקה מיוחדת לאשר פתיחת הליכים לחייב שחובותיו עומדים על סכום נמוך מכך. במקרה של חברה בע"מ, על סכום החובות המינימלי להגיע ל- 75,000 לפחות, כדי שאפשר יהיה לפתוח בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי עבורה. אולם במאמר זה נתמקד ספציפית בהליך השיקום הכלכלי של חייבים יחידים.

הליך חדלות פירעון מתחיל בהגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכים. לאחר שהחייב מקבל את הצו לפתיחת ההליכים, הוא נכנס לשלב שנקרא "תקופת הביניים" בהליכי חדלות פירעון. שלב זה אורך כ- 12 חודשים, וכולל הגבלות שונות שמוטלות על החייב, בחינה מעמיקה של מצבו הפיננסי, קבלת תביעות חוב מהנושים וכן הלאה. הנאמן – האדם שמונה לליווי הליך חדלות הפרעון של החייב, מכין בסוף התקופה דוח שמציג את תוצאות הבדיקה הכלכלית שנערכה לחייב, כולל הרקע לצבירת חובותיו והתנהלותו הכלכלית מאז קבלת הצו לפתיחת הליכים. בהתאם לדוח זה נקבע אם ראוי להוציא עבור החייב גם את צו השיקום הכלכלי.

ככלל, הדבר מותנה בכך שהחייב עמד במכלול התנאים וההתחייבויות שהוגדרו לו כשקיבל את צו פתיחת ההליכים:

  • חובת תשלום חודשי לקופת הנשייה, בסכום שהוגדר בצו לפתיחת ההליכים
  • הגשת דוחות על הכנסותיו והוצאותיו 
  • עמידה בהגבלות שונות, כדוגמת אי יציאה מהארץ, הגבלה על פתיחת חשבונות בנק וכדומה

בנוסף חשוב לציין את תנאי הסף לקיום ההליכים, והוא התנהלות ישרה והוגנת מצד החייב.
חייב שפותח בהליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, רק כדי להתנער מאחריותו להחזר חובותיו לנושים שלו, עלול למצוא את עצמו במצב שבו ההליך מופסק, האפשרות שלו לקבלת הפטר חובות נשללת ממנו ואף להיות מחויב בתשלום קנסות ולהתמודד עם רישום פלילי.

עזרה מקצועית מעורך דין

לכמה זמן ניתן צו שיקום כלכלי?

תקופת השיקום הכלכלי אורכת לרוב כ- 3 שנים, ובמידה והחייב עומד בתוכנית התשלומים לנושים ובכל ההגבלות שנקבעו עבורו במסגרתה – הוא מקבל בתום תקופה זו הפטר מחובותיו, שיפטור אותו מן הצורך לשלם את שארית חובותיו לנושיו.

חשוב לסייג ולומר כי ישנם חייבים שבהתאם לנסיבות הפרטניות שלהם, צו השיקום הכלכלי שלהם, עשוי להורות על תקופת שיקום כלכלי מקוצרת, של פחות מ- 3 שנים.

על אותו המשקל בדיוק, ניתן גם להאריך לחייב את תקופת השיקום הכלכלי, אם הוא מתנהל בצורה שמצביעה על היעדר תום לב מצדו (התנהלות לא ישרה, לא שקופה או בלתי הוגנת). במקרה כזה, החייב עלול למצוא את עצמו בתקופת שיקום כלכלי שנמשכת מעל ל-3 שנים ואף הרבה מעבר לכך.

מה כולל הליך שיקום כלכלי עד לקבלת הפטר מלא?

הליך שיקום כלכלי של חייב בהליכי חדלות פירעון, כולל שני נדבכים מרכזיים, שקבלת הפטר מהחובות בתום ההליכים, מותנית בהם:

תוכנית לשיקום כלכלי של החייב הכוללת הגבלות וצו תשלומים

החלק המרכזי בצו השיקום הכלכלי, הוא תוכנית תשלומים שנקבעת לחייב. במסגרתה הוא נדרש להפקיד כספים לקופת הנשייה שלו, לטובת החזר לנושים, בסכום שנקבע לפי היכולת הכלכלית שלו במועד מתן הצו.

בנוסף לכך, במסגרת תוכנית השיקום הכלכלי לחייב נקבע:

  1. אילו נכסים וכספים שבבעלות החייב, ישמשו לצורך פירעון חובותיו לנושים.
  2. מהן ההגבלות שיוטלו על החייב בתקופת השיקום הכלכלי. למשל: צו לאיסור יציאה מן הארץ, הגבלות בנקאיות, הגבלות על הקמת חברות חדשות ומעורבות בהן, הגבלה על קבלת וחידוש דרכון ועוד).
  3. מהם סוגי החובות שלא ניתן יהיה להעניק לחייב הפטר בגינם.

תוכנית הכשרה לשיפור ההרגלים הכלכליים של החייב

מטרתה של הכשרה זו, היא להקנות לחייבים מיומנויות וידע פיננסי חיוני, שיעזרו להם להימנע מחזרה למעגל החובות. בהכשרה זו לומדים החייבים לבנות תקציב ולהשתמש בו כראוי, לאמץ הרגלי צרכנות נכונים, להימנע מצבירת חובות באשראי וכיוצא באלו.

מה הקשר בין שיקום כלכלי לפשיטת רגל?

חקיקת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בשנת 2018, התבצעה במסגרת רפורמה בהליכי פשיטת רגל. רפורמה זו נועדה לזרז ולייעל את הליכי פשיטת הרגל, להגביל את אורכם ולייצר איזון בין האינטרס של הנושים והחייבים. מטרת העל בחוק החדש היתה לאפשר לפושטי רגל לקבל מהמדינה עזרה בתהליך להחזרת חלק מחובותיהם לנושים שלהם, ולפתוח דף חדש מבחינה כלכלית. הדבר מתאפשר בזכות השינוי התפיסתי שהונהג במנגנוני גביית החובות מחייבים, ששם דגש על הבראתם הכלכלית של חייבים במקום על ענישתם, כדי לאפשר להם לשוב למצב כלכלי יציב יותר, בקלות רבה יותר.

מהו הפטר לאלתר ומתי ניתן לקבל אותו?

למרות שבדרך כלל, תקופת השיקום הכלכלי של חייבים בהליכי חדלות פירעון, אורכת כשלוש שנים שרק לאחריהן, חייב שעמד בכל תנאי צו השיקום הכלכלי, רשאי לקבל הפטר משארית חובותיו, במקרים מסוימים, לחייב עשוי להינתן הפטר מיידי מהחובות שלו, כבר במועד שבו צו השיקום הכלכלי ניתן לו. הפטר מיידי כזה, נקרא "הפטר לאלתר" וקבלתו פוטרת את החייב מיידית מכל החובות שלו ומביאה לסיום מיידי של הליך חדלות פירעון.

שאלות לגבי חובות מעל 40 אלף שקל

היתרונות בליווי משפטי של עורך דין שיקום כלכלי

ליווי משפטי של עורך דין חדלות פירעון, חיונית בראש ובראשונה, לבחינת הרלוונטיות של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי עבורכם. משרד עו"ד המתמחה בהליכי חדלות פירעון במתכונתם החדשה, יוכל לקבוע בהתאם לנסיבות הספציפיות שלכם, האם הפתרון הטוב והיעיל ביותר למצבכם, הוא בהכרח כניסה להליכי פשיטת רגל במתכונת הנוכחית שלהם ולהציע לכם חלופות שעשויות להתאים יותר למצבכם (כמו הסדר חובות, איחוד תיקים בהוצאה לפועל, מחיקת חובות ללא פשיטת רגל, וכדומה) – במידה והדבר מתאפשר ורלוונטי. במידה ויתברר כי אתם מתאימים להליך השיקום הכלכלי, עו"ד שיקום כלכלי יוכל לסייע לכם בהגשת הבקשה לפתיחת הליכים וללוות אתכם, יד ביד, במסגרת ההליכים עצמם כדי להבטיח שאתם פועלים בצורה נכונה, שתבטיח שתוכלו לקבל את ההפטר המיוחל ללא עיכובים מיותרים. 

למידע נוסף על קבלת צו שיקום כלכלי והפטר חובות – פנו כעת אל משרד עו"ד YLaw להתייעצות!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
חקירת יכולת בהוצאה לפועל

חקירת יכולת היא חקירה המבוצעת על ידי רשם ההוצאה לפועל, אשר במסגרתה רשם ההוצאה לפועל בודק את יכולתו הכלכלית של החייב ואת מצבו הכלכלי. במסגרת

קרא עוד »
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281