לייעוץ ללא התחייבות

משרדנו מתמחה בהסדר חובות מעל 40,000 ש"ח. נשמח לעמוד לשירותכם במקרים של חובות בסכום זה ומעלה

כמה משלמים בפשיטת רגל? מדריך להתמודדות עם המצב המטלטל

כמה משלמים בפשיטת רגל

כשנכנסים לפשיטת רגל, מתעוררת בדרך כלל השאלה כמה משלמים בפשיטת רגל לנושים ועל כל מה שכרוך בתהליך. אולם התשובה היא מורכבת ומשתנה מחייב לחייב על פי נסיבותיו הפרטניות. הסכום שאדם משלם בהליך פשיטת רגל (הנקרא כיום הליך חדלות פירעון), נקבע על פי מצבו הכלכלי הספציפי הכולל את כושר ההשתכרות שלו והוצאותיו. לשם קביעת סכום התשלומים לנושים במסגרת הליכי פשיטת רגל, נבחנת יכולת ההחזר של החייב על פי מכלול רחב של גורמים כלכליים, משפחתיים, מקצועיים ואישיים, ביחס לאינטרסים של הנושים.

בהתאם לכך, כדאי מאוד להתייעץ עם עורך דין פשיטת רגל לקראת התהליך ורצוי בשלב כמה שיותר מוקדם. כך תוכלו להבין מראש אילו נכסים והתחייבויות יכללו בהליך פשיטת הרגל ובכפוף לניתוח מפורט של המקרה, לקבל הערכה של צו התשלומים שיקבע במקרה הספציפי שלכם. 

רוצים לדעת כמה תשלמו בפשיטת רגל? מעוניינים לגלות אילו אלטרנטיבות עומדות לרשותכם במקום כניסה להליכי פשיטת רגל? זה הזמן לפנות להתייעצות עם עו"ד פשיטת רגל בטלפון: 077-231-3281.

כמה משלמים בפשיטת רגל? איך נדע מה ההוצאות הצפויות לנו?

סכומי התשלום לנושים בהליכי פשיטת רגל הידועים כיום בתור הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נקבעים על סמך הנתונים הפרטניים של כל חייב במהלך הליך פשיטת הרגל. החייב עשוי להידרש לשלם חלק קטן או מזערי מסך חובו, או במקרים אחרים, סכום גבוה יותר או אפילו מלא. סכום התשלום תלוי ביכולותיו הפיננסיות של החייב ובהיקף נכסיו בתקופת כניסתו להליך פשיטת הרגל.
אם לחייב יש הכנסה גבוהה יותר ויותר נכסים הכלולים בקופת פשיטת הרגל (קופת הנשייה), הוא יידרש לשלם סכום גבוה יותר בפשיטת רגל מחייב שיכולתו הכלכלית דלה ומוגבלת מאוד ומצבת נכסיו מצומצמת.

אולם מלבד צו התשלומים שנקבע בהליכי פשיטת הרגל, שמטרתו להשיב לנושים נתח מסוים מכספי החוב, ישנה גם שאלת ההוצאות המנהליות והמשפטיות הכרוכות בהליכי חדלות פירעון. הוצאות אלו מעסיקות חייבים רבים שכן הן עלולות להחמיר את הקשיים הכלכליים עבור אלו הנמצאים במצוקה כלכלית מלכתחילה. הוצאות אלו עשויות גם להיראות לחייב כמכשול נוסף בדרך להבראה כלכלית ולכן חשוב לדעת מלכתחילה מה ההוצאות הצפויות במסגרת ההליך. 

כדי לסבר את העין, בשורות הבאות נספק פירוט של ההוצאות המשפטיות הצפויות בהליך, מעבר לשכר טרחת עורך דין חדלות פירעון שהוא עניין גמיש יותר ומשתנה בין עורכי דין שונים וממקרה למקרה בהתאם למורכבותו.

עורך דין פשיטת רגל יוסף אוזנה

תשלום אגרת פתיחת הליכים לממונה על הליכי חדלות פירעון

חייב יחיד המגיש בקשה לצו לפתיחת הליכים ישלם אגרה בגין פתיחת ההליכים בסך 900 ₪ לממונה על הליכי חדלות הפירעון, כאשר יתרת הסכום של 500 ₪ תגבה בהמשך התהליך מקופת הנשייה שלתוכה יכונסו נכסי החייב. אולם חייב הזכאי לסיוע משפטי חינמי בהליך על פי תנאי הזכאות הקבועים בחוק, פטור מתשלום אגרה זו בשלב זה, אלא רק בשלב מתקדם יותר של ההליך שבו יחולקו הכספים שהצטברו בקופת הנשייה שלו.

סכום האגרה המלא הנגבה בגין הגשת הבקשה לפתיחת הליכים וניהולם עומד כיום על 1,474 ₪ (נכון לשנת 2023).

עלות אגרת פתיחת תיק בבית המשפט

ההליך יתנהל בבית משפט השלום במידה והיקף החובות יעלה על סך של 161,236.45 ₪ (נכון לשנת 2023). חייב יחיד שיגיש הצעה להסדר נושים בבית משפט שלום, יידרש לשלם אגרה בסך 900 ₪ בגין פתיחת תיק בית משפט.

עלות אגרת בית משפט בגין הגשת ערעורים

חייב יחיד שירצה להגיש ערר על החלטה שקיבל הממונה על הליכי חדלות פירעון בתיקו (או הנאמן שמלווה אותו בהליך) יצטרך לשלם אגרת בית משפט של 414 ש"ח לבית משפט השלום. שמיעת הערעור כרוכה לרוב גם הפקדת בעירבון מטעם החייב.

לאגרות הללו מתווספות כמובן הוצאות נלוות אחרות הכרוכות בניהול ההליכים. לכן אם אתם שוקלים להיכנס להליך פשיטת רגל או חדלות פירעון, עורך דין חובות יוכל לסייע לכם להבין מהן ההוצאות שתידרשו לשאת בהן בתהליך ולהיערך להוצאות אלו בצורה טובה יותר. 

מהן הזכויות הכלכליות של החייב בפשיטת רגל?

בחוק הגנת השכר נקבע שחייב בפשיטת רגל זכאי לדמי מחיה בסיסיים, בסכום מינימלי שאינו בר עיקול. דמי מחיה אלו נועדו לכסות את ההוצאות הבסיסיות של החייב, הכוללות:

  1. הוצאות מגורים: מצופה מחייב בפשיטת רגל שימצא מקום לגור בו ההולם את מצבו הכלכלי. הכוונה היא לדירה שהחייב נדרש לשלם בגינה שכר דירה או תשלומי משכנתא חודשיים שלא יעלו על גובה שכר הדירה המקובל באזור מגורים זה.
  2. הוצאות מחיה שוטפות: אלו כוללות סל מוצרים בסיסי, מיסים ואגרות המשולמים לרשויות ונתוני שירות, ביגוד והנעלה, דמי נסיעות ודומיהם.
  3. השתתפות בהוצאות משפחתיות: כולל שירותי בריאות, שירותי חינוך ועוד.
  4. הוצאות מיוחדות: אלו מתוקצבות לפי צרכי החייב הפרטניים והנסיבות האישיות שלו, בכפוף להמצאת קבלות ואישורים רלוונטים לבית המשפט. למשל, מימון אחזקת רכב המשמש את החייב לעבודתו, דמי מזונות, הוצאות רפואיות מיוחדות ועוד.

האם יש הקלות בתשלומים בפשיטת רגל?

ישנם חייבים העומדים בתנאים מסוימים, המזכים אותם בסיוע משפטי ללא עלות בפתיחת הליכי פשיטת רגל, הניתן מטעם אגף הסיוע במשרד המשפטים. אלו זכאים גם לקבלת פטור מתשלום האגרה לפתיחת ההליכים. זאת גם במידה ולא יסתייעו בייצוג המשפטי הנ"ל. 

כיצד מתנהל תהליך פשיטת רגל?

בתהליך פשיטת רגל, נקבע סכום תשלומים חודשי שהחייב נדרש לשלם לנושיו, כתנאי לקבלת הפטר מחלק מהחובות שצבר, בתום ההליכים. סכום התשלומים החודשיים נקבע בכל מקרה בהתאם לנסיבותיו הספציפיות ולפי נוסחה שמשקללת את הכנסותיו של החייב מול הוצאותיו.

בקביעת סכום התשלומים החודשי, נלקחים בחשבון גם המצב הכלכלי של החייב בהווה ביחס לאינטרסים של נושיו שהגישו תביעות חוב. לעניין הערכת היכולת הכלכלית של החייב, נבחן שיעור הכנסותיו הכולל ממגוון מקורות, לרבות: פוטנציאל ההשתכרות של החייב בהתאם למקצוע שלו ומשלח ידו, השכלתו, ניסיונו המקצועי, מצבו הרפואי, גילו, והיקף הכנסותיו בשנה שלקדמה להגשת צו התשלומים החודשי. 

עוד נבחן היקף ההכנסות של החייב בהווה, המחושב כממוצע השכר מ- 3 החודשים שלפני הגשת צו התשלומים. לצד אלו, נבדקים גם מקורות ההכנסה של קרובי משפחתו של החייב, כולל בת או בן זוגו ובני משפחתו המתגוררים עמו, לרבות זכאות לקצבאות מצד החייב או בני ביתו וכן הכנסות ממקורות נוספים כמו הכנסות מהשכרת דירה, מענקים ועוד.

אחרי שמוחלט על שיעור התשלומים החודשיים והחייב מעביר אותו לקופת הנשייה, התשלום מועבר לכל נושה בהתאם לסדר הנשייה הקבוע בחוק.

ככל שהחייב עמד בצו התשלומים שנקבע לו בהליך פשיטת הרגל ובכל התנאים וההגבלות הכרוכים בהליך, בתום תקופת ההליכים, ניתן לו הפטר משארית חובותיו.

איך יוצאים מזה? על הדרך הנכונה להתמודדות עם פשיטת רגל

התייעצות מקדימה עם עורך דין חדלות פירעון ושיקום כלכלי, מאפשרת להעריך מראש את כלל העלויות הכרוכות בפתיחת הליכי פש"ר וניהולם, ובמקרים רבים – גם לגלות פתרונות חלופיים לכניסה להליך פשיטת הרגל, כמו הסדר חוב מול הנושים או איחוד תיקים בהוצאה לפועל. פתרונות אלו יכולים לקצר מאוד את הדרך למחיקת החובות של החייב ופתיחה בדף חדש בחייו, ללא כל הקשיים וההגבלות הכרוכים בתהליך פשיטת הרגל במתכונתו המלאה.
למדו עוד על מחיקת חובות ללא פשיטת רגל >>

עורך דין פשיטת רגל – החבר הנאמן שלכם לשיקום כלכלי!

אם אתם שקועים בחובות ועומדים לקראת הליכי פשיטת רגל (חדלות פירעון), מומלץ לפנות לייעוץ של עורך דין מנוסה בהליכי חדלות פירעון כדי לבחון את התאמת ההליך ליכולותיכם וצרכיכם כחייבים ולהיערך אליו כראוי. חשוב לדעת כי ישנם פתרונות נוספים שיכולים להקל על מצבכם, שעורך דין פשיטת רגל מנוסה יכול לסייע באיתורם, על מנת להבטיח כי הדרך לשיקומכם הכלכלי תהיה קצרה ויעילה עד כמה שניתן.

למידע נוסף על פתיחה בהליכי פשיטת רגל, הערכת העלויות הכרוכות בהם והאלטרנטיבות הפתוחות בפניכם, צרו קשר כעת עם משרד עורכי דין YLaw באמצעות האתר או בטלפון 077-231-3281

Picture of עו״ד יוסף אוזנה
עו״ד יוסף אוזנה

משרדנו מתמחה בתחום ההוצאה לפועל, חדלות פירעון, פשיטת רגל ועוד. למשרד סניפים בירושלים ובבית שמש.

אז מה היה לנו עד עכשיו?

השאירו פרטים עכשיו ונדאג לחזור אליכם בהקדם האפשרי ליעוץ ראשוני
עו״ד יוסף אוזנה
לקבלת ייעוץ משפטי
השאירו פרטים עכשיו!
שתפו בקליק
עוד באותו נושא
מה אסור לעקל בהוצאה לפועל?

במסגרת הליכי הוצאה לפועל, מתבצעים הליכים שונים כסנקציות על חייב, ביניהם הליכי עיקול. ניתן לעקל רכוש או משכורת של אדם במידה והוא חייב כספים –

קרא עוד »
מי זכאי לפשיטת רגל?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אדם הנחשב זכאי להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל בשמה החדש) הוא מי שמקיים זיקה מוכחת למדינת ישראל, כגון

קרא עוד »
עו״ד יוסף אוזנה
לוגו עורך דין יוסף אוזנה

מתמודדים עם חובות של 40,000 ש"ח ומעלה?

עזרתי כבר למאות לקוחות שהסתבכו עם חובות.
מזמין גם אתכם לפתוח דף חדש.