לייעוץ ללא התחייבות

077-231-3281

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

איך מתמודדים עם חובות שלא נכללים בפשיטת רגל?

איך מתמודדים עם חובות שלא נכללים בפשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטת רגל, הידועים כיום בתור הליכי חדלות פרעון ושיקום כלכלי, מתבצע כינוס של כלל נכסיו של החייב פושט הרגל בקופת נשייה, המשמשת לריכוז הנכסים, מימושם ופירעון החובות לנושי החייב. 

חייב שיעמוד בכל התנאים בהליך חדלות הפירעון ויצליח להשיב לנושיו חלק מהחובות שצבר כלפיהם, על פי המתווה שקבעו עבורו בתוכנית התשלומים במסגרת ההליכים, יוכל לקבל הפטר מתשלום שארית חובותיו בסוף התהליך. יחד עם זאת, חשוב לדעת שישנם חובות שלא נכללים בפשיטת רגל ולכן לא ניתן לקבל הפטר מפירעונם

במאמר זה: 

  • נסקור 3 סוגי חובות שלא נכללים בפשיטת רגל
  • נסביר איך מחזירים חובות שלא נכללים בפשיטת רגל
  • נבדוק האם ניתן לקבל הפטר חריג עבור חובות שאינם ברי הפטר בפשיטת רגל
  • נדון בתהליך הגבייה של חובות שלא נכללים בפשיטת רגל
  • נגלה כיצד עורך דין פשיטת רגל יכול לתמוך בכם בתהליך עד לשיקום כלכלי.

בואו נתחיל!

3 סוגי חובות שלא נכללים בפשיטת רגל

3 סוגי חובות שלא נכללים בפשיטת רגל

ישנם שלושה סוגים של חובות שלא נכללים בהליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון ושיקום כלכלי). הכוונה היא לחובות שלא ניתן למחול עליהם לחייב במסגרת ההליכים ולפיכך אין באפשרות החייב לקבל בסוף ההליך הפטר בגין החובות הללו.

סעיף 175 בחוק חדלות פרעון ושיקום כלכלי החדש שנכנס לתוקף ב- 15 בספטמבר 2019, מגדיר את המצבים המביאים לצבירת חובות, שבהם לא תתאפשר לחייב קבלת פטור מפירעון החוב מטעם בית המשפט. להלן סוגי החובות הללו:

1. קנסות

קנסות, כמו גם סוגים נוספים של תשלומים עונשיים, אינם נכללים בהליכי פשיטת רגל ולחייבים אין אפשרות לקבל הפטר מפירעונם של חובות אלו. 

ההגדרה של תשלום עונשי במסגרת החוק, מכסה בין היתר קנסות, עיצומים כספיים ולמעשה כל סוג של תשלום אשר הוטל על חייב בידי רשות מנהלית או רשות שיפוטית, בעקבות הפרה של חוק, תקנה או הוראה כלשהי שבתחום סמכותן לאכוף אותה (כמו לדוגמה, עיקול חשבון בנק על ידי העירייה). לצורך העניין, במידה ועסקינן בתשלום כספי שיש לשלם אותו כפיצויים כחלק מהליך פלילי, או בקנס שניתן לחייב, לא תהיה לו אפשרות לקבלת הפטר על תשלום זה גם אם ייכנס להליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי ויעמוד בכל תנאיו.

2. חוב שנוצר במרמה

חובות שמקורם בפעולות מרמה, היינו – כל חוב שנוצר כתוצאה מפעילות פלילית לסוגיה, מעשי נוכלות וכיוצא באלו – אינם ברי הפטר בהליך פשיטת רגל (חדל"פ, כאמור). לדוגמא, חוב של אדם שפרץ לבית עסק וגנב ממנו ציוד כלשהו, ובעל העסק הגיש נגד הפורץ תביעה כספית אזרחית – לא יינתן בגינו הפטר. גם אדם שביצע מעשי עוקץ ידועים וחייב כספים לנפגעיו במסגרת העמדתו לדין פלילי – לא יוכל להתנער מחובתו להשיב להם את הכספים, גם אם ייקלע לחובות וייכנס להליכי חדלות פירעון. אמירה זו תקפה למעשה, לכל חוב כספי שנוצר על בסיס חוק הזכויות לנפגעי עבירה – תשס"א 2001, והוביל לחבותו של העבריין בפיצוי כספי כלפי המתלונן/ת בתיק פלילי.

3. חוב מזונות

כאשר תביעת מזונות מגיעה לדיון בבית המשפט כחלק מהליך גירושין, באם ניתן פסק דין שמחייב את אחד הצדדים לשלם דמי מזונות – לרוב לא יהיה באפשרותו לקבל הפטר מחוב המזונות שלו, גם אם ייקלע לחובות ויפתח מולו הליך פשיטת רגל (חדלות פירעון). עם זאת, כיום קיימים תקדימים משפטיים המאפשרים לקבל הפטר אף מחוב בדמי מזונות בנסיבות מסוימות.

למידע נוסף על חוב מזונות בפשיטת רגל >>

איך מחזירים חובות שלא נכללים בפשיטת רגל?

במידה ויש לכם חובות מהסוג שציינו לעיל, שאינם ברי הפטר בהליכי פשיטת רגל במתכונתם כיום (חדלות פירעון), חשוב ביותר לפנות לייעוץ משפטי עם עורך דין פשיטת רגל שיוכל לכוון אתכם. בנוסף לכך, עדיין קיימת האפשרות לשאת ולתת עם הנושים שלכם כדי להגיע אל הסדר חוב. הכוונה לכך שבעזרת עורך דין הסדר חובות, תוכלו לפנות לאדם או לגוף המנהלי שאתם חייבים לו כספים, ולבקש לפרוע את החוב בתנאים שיקלו עליכם. כך לדוגמא, אם אתם חייבים כספים על קנסות לעירייה, עורך דינכם יוכל לפנות בשמכם לרשות המקומית בבקשה מנומקת לביטול ריבית הפיגורים שנצברה על החוב שלכם. בהמשך לכך, הוא יוכל לפעול להורדת סכום החוב מול העירייה לסכום שיהיה לכם קל יותר לעמוד בו.

שימו לב, משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה.

עורך דין פשיטת רגל יוסף אוזנה

האם ניתן לקבל הפטר חריג עבור חובות שאינם ברי הפטר בפשיטת רגל?

בסעיף 175 של חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי החדש, קיים תת סעיף הקובע כי ישנם תרחישים שבהם לבית המשפט ישנה הסמכות להחליט לאפשר מתן הפטר חריג עבור חובות שאינם אמורים להיות ברי הפטר בפשיטת רגל

זאת בהינתן נסיבות חריגות שבהם בית המשפט רואה לנכון לפטור את החייב מתשלום חובות שצבר בעבר- באופן חלקי או מלא, ובמקרים מסוימים – להתנות זאת בתנאים מסוימים. 

מהו תהליך הגבייה של חובות שלא נכללים בפשיטת רגל?

תהליך גביית חובות שלא נכללים בפשיטת רגל הוא זהה לתהליך גביית חובות רגילים, כאשר החייב אינו נמצא בהליכי חדלות פירעון.

התהליך מתחיל בהתראה לחייב לשלם את החוב. אם החייב אינו משלם את החוב, הנושה רשאי לנקוט בהליכי גבייה שונים או לנסות להגיע להסדר עם החייב.

להלן פירוט של שלבי תהליך הגבייה של חובות שלא נכללים בפשיטת רגל:

שלב 1: התראה לחייב

הנושה רשאי להעביר לחייב התראה בכתב המבקשת ממנו לשלם את החוב המובטח.

שלב 2: הגשת תביעה לבית המשפט

אם החייב אינו משלם את החוב לאחר קבלת ההתראה, הנושה רשאי להגיש תביעה לבית המשפט. 

שלב 3: עיקול נכסים

אם בית המשפט מקבל את התביעה, הוא עשוי להוציא צו עיקול נכסים כנגד החייב. צו העיקול יאפשר לנושה לעקל את נכסי החייב, כגון חשבון בנק, רכב, דירה או נכסים אחרים.

שלב 4: הוראה על הליכי הוצאה לפועל

אם החייב אינו משלם את החוב לאחר קבלת צו עיקולי משכורת או חשבון בנק, הנושה רשאי להגיש בקשה לבית המשפט להוציא צו הוצאה לפועל. צו ההוצאה לפועל יאפשר לנושה למכור את נכסי החייב, כגון נכסים מובטחים או נכסים בלתי מובטחים, כדי לכסות את החוב.

שלב 5: הסדר עם החייב

במקרים מסוימים, הנושה עשוי לנסות להגיע להסדר עם החייב, למשל, באמצעות פשרה או הסדר חובות. הסדר כזה עם החייב עשוי למנוע את הצורך בנקיטת הליכים משפטיים ולקצר תהליכים לכל הצדדים.

חשוב לציין כי תהליך גביית חובות של חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון או פשיטת רגל הוא מורכב ועשוי להיות ארוך ומייגע. לכן הנושה צריך להיוועץ עם עורך דין חדלות פירעון, על מנת לוודא שהוא פועל בצורה תקינה, חוקית ויעילה.

עזרה מקצועית מעורך דין

עורך דין פשיטת רגל יתמוך בכם בתהליך עד לשיקום כלכלי

חובות שלא נכללים בפשיטת רגל יכולים להיות מקור מתח וחרדה רבה עבור החייב. חשוב לזכור כי ישנם דרכים רבות להתמודד עם חובות אלו, והדבר החשוב ביותר הוא לפעול בצורה נכונה וחוקית.

עורך דין חדלות פירעון יכול לספק לכם תמיכה מקצועית וליווי משפטי לאורך כל התהליך. עורך הדין יוכל לעזור לכם להבין את הזכויות והחובות שלכם, וכן לבחור את הדרך הטובה ביותר להתמודד עם החובות שלכם.

למידע נוסף על התמודדות נכונה עם חובות שלא נכללים בפשיטת רגל – פנו כעת אל משרד עו"ד YLaw לייעוץ משפטי אישי ודיסקרטי.

עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.

חייגו עכשיו לשיחת ייעוץ
ללא התחייבות
077-231-3281