לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

הסדר תשלומים הוצאה לפועל

הסדר תשלומים הוצאה לפועל

חייב עם תיק בהוצאה לפועל, יכול לבקש מרשם ההוצאה לפועל לאשר את פריסת חובו לתשלומים חודשיים. מטרתו של הסדר תשלומים הוצאה לפועל, היא להקל על החייב לשלם את חובותיו לפי יכולתו הכלכלית ולאפשר לו לשוב למסלול חיים תקין בהקדם האפשרי. 

במדריך זה נסביר:

  • מה זה הסדר תשלומים בהוצאה לפועל
  • מהם התנאים לקבלת צו הסדר תשלומים בהוצאה לפועל
  • מתי לא ניתן לקבל צו להסדר תשלומים
  • מה התהליך לקבלת ההסדר והדרישות החלות על החייב בעקבותיו
  • מתי ניתן לערער על החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין הצו 
  • ובאיזה אופן ליווי משפטי של עורך דין הוצאה לפועל, יכול לסייע בנושא.

זקוקים לסיוע בהשגת צו תשלומים בהוצאה לפועל? פנו כעת למשרד עו"ד להסדר חובות YLaw לליווי משפטי מקצועי!

מה זה הסדר תשלומים בהוצאה לפועל?

הליכי הוצאה לפועל עלולים להוביל להצטברות חובות, ריביות וסנקציות. יחד עם זאת, ניתן להגיע להסדר תשלומים בשלבים שונים של ההליך, באמצעות משא ומתן עם הזוכה או פנייה לרשם ההוצאה לפועל.

הסדר תשלומים בהוצאה לפועל, או בשמו הנוסף: "צו תשלומים בהוצאה לפועל" מהווה פתרון אשר מאפשר לחייב שאינו יכול לשלם את החוב במלואו בתשלום אחד, לשלם את החוב בתשלומים חודשיים בסכום מוגדר. 

צו התשלומים יכול להינתן בשלבים שונים של ההליך, הן בתחילתו והן לאחר פתיחת התיק. עם זאת, החיסרון של צו תשלומים הוא שעל החוב יתווספו ריביות במשך תקופת התשלומים, שגם בהן החייב יאלץ לשאת.

מהם התנאים לקבלת צו הסדר תשלומים בהוצאה לפועל?

חייב יכול להגיש בקשה לאישור צו תשלומים בהוצאה לפועל, במטרה לפרוס את החוב לתשלומים חודשיים נוחים יותר, שבהם יוכל לעמוד ביתר קלות ובעקביות לאורך זמן. הבקשה צריכה להיות מוגשת על פי סעיף 7א' שבחוק ההוצאה לפועל, ותוך מסגרת הזמנים הקצובה שנקבעה בהודעת האזהרה שנשלחה לחייב לרגל פתיחת תיק ההוצאה לפועל כנגדו.

כדי שהבקשה תתקבל, החייב צריך להתחיל לבצע את התשלומים על פי ההצעה שהוגשה, גם אם ההחלטה הסופית של רשם ההוצאה לפועל טרם התקבלה. בהמשך, אם יוחלט אחרת לגבי צו התשלומים, החייב יידרש להפסיק את התשלומים. פירוש הדבר הינו כי החייב נדרש לצרף אל בקשתו לאישור הסדר התשלומים בהוצאה לפועל, גם קבלה המהווה אסמכתא לביצוע התשלום הראשון בתיק ההוצאה לפועל.

בעקבות הגשת הבקשה מטעם החייב לאישור צו תשלומים בהוצאה לפועל, לשכת ההוצאה לפועל תשלח לזוכה בתיק הודעה המיידעת אותו על כך שהוגשה בקשה כזו. על הזוכה לאשר את הסכמתו לבקשה בפני רשם ההוצאה לפועל, כתנאי לכך שצו התשלומים המבוקש ייכנס לתוקף.

כדי להגדיל את סיכויי הקבלה של הבקשה, מומלץ לפנות אל עורך דין הוצאה לפועל מנוסה.

מתי לא תוכלו לקבל צו הסדר תשלומים

מתי לא תוכלו לקבל צו הסדר תשלומים?

צו תשלומים הוצאה לפועל לא יאושר במידה ותוכנית התשלומים המוצעת על ידי החייב, חורגת מתקופת הפירעון שהחוק מתיר. בהקשר זה כדאי לדעת כי בעקבות הרפורמה בחוקי ההוצאה לפועל, שנכנסה לתוקף בספטמבר 2019, נקבעו הוראות חדשות לעניין צו תשלומים.

לפי ההוראות החדשות, חוב עד 100,000 ש"ח ניתן לפרוס לתשלומים חודשיים שישולמו במשך לא יותר מ- 3 שנים, ואילו חוב העולה על 100,000 ש"ח, ניתן לפרוס לתשלומים חודשיים שישולמו במשך לא יותר מ- 4 שנים.

חייב שאינו מסוגל לעמוד בתשלומים בפריסה כזו, ייאלץ לפנות להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי.

אם אתם זקוקים לייעוץ מקצועי בנושא מחיקת חובות ללא פשיטת רגל, פנו למשרדנו עוד היום!

מהו התהליך לקבלת הסדר תשלומים הוצאה לפועל?

חייב שאינו מצליח לעמוד בתשלומים כפי שקבע הסדר התשלומים המקורי שנקבע עבורו ונשלח אליו לצד מכתב ההתראה על פתיחת תיק ההוצאה לפועל שלו, רשאי להגיש ללשכת ההוצאה לפועל, בקשה לצו תשלומים חדש. את הבקשה של החייב למתן הסדר צו תשלומים חדש עבורו, עליו להגיש אל רשם ההוצאה לפועל, שיבחן את יכולותיו הכלכליות של החייב לעמוד בתשלומים שהגדיר לעצמו ובהתאם לכך יחליט האם הבקשה מאושרת או לא. במסגרת זאת, הרשם עשוי להחליט לזמן את החייב לתהליך שנקרא "חקירת יכולת כלכלית". במסגרת זו, הרשם ייבדוק עד כמה תוכנית התשלומים המחודשת שהחייב הציע, ישימה עבור החייב במישור הכלכלי, בהתחשב בנסיבותיו הפרטניות. בדיקה זו תתבצע במעורבות של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל ולכן כדאי להסתייע בהקשרה בעורך דין לענייני הסדר חובות.

כדאי להתכונן לדרישות נוספות מאת רשם ההוצאה לפועל

כדאי לדעת שרשם הוצאה לפועל בוחן את יכולותיו הכלכליות של החייב לעמוד בתשלומים שהגדיר לעצמו, תוך בחינת אופי הבקשה והמסמכים שצורפו אליה. פירוש הדבר הינו שאם הנתונים שבידי הרשם אינם מספיקים כדי לקבל החלטה מבחינתו, הוא רשאי לדרוש מהחייב לספק לו מסמכים נוספים, כמו גם לעבור את הליך בדיקת היכולת הכלכלית שהזכרנו קודם לכן.

מתי ניתן לערער על החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין הסדר תשלומים?

החלטת רשם ההוצאה לפועל בעניין מתן צו תשלומים (או אי מתן צו) ניתנת לערעור בפני בית המשפט לענייני משפחה, אם החוב קשור לענייני משפחה. במקרה אחר, יש להגיש בקשת רשות לערער לבית משפט השלום.

מה דורש החוק מהחייב

דרישות החוק מהחייב מרגע הגשת הבקשה

במידה ויינתן אישור עבור הסדר התשלומים החדש שהחייב ביקש, הרשם בהוצאה לפועל יוציא עבורו צו תשלומים מעודכן בהתאם לה, ועל החייב יהיה לעמוד בתוכנית התשלומים המופיעה בצו העדכני. במרבית המקרים, התשלומים משולמים על ידי החייב באמצעות שוברי תשלום של ההוצאה לפועל שאותם משלמים בסניפי בנק הדואר. 

אם החייב יגיע למצב שבו יתחוור לו כי הוא מתקשה לעמוד גם בתשלומים שסוכמו לפי הסדר התשלומים המעודכן שהוא ביקש, הוא יוכל להגיש בקשה לשינוי נוסף בצו התשלומים. הבקשה תידון בפני רשם ההוצאה לפועל, שיבחן את הבקשה בהתאם לקריטריונים שבהם נבחנה גם הבקשה המקורית.

עבור השקט הנפשי שלכם, מומלץ ליווי עורך דין מומחה

הסדר תשלומים בהוצאה לפועל הוא דרך יעילה וגמישה להסדרת חובות. הוא מאפשר לחייב לשלם את חובותיו בתשלומים חודשיים נוחים, בהתאם ליכולותיו הכלכליות. עם זאת, הגשת בקשה להסדר תשלומים היא הליך מורכב, שדורש הבנה מעמיקה של החוק והנהלים. עורך דין מומחה להסדר חובות בהוצאה לפועל, יכול לסייע לחייב בהגשת הבקשה, ובכך להגדיל את סיכויי ההצלחה שלה.

במידה ואתם זקוקים לסיוע בהגשת בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל או בערעור על החלטת הרשם – פנו כעת אל משרד עו"ד YLaw לייעוץ פרטני ודיסקרטי!

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281